1. Home
 2. Práce s projekty
 3. Timeline projektu aneb Ganttův diagram

Timeline projektu aneb Ganttův diagram

Funkce Timeline zajišťuje lineární zobrazení projektu na časové ose. Na Timeline můžeš s úkoly dále pracovat, jednoduše měnit termíny, hromadně termíny přesouvat nebo vytvářet vazby úkolů.

Timeline je Business funkce

Projektovou a meziprojektovou Timeline ve svém Freelu najdeš, pokud máš Business tarif nebo seš přizvaný ke kapitánovi s Business tarifem. Jestli chceš vyzkoušet všechny výhody Business tarifu Freela, Business Trial ti to umožní.

Jako přizvaný uživatel musíš mít viditelné všechny To-Do listy projektu, aby sis mohl Timeline v projektu nebo na Dashboardu zobrazit.

Výhody Timeline

Díky Timeline si snadno pohlídáš, aby se úkoly v projektu nepřekrývaly a dokončovaly se včas.

Výhody Timeline

 • Vlastní filtry (dostupné pouze v meziprojektové Timeline): Meziprojektová Timeline je jedna z možností zobrazení pod/úkolů na Dashboardu – s tím souvisí fakt, že na ní lze využívat vlastní filtry.
 • Boční panel (dostupné pouze v meziprojektové Timeline): Šířku bočního panelu si můžeš upravit, abys viděl celý název pod/úkolů, to-do listů i projektů.
 • Hierarchie: Díky zobrazení hierarchie budeš mít přehled o všech úkolech, i když máš na Timeline např. denní zobrazení a zrovna úkoly nevidíš přímo na ní – stačí se kouknout do panelu po levé straně a na úkoly mrknout tam.
 • Skryj si nerelevantní informace: Timeline nabízí možnost jedním klikem sbalit projekt, když pro tebe info z něj zrovna není relevantní. Podobně nabízí Timeline i možnost skrýt prázdné řádky.
 • Modální okno: Pro otevření modálního okna (a následnou úpravu pod/úkolu) můžeš kromě kliknutí přímo na úkol využít i šipku v bočním panelu (při zobrazení hierarchie).
 • Mezery mezi úkoly: Při kontrole konfliktů vazeb úkolů si můžeš zvolit, zda potřebuješ mezi úkoly při posunu termínu zachovat stanovené prodlevy či nikoli.

Timeline jednoho projektu

Na Timeline se dostaneš přes menu v detailu projektu.

Ukázka nabídky Timeline v menu projektu.
Ukázka nabídky Timeline v menu projektu.

Zobrazí se ti stránka projektu z pohledu Timeline. Pokud máš již pro úkoly nastavené vazby, uvidíš je tu.

Zobrazení projektu na Timelině.
Zobrazení projektu na Timeline.

Nastavení pohledu na Timeline

Máš několik možností, jak si pohled na Timeline uzpůsobit:

 1. Nastav si časovou osu, na které chceš úkoly vidět. V nabídce jsou Dny/Týdny/Měsíce/Kvartály/Půlroky/Roky. Při období Dny/Týdny/Měsíce se na Timeline zobrazují tmavě šedé pruhy, které označují víkendy.

  Podle charakteru projektu si nastav pohled denní, týdenní, měsíční nebo jakýkoli jiný.
  Podle charakteru projektu si nastav pohled denní, týdenní, měsíční nebo jakýkoli jiný.
 2. Nastav si řazení podle Začátku/Termínu/Řešitele nebo To-Do listů, které ti umožní přidávat úkoly nebo To-Do list přes zelené tlačítko.

  Možnosti řazení úkolů na Timeline s nastavením řazení dle To-Do listů.
  Možnosti řazení úkolů na Timeline s nastavením řazení dle To-Do listů.
 3. Přes ikonu ozubeného kolečka si nastav podle potřeby zobrazení podúkolů a dokončených pod/úkolů na Timeline přes checkboxy.

  Zapni tyto checkboxy, pokud chceš zobrazovat na Timeline i podúkoly, dokončené pod/úkoly a další parametry.
  Zapni tyto checkboxy, pokud chceš zobrazovat na Timeline i podúkoly, dokončené pod/úkoly a další parametry.

