1. Úvod
 2. Práce s projekty
 3. Timeline projektu aneb Ganttův diagram

Timeline projektu aneb Ganttův diagram

Funkce Timeline zajišťuje lineární zobrazení projektu na časové ose. Na Timeline můžeš s úkoly dále pracovat, jednoduše měnit termíny, hromadně termíny přesouvat nebo vytvářet vazby úkolů. Díky Timelině si snadno pohlídáš, aby se úkoly v projektu nepřekrývaly a dokončovaly se včas.

Timeline je Business funkce

Timeline v projektech najdeš, pokud máš Business tarif nebo seš přizvaný ke kapitánovi s Business tarifem. Jestli chceš vyzkoušet všechny výhody Business tarifu Freela, testovací tarif Trial na Business panel ti to umožní.

Jako přizvaný uživatel musíš mít viditelné všechny To-Do listy v projektu, aby sis mohl Timeline zobrazit.

Jak si zobrazit Timeline projektu

Na Timelinu se dostaneš přes menu v detailu projektu.

Ukázka nabídky Timeline v menu projektu.
Ukázka nabídky Timeline v menu projektu.

Zobrazí se ti stránka projektu z pohledu Timeline. Pokud máš již pro úkoly nastavené vazby, uvidíš je tu.

Zobrazení projektu na Timelině.
Zobrazení projektu na Timeline.

Nastavení pohledu na Timeline

Máš několik možností, jak si pohled na Timeline uzpůsobit:

 1. Nastav si časovou osu, na které chceš úkoly vidět. V nabídce jsou Dny/Týdny/Měsíce/Kvartály/Půlroky/Roky. Při období Dny/Týdny/Měsíce se na Timeline zobrazují tmavě šedé pruhy, které označují víkendy.

  Podle charakteru projektu si nastav pohled denní nebo roční.
  Podle charakteru projektu si nastav pohled denní nebo roční.
 2. Nastav si řazení podle Začátku/Termínu/Řešitele nebo To-Do listů, které ti umožní přidávat úkoly nebo To-Do list přes zelené tlačítko.

  Možnosti řazení úkolů na Timeline s pohledem na řazení dle řešitele.
  Možnosti řazení úkolů na Timeline s pohledem na řazení dle řešitele.
 3. Přes ikonu ozubeného kolečka si nastav podle potřeby zobrazení podúkolů a dokončených pod/úkolů na Timeline přes checkboxy.

  Zapni tyto checkboxy, pokud chceš zobrazovat na Timeline i podúkoly a dokončené pod/úkoly.
  Zapni tyto checkboxy, pokud chceš zobrazovat na Timeline i podúkoly a dokončené pod/úkoly.

Pohyb v Timeline

Pokud pracuješ s touchpadem, pohybuj se na Timeline do stran jednoduše tažením dvou prstů doprava/doleva, případně gestem, které máš pro tento pohyb nastavený.

TIP Pokud pracuješ s myší, pohyb do stran umožňuje šedá lišta v dolní části Timeline. Nebo použij zkratku Ctrl/Cmd + stiskni levé tlačítko myši a táhni doprava/doleva.

Práce s úkoly a podúkoly v Timeline

Na Timeline uvidíš úkoly a podúkoly s termíny, které můžeš rovnou na Timeline dokončovat. Podúkoly jsou rozlišené žlutým ohraničením. Timeline projektu se zobrazí vždy u současného dne, který je vyznačen modrou vertikální čárou.

Modrá čára označuje současný den.
Modrá čára označuje současný den.

Pokud se během práce na Timeline zatouláš, vždy se můžeš vrátit přes možnost Dnes nahoře vpravo.

Ukázka tlačítka Dnes, který tě přesměruje na současný den.
Ukázka tlačítka Dnes, který tě přesměruje na současný den.

Nedokončené úkoly a podúkoly bez termínu, najdeš pod tlačítkem Nenaplánováno. Odtud je můžeš přetahovat a zaplánovat pomocí draq&drop na Timeline. Funkcí draq&drop můžeš pohybovat i s naplánovanými pod/úkoly, měnit jim tak termíny, řešitele nebo zařazení do To-Do listu.

Funkcí draq&drop přesuň úkoly a podúkoly bez termínu ze sekce Nenaplánováno na Timeline.
Funkcí draq&drop přesuň úkoly a podúkoly bez termínu ze sekce Nenaplánováno na Timeline.
Pozor! Podúkoly nelze přesouvat do jiného To-Do listu

Tuto operaci můžeš dělat pouze s úkoly. Pokud se o to pokusíš s podúkolem, aplikace tě upozorní, že akci nelze provést.

