1. Home
 2. Práce s úkoly
 3. Jak vytvořit opakovaný úkol či podúkol

Jak vytvořit opakovaný úkol či podúkol

Děláš něco pravidelně a potřebuješ to připomenout? Tak pro tebe máme snadnou pomoc: Vytvoř si opakované úkoly (případně opakované podúkoly).

Opakované úkoly jsou skvělý nástroj, díky kterému můžeš snadno pravidelně zjišťovat, jak se cítí tvůj tým, na čem bude kdo kdy dělat, nezapomeneš udělat týdenní report, účetní budeš pravidelně měsíčně předávat podklady a mnoho dalšího.

Nech Freelo pracovat za tebe. Začleň opakované úkoly do každodenního pracovního procesu.

K čemu se může hodit:

 • Fakturace klientovi za pravidelné služby
 • Narozeniny kolegů
 • Revize PPC
 • Týmová retrospektiva
 • 1-to-1 retrospektiva

Vlastnosti opakovaných úkolů

 • Nový úkol se vytvoří pouze pokud je dokončen předchozí úkol v řadě.
 • U opakovaného úkolu s termínem se nový úkol vytváří s tzv. klouzavým termínem posunutým o stejný počet dní.
 • Řešitel nového úkolu bude vždy naposledy přiřazený uživatel nehledě na to, kdo úkol dokončil.
 • Opakované úkoly se vytváří o půlnoci v 00:00.
 • Termín podúkolu zůstává neměnný – je nutné ho aktualizovat po vytvoření opakovaného úkolu.
 • V Kalendáři se zobrazuje vždy pouze jeden aktuální opakovaný úkol. Nejsou zde vidět všechny naplánované opakované úkoly.
Slovníček základních pojmů

 • Kdy úkol opakovat = perioda opakování
 • Opakovat každý _ den = den, kdy se bude úkol opakovat
 • Pouze pracovní dny = úkol se bude opakovat pouze v pracovní dny
 • Od kdy vytvářet opakované úkoly = datum, kdy se vytvoří první opakovaný úkol
 • Bez ukončení = opakované úkoly se budou vytvářet do nekonečna
 • Končí po _ opakováních = opakované úkoly se opakují pouze stanovený počet opakování
 • Končí datem = po stanoveném datu se již úkol nebude opakovat
 • Chci úkol s termínem = úkol bude mít termín dokončení, úkol se vytvoří 5. den a termín dokončení bude mít 10. den, úkol tedy uvidím už 5. den a na splnění mám 5 dní – zároveň je nutné doplnit první termín dokončení úkolu
 • Nevytvářet nový úkol, ale pouze obnovit dokončený = úkol se obnoví a s ním veškerá diskuze, ve které je možné pokračovat, výkazy nad daným úkolem se slučují, pokud bys vytvořil nový úkol, tak bude bez jakékoli minulosti
 • Kopírovat popis do nového úkolu = do prvního komentáře si poznamenej to nejdůležitější, tento komentář se vždy zkopíruje do nového opakovaného úkolu
 • Zapamatovat výchozí To-Do list a vždy vytvořit úkol v něm = pokud přesuneš úkol po dokončení do jiného To-Do listu, úkol se ti i přesto vytvoří v To-Do listu původním, kde byl založen

Jak vytvořit opakovaný úkol

Opakovaný úkol můžeš vytvořit pouze z již existujícího úkolu. Další možností je upravit opakovaný úkol na jinou sekvenci opakování.

Nejprve je potřeba vytvořit nový úkol. Z existujícího úkolu můžeš vytvořit opakovaný úkol dvěma způsoby.

Na detailu úkolu

Přejdi na detail úkolu, kde v pravém menu je možnost Opakovat úkol… a po kliknutí se ti zobrazí formulář s nastavením opakovaného úkolu. Nakonec je nutné dát zelené Uložit.

Opakovaný úkol nastavíš v menu na detailu úkolu.
Opakovaný úkol nastavíš v menu na detailu úkolu.
Formulář s nastavením opakovaného úkolu.
Formulář s nastavením opakovaného úkolu.

Přes trojtečkové menu

Druhý způsob, jak nastavit opakovaný úkol, je přes trojtečkové menu vlevo od názvu úkolu. Poté se opět zobrazí formulář s nastavením.

Nastavení opakovaného úkolu přes troj tečkové menu.

Úprava opakovaného úkolu

Opakovaný úkol můžeš upravit. Lze změnit všechny podstatné informace jako třeba první komentář, termín, řešitele nebo sledující uživatele. Opakovaný úkol upravíš kliknutím na ikonku zatočené šipky na pravé straně na řádku daného úkolu nebo přes trojtečkové menu.

Jak upravit nastavení opakovaného úkolu.
Jak upravit nastavení opakovaného úkolu.

Následně se zobrazí formulář pro editaci nastavení opakovaného úkolu.

Zrušení opakovaného úkolu

Opakovaný úkol zrušíš rozkliknutím editace přes ikonu zatočených šipek nebo v trojtečkovém menu, případně i na detailu úkolu. V pravém rohu formuláře klikni na Zrušit opakování úkolu. 

Ukázka jak zrušit opakování úkolu.
Ukázka jak zrušit opakování úkolu.

Opakované podúkoly

Opakování si můžeš nastavit jak u úkolů, tak podúkolů. Princip funguje úplně stejně – opakování můžeš nastavit na stránce detailu podúkolu přes trojtečkové menu, zvolit kritéria a podmínky opakování a celou akci uložit kliknutím právě na zelené tlačítko Uložit.

Opakování podúkolu můžeš stejně jako u úkolů kdykoli upravit nebo zrušit.

