1. Home
 2. Business panel a týmové funkce
 3. Insights aneb přehled o projektech, uživatelích a týmech

Insights aneb přehled o projektech, uživatelích a týmech

Insights je první sekce Business panelu, která ti přináší 3 typy přehledů:

 1. Projekty
 2. Uživatelé
 3. Týmy (na této funkci usilovně pracujeme)

Business panel se zobrazuje pouze kapitánovi Business tarifu a jeho jmenovaným Firemním kapitánům. Pokud si chceš jeho funkce vyzkoušet, zapni si 14 denní testovací období.

Insights ti přináší přehled o projektech, uživatelích a týmech.
Insights ti přináší přehled o projektech, uživatelích a týmech.
V rámci Insights může proklikávat jednotlivé sekce.
V rámci Insights může proklikávat jednotlivé sekce přes lištu.

1. Projekty

Zde se zobrazí pouze projekty, které vlastníš a jsi jejich kapitánem. V grafickém zobrazení můžeš sledovat:

 • Úkoly po termínu
 • Aktivní projekty
 • Nedokončené úkoly
Projekty v sekci Insights.
Projekty v sekci Insights.

V rámci filtru Moje firma vidíš informace pouze o projektech, které jsou tvé. Pokud tě jiný kapitán jmenuje Firemním kapitánem, můžeš si zobrazit přehled firmy/týmu jiného kapitána.

Ukázka jak přepnout na firmu/tým jiného kapitána.
Ukázka jak přepnout na firmu/tým jiného kapitána.

Vždy uvidíš údaje pouze té jedné firmy, nikoli všechny najednou v souhrnném grafu.

Aktivity na projektech

Následuje výpis tvých projektů, u kterých je přehled. Každou hodnotu může prokliknout a dostaneš se na podrobnější report otevřený v nové kartě:

Aktivace Business panelu

Jak si aktivovat testování Business panelu najdeš v nápovědě.

Filtrování dle časového období

Můžeš nastavit, za jaké časové období chceš aktivity na projektech sledovat. V nabídce je posledních 7, 30 a 90 dní nebo vlastní období.

Filtr na sledované období projektu.
Filtr na sledované období projektu.

Export projektů

Tabulku s přehledem o projektech můžeš exportovat do CSV. Bude mít stejný formát, jako ta ve Freelu.

Export spustíš kliknutím na ikonu s šipkou Exportovat.

Jak exportovat přehled projektů v Insights.
Jak exportovat přehled projektů v Insights.
Ukázka exportovaného CSV projektů v Insights.
Ukázka exportovaného CSV projektů v Insights.

2. Uživatelé

Zde se zobrazí uživatelé přizvaní k projektům tvé firmy nebo firmy jiného kapitána, který ti přiřadil roli Firemního kapitána.

Uživatelé dle Aktivit

První přehled ukazuje procentuální aktivitu uživatelů. Do aktivity jsou zahrnuty příspěvky v diskuzích, dokončení úkolů, vytváření úkolů, změnu termínu a další.

Přehled sleduje zvýšení/snížení aktivity. Graf Aktivních uživatelů ukazuje aktivitu uživatelů za posledních 30 dní a je neměnný.

Uživatelé dle zvyšující/snižující se aktivity.
Uživatelé dle zvyšující/snižující se aktivity.

Můžeš měnit filtr, za jaké časové období chceš sledovat aktivitu.

Nastavení přesného časového období ke sledování aktivity uživatelů.
Nastavení přesného časového období ke sledování aktivity uživatelů.

Nakonec je sekce s třemi přehledy – Statistika, Měření času a Aktivity. Tato data můžeš exportovat do CSV nebo nastavit časové období, které chceš sledovat.

Jak exportovat přehledy o uživatelích a nastavit sledované období.
Jak exportovat přehledy o uživatelích a nastavit sledované období.

Statistika

Kliknutím na číslo v tabulce se dostaneš na detailní report daného uživatele. Ve Statistikách můžeš sledovat:

 • Přiřazené úkoly – přesměruje tě na profil uživatele
 • Úkoly po termínu – ukáže ti na Dashboardu, které úkoly má daný uživatel po termínu
 • Aktivity – report nejnovějších aktivit daného uživatele
 • Poslední aktivita – také report nejnovějších aktivit
 • Vykázané hodiny – přesměruje tě na Souhrny
 • Vykázané finance – také Souhrny
Ukázka Statistiky uživatelů přizvaných k tvým projektům.
Ukázka Statistiky uživatelů přizvaných k tvým projektům.

Report můžeš exportovat do CSV.

Měření času

V sekci Měření času se zobrazují úkoly, u kterých uživatel naposledy vykazoval (čas nebo finance). Máš přehled o:

 • Úkolu, u kterého se vykazovalo – přes klávesovou zkratku Q se dostaneš na detail úkolu
 • Času výkazu – začátku i konce
 • Vidíš aktuálně spuštěné měření času
 • Vykázané finance – můžeš se prokliknout na report Týdenní a měsíční tabulku
Ukázka měřených časů u úkolu za dané uživatele.
Ukázka měřených časů u úkolu za dané uživatele.

Na detail měřeného úkolu se dostaneš kliknutím na jeho název, bublinu s šipkou nebo přes klávesovou zkratku myš nad názvem úkolu + Q.

Ukázka, jak se dostat na detail měřeného úkolu.
Ukázka, jak se dostat na detail měřeného úkolu.

Aktivity uživatelů

Zde se zobrazují poslední aktivity uživatelů přizvaných k tvým projektům. Každou položku můžeš prokliknout na detail úkolu. Report lze exportovat do CSV. Kliknutím na Všechny aktivity uživatele se dostaneš do reportu Nejnovější aktivity u projektů s filtrem na daného uživatele.

Ukázka reportu posledních aktivit uživatelů.
Ukázka reportu posledních aktivit uživatelů.

Zobrazuje se maximálně 10 posledních aktivit za uživatele.

3. Týmy

Brzy se dočkáš funkce tvoření týmů, které bude snadné označovat v diskuzích a sledovat jejich aktivity. Tato funkce je ve vývoji a pilně na ní pracujeme.

Na tvoření týmů ve Freelu zatím pracujeme.
Na tvoření týmů ve Freelu zatím pracujeme.
Updated on 2.12.2021

Was this article helpful?