1. Home
 2. Business panel a týmové funkce
 3. Insights aneb přehled o projektech, uživatelích a týmech

Insights aneb přehled o projektech, uživatelích a týmech

Insights je první sekce Business panelu, která ti přináší 3 typy přehledů:

 1. Projekty
 2. Uživatelé
 3. Týmy

Business panel se zobrazuje pouze kapitánovi Business tarifu a jeho jmenovaným Firemním kapitánům. Pokud si chceš jeho funkce vyzkoušet, zapni si 14denní testovací období.

V rámci Insights může proklikávat jednotlivé sekce.
V rámci Insights může proklikávat jednotlivé sekce přes lištu.

1. Projekty

Zde se zobrazí pouze projekty, které vlastníš a jsi jejich kapitánem. V grafickém zobrazení můžeš sledovat:

 • Úkoly po termínu
 • Aktivní projekty
 • Nedokončené úkoly
Projekty v sekci Insights.
Projekty v sekci Insights.

V rámci filtru Moje firma vidíš informace pouze o projektech, které jsou tvé. Pokud tě jiný kapitán jmenuje Firemním kapitánem, můžeš si zobrazit přehled firmy/týmu jiného kapitána.

Ukázka jak přepnout na firmu/tým jiného kapitána.
Ukázka jak přepnout na firmu/tým jiného kapitána.

Vždy uvidíš údaje pouze té jedné firmy, nikoli všechny najednou v souhrnném grafu.

Aktivity na projektech

Následuje výpis tvých projektů, u kterých je přehled. Každou hodnotu může prokliknout a dostaneš se na podrobnější report otevřený v nové kartě:

Aktivace Business panelu

Jak si aktivovat testování Business panelu najdeš v nápovědě.

Filtrování dle časového období

Můžeš nastavit, za jaké časové období chceš aktivity na projektech sledovat. V nabídce je posledních 7, 30 a 90 dní nebo vlastní období.

Filtr na sledované období projektu.
Filtr na sledované období projektu.

Export projektů

Tabulku s přehledem o projektech můžeš exportovat do CSV. Bude mít stejný formát, jako ta ve Freelu.

Export spustíš kliknutím na ikonu s šipkou Exportovat.

Jak exportovat přehled projektů v Insights.
Jak exportovat přehled projektů v Insights.
Ukázka exportovaného CSV projektů v Insights.
Ukázka exportovaného CSV projektů v Insights.

2. Uživatelé

Zde se zobrazí uživatelé přizvaní k projektům tvé firmy nebo firmy jiného kapitána, který ti přiřadil roli Firemního kapitána.

Uživatelé dle Aktivit

První přehled ukazuje procentuální aktivitu uživatelů. Do aktivity jsou zahrnuty příspěvky v diskuzích, dokončení úkolů, vytváření úkolů, změnu termínu a další.

Přehled sleduje zvýšení/snížení aktivity. Graf Aktivních uživatelů ukazuje aktivitu uživatelů za posledních 30 dní a je neměnný.

Uživatelé dle zvyšující/snižující se aktivity.
Uživatelé dle zvyšující/snižující se aktivity.

Můžeš měnit filtr, za jaké časové období chceš sledovat aktivitu.

Nastavení přesného časového období ke sledování aktivity uživatelů.
Nastavení přesného časového období ke sledování aktivity uživatelů.

Dále je sekce s třemi přehledy – Statistiky, Měření času a Aktivity. Tato data můžeš exportovat do CSV nebo nastavit časové období, které chceš sledovat.

Jak exportovat přehledy o uživatelích a nastavit sledované období.
Jak exportovat přehledy o uživatelích a nastavit sledované období.

Statistiky

Kliknutím na číslo v tabulce se dostaneš na detailní report daného uživatele. Ve Statistikách můžeš sledovat:

 • Přiřazené úkoly – zde se zobrazuje počet úloh vytvořených ve zvoleném období přiřazených uživateli; přesměruje tě na profil uživatele
 • Úkoly po termínu – přesměruje tě na Dashboard, kde se zobrazí úkoly ve zvoleném období přiřazené danému uživateli
 • Aktivity – report nejnovějších aktivit daného uživatele
 • Poslední aktivita – také report nejnovějších aktivit
 • Vykázané hodiny – přesměruje tě na Souhrny
 • Vykázané finance – také Souhrny
Ukázka Statistik uživatelů přizvaných k tvým projektům.
Ukázka Statistik uživatelů přizvaných k tvým projektům.