Ukázka, jak nastavit opakovaný podúkol.
Ukázka, jak nastavit opakovaný podúkol.

Vzájemné blokování opakovaných (pod)úkolů

Pokud máte už nastavené opakování u nadřazeného úkolu, Freelo vás samo upozorní, že nastavit opakování podúkolu o úroveň nižšího nejde (a naopak, při nastavení opakování u podúkolu již nelze nastavit opakování úkolu, který je mu nadřazen).

Upozornění na nemožnost nastavení opakování úkolu, pokud už je nastaven opakovaný podúkol pod ním.
Upozornění, že nelze nastavit opakování úkolu, pokud obsahuje opakovaný podúkol.

Přehled opakovaných úkolů

Čas od času se může hodit přehled všech nastavených opakovaných úkolů. Na přehled se dostaneš přes sekci Reporty v modré horní liště > Přehledy úkolů > Opakované úkoly.

Jdi do sekce Reporty > Přehledy úkolů > Opakované úkoly.

V reportu lze filtrovat podle názvu úkolu, zařazení v projektu nebo seřadit zobrazení dle stáří opakovaného úkolu.

Přehled opakovaných úkolů s možností filtrování.

Příklady opakovaných úkolů

Denní nastavení opakovaného úkolu

 • Opakování každý pracovní den (ode dne vytvoření opakovaného úkolu)
 • Opakování se ukončí po 10 opakováních
 • Úkol nemá termín
 • Nevytvoří se nový úkol, ale obnovuje se dokončený úkol
 • Aby se úkol každý den vytvořil, je nutné ho do půlnoci dokončit
Jak nastavit opakovaný úkol na každý pracovní den.
Jak nastavit opakovaný úkol na každý pracovní den.

Týdenní nastavení opakovaného úkolu

 • Opakování každý týden vždy ve čtvrtek = den vytvoření opakovaného úkolu
 • Zadat den opakování, tedy čtvrtek
 • Termín úkolu bude vždy v pátek
 • Bez ukončeného opakování
 • Vždy se vytvoří nový opakovaný úkol
 • Do nového opakovaného úkolu se zkopíruje první komentář v úkolu
 • Tento úkol je nutné vždy do středeční půlnoci dokončit, aby se vytvořil následující
Jak nastavit týdenní opakování úkolu s termínem druhý den.
Jak nastavit týdenní opakování úkolu s termínem druhý den.

Měsíční (kvartální) nastavení opakovaného úkolu

 • Opakování každé tři měsíce, s vytvořením 5. dne v daném měsíci
 • Opakování končí datem 31.12.2021
 • Vždy se vytvoří nový úkol
 • Kopírovat první komentář do nového úkolu
Opakovaný úkol každé tři měsíce.
Opakovaný úkol každé tři měsíce.

Roční nastavení opakovaného úkolu

 • Opakování každý rok, 1. pondělí v roce
 • Nastavit každý leden
 • Bez ukončeného opakování
 • Vždy se vytvoří nový úkol
 • Kopírovat první komentář do nového úkolu
Jak nastavit roční opakovaný úkol.
Jak nastavit roční opakovaný úkol.

Nastavení opakovaného úkolu s termínem

 • V editaci úkolu nastavíš přes Přiřadit/Termín… první termín dokončení úkolu (1.)
 • Opakování úkolu na každý týden v pondělí
 • Úkoly se budou vytvářet od 1. února 2021
 • Termín úkolu je nastavený na 4 dny od vytvoření úkolu ve 14:00
 • Přehled naplánovaného vytvoření úkolu a termínu je v levém sloupci (2.)
 • Vždy se vytvoří nový úkol
 • Do nového úkolu se nebude kopírovat první komentář
Jak nastavit opakovaný úkol s termínem.
Jak nastavit opakovaný úkol s termínem.

Pokud chceš, aby i stávající úkol měl termín, je nutné termín editovat/změnit jako u klasického úkolu a změny Uložit.

Aktuální opakovaný úkol s termínem se zobrazí v kalendáři. Naopak se předem nezobrazí naplánované opakované úkoly do budoucna.

Chci vidět termín opakovaného úkolu do budoucna

Opakované termíny do budoucna se nezobrazují, protože reálně neexistují. Lze to obejít kličkou za podmínky vytvoření 2 stejných opakovaných úkolů se stejným nastavením.

 • Vytvoříš 2 totožné úkoly (úkol A a B, viz na obrázcích níže)
 • Opakování úkolů každý druhý týden v pátek
 • Každý z těchto úkolů úkol se vytvoří v jiný pátek
 • Oba úkoly jsou bez ukončení opakování
 • Oba úkoly mají termín splnění za 7 dní od vytvoření
 • V editaci u obou opakovaných úkolů nastavíš první termín dokončení úkolu
Opakovaný úkol A se začne vytvářet od 29. ledna.
Opakovaný úkol A se začne vytvářet od 29. ledna.
Opakovaný úkol B se bude vytvářet od 5. února.
Opakovaný úkol B se bude vytvářet od 5. února.

Zobrazení úkolů v kalendáři

Díky dvěma duplicitním úkolům uvidíš naplánovaný opakovaný úkol na 2 týdny dopředu.

Naplánovaný opakovaný úkol v kalendáři.
Naplánovaný opakovaný úkol v kalendáři.
Životní cyklus opakovaného úkolu do budoucna. 
Jak přehledně na opakované úkoly? Doporučujeme 👇🏻

Vytvořit jeden samostatný projekt jen pro opakované úkoly a procesy, vše budeš mít na jednom místě.

Updated on 1.3.2024

Was this article helpful?