1. Home
  2. Práce s úkoly
  3. Jak přidat podúkoly

Jak přidat podúkoly

Podúkoly můžeš přidat při vytváření úkolu nebo na detailu úkolu. Pokud tě zajímají všechny vychytávky chytrých podúkolů s termínem, mrkni jak jim nastavit termín, diskutovat atp.

K čemu používat podúkoly?

Podúkoly se hodí pro tyto případy:

Přiřazení podúkolů více řešitelům najednou

Pokud je třeba více uživatelům zadat stejný podúkol, můžeš jednoduše při jeho vytváření zadat více řešitelů – každému z nich se pak vytvoří podúkol vlastní.

Animace jak přidat podúkoly na detailu úkolu.
Snadné vytvoření více stejných podúkolů několika řešitelům.

Podobně můžeš využít přednastavené Týmy. Např. pokud máš vytvořený tým HR se 3 členy a při vytváření podúkolu např. pohovor jako řešitele zaklikneš HR, vytvoří se ti celkem 3 podúkoly, každý přiřazen jednomu členovi HR týmu.

Vytvoření více podúkolů stejného druhu všem členům jednoho týmu.
Vytvoření více podúkolů stejného druhu všem členům jednoho týmu.

Kde lze vytvářet podúkoly?

1. Při vytváření nového úkolu

Jak vytvořit nový úkol najdeš v samostatné nápovědě. Ve formuláři zaklikneš pole Přidat podúkoly… Co řádek, to název podúkolu, poté je nutné dát Uložit.

Jak přidat podúkoly při vytváření nového úkolu.
Jak přidat podúkoly při vytváření nového úkolu.
Animace přidávání podúkolů při vytváření nového úkolu.
Animace přidávání podúkolů při vytváření nového úkolu.

2. Na detailu úkolu

Máš existující úkol ve Freelu a chceš k němu přidat list podúkolů? Klikni na název úkolu, tak se dostaneš na detail úkolu. Na detailu úkolu klikneš na zelené tlačítko Přidat podúkoly. V následujícím okně vypíšeš jednotlivé podúkoly (řádek = jeden podúkol). Poté klikneš na Přidat podúkoly.

Jak snadno vytvořit podúkoly v detailu úkolu.
Jak snadno vytvořit podúkoly v detailu úkolu.
TIP: Hromadné přiřazení řešitele a termínu

V tomto kroku můžeš hromadně přiřadit jednoho řešitele nebo stejný termín ke všem vypsaným podúkolům najednou.

Zároveň můžeš i zvolet více řešitelů, takže se ti vytvoří počet podúkolů odpovídající počtu řešitelů.

3. V modálním okně úkolu

Modal úkolu (vyskakovací okno s detailem úkolu) vyvoláš přes klávesovou zkratku myš nad úkolem + Q nebo přes ikonu bubliny vpravo od názvu úkolu. Ušetříš tím pár kliknutí a hlavně neopustíš aktuální stránku.

Podúkoly přidáš stejným způsobem, jako v předchozím kroku – přes zelené tlačítko Přidat podúkoly.

Jak přidat podúkoly v modálním okně.
Jak přidat podúkoly v modálním okně.

Modal úkolu můžeš zavřít klávesou Esc, kliknutím na křížek v pravém horním rohu nebo kamkoli mimo okno úkolu.

I zde můžeš úkol hromadně replikovat a přiřadit najednou více řešitelům nebo všem členům týmu.

Jak přiřadit podúkol uživateli

Přiřazení jednotlivých podúkolů řešitelům ti pomůže rozdělit práci v týmu. Řešitele nastavíš přes ikonu postavy vpravo od názvu podúkolu.

Přiřazení řešitele k podúkolu.
Přiřazení řešitele k podúkolu.
Podúkol můžeš přiřadit klávesovou zkratkou sám sobě

Chceš rychle přiřadit podúkol sám sobě? Najeď myší na podúkol a stiskni klávesu M.

Může se stát, že budeš potřebovat jeden úkol rozdělit mezi více řešitelů. K tomu se skvěle hodí právě podúkoly. Mrkni na nápovědu, jak přiřadit úkol více uživatelům.

Ukázka přiřazení úkolu, který mají uživatelé řešit stejným způsobem.
Ukázka přiřazení úkolu, který mají uživatelé řešit stejným způsobem.

Na řádku úkolu je vidět hlavní přiřazená osoba. Nedokončené modré kolečko značí, že jsou v úkolu nedokončené podúkoly.

Takhle vypadá detail úkolu s podúkoly.
Takhle vypadá detail úkolu s podúkoly.

Hromadné přiřazení řešitele

Máš list podúkolů, které bude řešit jeden člověk? Na detailu úkolu můžeš vypsat list podúkolů a hromadně je přiřadit jednomu řešiteli.

Klikni na zelené tlačítko Přidat podúkoly, vypiš podúkoly pro jednoho řešitele a v dalším poli Kdo podúkoly řeší vyber zodpovědnou osobu.

Jak hromadně nastavit termín podúkolům.
Jak hromadně nastavit termín podúkolům.

Pomocí textové šablony

Přiřaď jednoduše uživateli úkol za využití textových šablon pomocí @@ID uživatele. ID zjistíš ve výpisu všech uživatelů v řádku u jednotlivých uživatelů

Jak nastavit uživatele pomocí textové šablony.
Jak nastavit uživatele pomocí textové šablony.

Do Freela můžeš pomocí Textových šablon nastavit nejen Řešitele , ale i například Nastavení priority nebo Nastavení termínu v textové šabloně.

Jak zkopírovat ID uživatele.
Jak zjistit ID uživatele.

Upozornění na nedokončené podúkoly při dokončování úkolu

Pokud jsou v úkolu podúkoly, které dosud nebyly dokončené, systém tě na to upozorní, aby nedošlo k zapomenutí na žádnou důležitou část úkolu.

Nabídnou se ti 3 možnosti:

  • Dobře, zatím úkol nedokončovat
  • Rozumím, přesto úkol dokončit
  • Rozumím, úkol dokončit včetně podúkolů
Upozornění na nedokončené podúkoly při dokončování úkolu.
Upozornění na nedokončené podúkoly při dokončování úkolu.

Jak si nastavení na upozornění o nedokončených podúkolech upravit

Pokud si nepřeješ tato varování v aplikaci dostávat, stačí si v sekci Nastavení upravit, zda chceš dostávat upozornění na nedokončené podúkoly při zavření úkolu (a případně i v jakém režimu).

Stačí si níže na stránce v sekci Nastavení aplikace kliknout na volbu nastavení pod Co se má stát, při dokončení úkolu s nedokončenými podúkoly? a zvolit preferovanou možnost.

Nastavení upozornění na nedokončené podúkoly při dokončování úkolu.
Nastavení upozornění na nedokončené podúkoly při dokončování úkolu.
Updated on 26.1.2024
Was this article helpful?