Report můžeš exportovat do CSV.

Měření času

V sekci Měření času se zobrazují úkoly, u kterých uživatel naposledy vykazoval (čas nebo finance). Máš přehled o:

 • Úkolu, u kterého se vykazovalo – přes klávesovou zkratku Q se dostaneš na detail úkolu
 • Času výkazu – začátku i konce
 • Vidíš aktuálně spuštěné měření času – máš přehled, kdo nad čím pracuje, aniž bys byl v kanceláři
 • Vykázané finance – můžeš se prokliknout na report Týdenní a měsíční tabulku
Ukázka měřených časů u úkolů daných uživatelů.
Ukázka měřených časů u úkolů daných uživatelů.

Na detail měřeného úkolu se dostaneš kliknutím na jeho název, bublinu s šipkou nebo přes klávesovou zkratku myš nad názvem úkolu + Q.

Ukázka, jak se dostat na detail měřeného úkolu.
Ukázka, jak se dostat na detail měřeného úkolu.

Pokud tě zajímá pouze aktuální měření uživatelů, stačí aktivovat funkci Pouze běžící měření. Tím se ti zobrazí jen výpis uživatelů, kteří právě teď mají zapnuté měření času.

Takhle si můžeš zobrazit jen právě běžící měření.
Takhle si můžeš zobrazit jen právě běžící měření.

Aktivity uživatelů

Zde se zobrazují poslední aktivity uživatelů přizvaných k tvým projektům. Každou položku můžeš prokliknout na detail úkolu. Report lze exportovat do CSV. Kliknutím na Všechny aktivity uživatele se dostaneš do reportu Nejnovější aktivity u projektů s filtrem na daného uživatele.

Ukázka reportu posledních aktivit uživatelů.
Ukázka reportu posledních aktivit uživatelů.

Zobrazuje se maximálně 10 posledních aktivit za uživatele.

3. Týmy

V poslední záložce ze sekce Insights můžeš jednoduše pracovat s týmy. Máte ve firmě třeba marketingový tým, který potřebuješ označit v diskuzi a nechceš vybírat všechny uživatele po jednom? Jednoduše si založ tým Marketing, přidej ty správné členy a můžeš s týmem začít pracovat.

Jak vytvořit tým

Tým sestavíš v Business panelu sekci Uživatelé > Týmy. Tady stačí kliknout na zelené tlačítko ➕ , vybrat správný název týmu a přizvat uživatele.

Takhle jednoduše vytvoříš nový tým.
Takhle jednoduše vytvoříš nový tým.

Na stejném místě můžeš tým i upravit, deaktivovat nebo smazat. Stačí rozkliknout trojtečkové menu na řádku daného týmu.

Všechny tyto aktivity můžeš provádět s týmy.
Všechny tyto aktivity můžeš provádět s týmy.

Týmové Insights

Zajímá tě, jak si vedly jednotlivé týmy za konkrétní období? Jednoduše si v sekci Insights > Týmy vyfiltruj, jaký konkrétní čas je zrovna důležitý a uvidíš, kdo makal jako lodní šroub a kdo jen splýval s proudem.

Ukázka insights aktivit u týmů.
Ukázka insights aktivit u týmů.

U každého týmu můžeš sledovat taky:

 • Aktivity – co všechno daný tým zvládnul za zvolené období. Proklik tě přesměruje do sekce Reporty > Aktivity.
 • Přiřazené úkoly – jaké úkoly má daný tým na starosti, proklik tě navede na Dashboard, kde úkoly uvidíš v detailu.
 • Úkoly po termínu – je něco, co daný tým nestihl včas? Tady uvidíš, kolik úkolů propásl. Proklik tě přesměruje na Dashboard s filtrem zvoleného období za daný tým.
 • Vykázáno hodin – kolik už toho tým odpracoval za vybraný čas? Pokud tě zajímá víc než jen časový údaj, jeho prokliknutím se dostaneš do sekce Reporty > Výkazy, kde je již vše potřebné vyfiltrováno.
 • Vykázáno – tady najdeš údaj o tom, kolik již tým vykázal financí.

Všechny tyto údaje můžeš zobrazit za zvolené období.

Ukázka práce s insights týmů.
Ukázka práce s insights týmů.

Další práce s týmy

Dále pracovat s týmy mimo Business panel můžeš třeba takhle:

Takhle jednoduše nastavíš jako sledující všechny z týmu.
Takhle jednoduše nastavíš jako sledující všechny z týmu.

Updated on 18.10.2023

Was this article helpful?