Výjimkou je hromadný přesun hlavního úkolu s jeho podúkolem do jiného To-Do listu. Tuto akci lze provést.

Jak přidat úkol

Je několik způsobů, jak přímo v Timeline vytvořit nový úkol:

 1. Klikni do řádku na Timeline, kam chceš úkol vytvořit. Zadej jeho název a potvrď Enterem nebo kliknutím mimo pole nového úkolu.

  Ukázka vytváření úkolů přímo v Timeline.
  Ukázka vytváření úkolů přímo v Timeline.
 2. Při pohledu s To-Do listy můžeš vložit úkol přes zelené tlačítko Přidat úkol vlevo nahoře. Klikni na něj a u dnešního data se ti zobrazí pole pro zadání názvu úkolu.

  Klikni na tlačítko Přidat úkol a zadej název úkolu.
  Klikni na tlačítko Přidat úkol a zadej název úkolu.
 3. Přes klávesovou zkratku Alt/Option + Shift + N, které vyvolá formulář pro přidání nového úkolu.

INFO k termínům úkolů

Úkoly vytvořené 1. a 2. způsobem dostanou defaultní termín v rozmezí 5 dní. Tento termín platí i pro úkoly, které přesouváš ze sekce Nenaplánováno. Termíny můžeš následně upravit podle potřeb.

Snadné ovládání

Využij klávesové zkratky pro ještě rychlejší plánování:

Přes draq&drop můžeš jednoduše a pohodlně:

 • zaplánovat nebo přeplánovat úkol,

  Najeď kurzorem myši na úkol, vyber a přetáhni ho na potřebný termín.
  Najeď kurzorem myši na úkol, vyber a přetáhni ho na potřebný termín.
 • změnit časové rozmezí úkolu,

  Uchop okraj úkolu a natáhni/zkrať délku jeho termínu.
  Uchop okraj úkolu a natáhni/zkrať délku jeho termínu.
 • hromadně změnit termíny označených úkolů,

  Označ úkoly levým tlačítkem myši a hromadně je přesuň o požadovanou dobu.
  Označ úkoly levým tlačítkem myši a hromadně je přesuň o požadovanou dobu.
 • vytvořit blokační vazby mezi úkoly.

  Uchop úkol za spodní modré kolečko a tahem myši vytvoř blokační vazbu na jiný úkol.
  Uchop úkol za spodní modré kolečko a tahem myši vytvoř blokační vazbu na jiný úkol.

Vazby na Timeline

Aby bylo evidentní, co spolu souvisí i nezasvěcenému člověku, existují v Timeline vazby

 • Blokace dokončení úkolu brání úkol uzavřít, dokud nejsou hotové všechny předcházející kroky. Blokaci uvidí všichni i v jiných pohledech než v Timeline jako symbol zámečku.
 • Související naznačuje, že spolu úkoly souvisí. Vytvoříte ji buď ručně nebo tím, že do komentáře dáte odkaz na jiný úkol – tyto vazby se vytvoří i zpětně, takže se vám možná ukážou v související vazbě i nějaké zapomenuté úkoly.
 • Duplikace slouží třeba k označení úkolu, který byl nahlášen vícekrát – je pak jednoduché je zavřít oba, až je chyba vyřešená.

Vazby v tarifech

Související a Duplikace jsou dostupné od tarifu Team. Blokace, která je přímo navázaná na funkci Timeline, je pouze v tarifu Business.

Kontrola kolizí úkolů a podúkolů

Funkce Kontrolovat kolize úkolů hlídá korektnost vazeb úkolů a podúkolů na Timeline. Pokud máš funkci zapnutou, a provádíš v Timeline změnu termínu pod/úkolu, funkce automaticky přeplánuje termíny navazujících pod/úkolů. Pokud je funkce kontroly vypnutá a provedeš v Timeline změnu termínu pod/úkolu, která povede ke kolizi, upozorní tě na to zčervenání vazby.

Ukázka funkce Kontrolovat kolize úkolů. Pokud je funkce vypnutá a při změnách dojde ke kolizi, vazba zčervená.
Ukázka funkce Kontrolovat kolize úkolů. Pokud je funkce vypnutá a při změnách dojde ke kolizi, vazba zčervená.
Aktualizováno 8.12.2023

Byl tento článek užitečný?