Vazby

Vazby jsou funkce, která ti poskytne přehled o vzájemné provázanosti úkolů a podúkolů. Vazby si můžeš nastavit a zobrazit v detailu úkolu, projektu, na Dashboardu a uvidíš je také v Timeline.

Vazby jsou Team a Business funkce

Vazby Souvisí s a Je duplikát jsou dostupné od tarifu Team. Blokující vazby Je blokován a Blokuje najdeš v tarifu Business.

Pokud chceš vyzkoušet všechny typy vazeb, aktivuj si 14denní Trial Business panelu.

Typy vazeb

Freelo umožňuje použít 4 typy vazeb na úkoly a chytré podúkoly:

  1. Související s – tuto vazbu použij na úkoly, které spolu jakkoli souvisí. Vazba se u úkolů také automaticky vytvoří, pokud na sebe jakkoli odkazují v komentářích.
  2. Je duplikát – vazbou si propoj duplicitní úkoly. Až bude vyřešeno, jednoduše všechny zavři.
  3. Je blokován – vazba zabrání úkol dokončit, dokud nebude dokončený úkol, který tento úkol zablokoval. Zablokovaný úkol poznáš podle zámečku v poli pro dokončení. Jakmile bude předchozí úkol dokončen, zámeček zmizí a úkol půjde dokončit.
  4. Blokuje – tuto vazbu nastav u úkolu, který dokud nebude dokončený, bude blokovat dokončení jiného úkolu.
Ukázka blokačních zámečků u úkolu i jeho podúkolu.
Ukázka blokačních zámečků u úkolu i jeho podúkolu.

Blokační vazby jsou Business funkce

Vazby Je blokován a Blokuje jsou vázané na Timeline.

Nastavení vazeb

Vybranou vazbu nastavíš přes trojtečkové menu u úkolu na Dashboardu, v projektu, v detailu pod/úkolu nebo v pravém menu v detailu úkolu. Všechny vazby lze použít napříč projekty.

Ukázka nastavení vazby duplikace v detailu úkolu.
Ukázka nastavení vazby duplikace v detailu úkolu.
Kdekoli přes trojtečkové menu úkolu či podúkoly nastav požadované vazby. Na obrázku je Dashboard.
Kdekoli přes trojtečkové menu úkolu či podúkoly nastav požadované vazby. Na obrázku je Dashboard.
Nastavení vazeb vložením URL adresy:

Kromě názvu úkolu můžeš pro jeho vyhledání, když vytváříš vazbu, jednoduše použít jeho URL adresu.

Vytvoření vazby úkolu pomocí URL adresy.
Vytvoření vazby úkolu pomocí URL adresy.

Blokační vazby lze navíc vytvořit v Timeline. S těmito vazbami úzce souvisí funkce Kontrolovat kolize úkolů, která ještě více usnadňuje plánování deadlinů.

Ukázka vytvoření blokační vazby k podúkolu na Timeline.
Ukázka vytvoření blokační vazby k podúkolu v Timeline.

Další práce s vazbami

K úkolu můžeš přidávat více vazeb. Stačí v okně vazeb kliknout na Přidat další nebo vytvořit první vazbu a přes šipku kliknout na Uložit a přidat další.

Takhle vytvoříš k úkolu další vazby.
Takhle vytvoříš k úkolu další vazby.

Vytvořené vazby můžeš měnit nebo rušit.

Ukázka změny typu vazby a rušení existující vazby.
Ukázka změny typu vazby a rušení existující vazby.
Updated on 22.3.2024

Was this article helpful?