Pohyb v Timeline

Pokud pracuješ s touchpadem, pohybuj se na Timeline do stran jednoduše tažením dvou prstů doprava/doleva, případně gestem, které máš pro tento pohyb nastavený.

TIP Pokud pracuješ s myší, pohyb do stran umožňuje šedá lišta v dolní části Timeline. Nebo použij zkratku Ctrl/Cmd + stiskni levé tlačítko myši a táhni doprava/doleva.

Práce s úkoly a podúkoly v Timeline

Na Timeline uvidíš úkoly a podúkoly s termíny, které můžeš rovnou na Timeline dokončovat. Podúkoly jsou rozlišené žlutým ohraničením. Timeline projektu se zobrazí vždy u současného dne, který je vyznačen modrou vertikální čárou.

Modrá čára označuje současný den.
Modrá čára označuje současný den.

Pokud se během práce na Timeline zatouláš, vždy se můžeš vrátit přes možnost Dnes nahoře vpravo.

Ukázka tlačítka Dnes, který tě přesměruje na současný den.
Ukázka tlačítka Dnes, který tě přesměruje na současný den.

Nedokončené úkoly a podúkoly bez termínu, najdeš pod tlačítkem Nenaplánováno. Odtud je můžeš přetahovat a zaplánovat pomocí draq&drop na Timeline. Funkcí draq&drop můžeš pohybovat i s naplánovanými pod/úkoly, měnit jim tak termíny, řešitele nebo zařazení do To-Do listu.

Funkcí draq&drop přesuň úkoly a podúkoly bez termínu ze sekce Nenaplánováno na Timeline.
Funkcí draq&drop přesuň úkoly a podúkoly bez termínu ze sekce Nenaplánováno na Timeline.
Pozor! Podúkoly nelze přesouvat do jiného To-Do listu

Tuto operaci můžeš dělat pouze s úkoly. Pokud se o to pokusíš s podúkolem, aplikace tě upozorní, že akci nelze provést.

Výjimkou je hromadný přesun hlavního úkolu s jeho podúkolem do jiného To-Do listu. Tuto akci lze provést.

Jak přidat úkol

Je několik způsobů, jak přímo v Timeline vytvořit nový úkol:

 1. Klikni do řádku na Timeline, kam chceš úkol vytvořit. Zadej jeho název a potvrď Enterem nebo kliknutím mimo pole nového úkolu.

  Ukázka vytváření úkolů přímo v Timeline.
  Ukázka vytváření úkolů přímo v Timeline.
 2. Při pohledu s To-Do listy můžeš vložit úkol přes zelené tlačítko Přidat úkol vlevo nahoře. Klikni na něj a u dnešního data se ti zobrazí pole pro zadání názvu úkolu.

  Klikni na tlačítko Přidat úkol a zadej název úkolu.
  Klikni na tlačítko Přidat úkol a zadej název úkolu.
 3. Přes klávesovou zkratku Alt/Option + Shift + N, které vyvolá formulář pro přidání nového úkolu.

INFO k termínům úkolů

Úkoly vytvořené 1. a 2. způsobem dostanou defaultní termín v rozmezí 5 dní. Tento termín platí i pro úkoly, které přesouváš ze sekce Nenaplánováno. Termíny můžeš následně upravit podle potřeb.

Snadné ovládání

Využij klávesové zkratky pro ještě rychlejší plánování:

Přes draq&drop můžeš jednoduše a pohodlně:

 • zaplánovat nebo přeplánovat úkol,

  Najeď kurzorem myši na úkol, vyber a přetáhni ho na potřebný termín.
  Najeď kurzorem myši na úkol, vyber a přetáhni ho na potřebný termín.
 • změnit časové rozmezí úkolu,

  Uchop okraj úkolu a natáhni/zkrať délku jeho termínu.
  Uchop okraj úkolu a natáhni/zkrať délku jeho termínu.
 • hromadně změnit termíny označených úkolů,

  Označ úkoly levým tlačítkem myši a hromadně je přesuň o požadovanou dobu.
  Označ úkoly levým tlačítkem myši a hromadně je přesuň o požadovanou dobu.
 • vytvořit blokační vazby mezi úkoly.

  Uchop úkol za spodní modré kolečko a tahem myši vytvoř blokační vazbu na jiný úkol.
  Uchop úkol za spodní modré kolečko a tahem myši vytvoř blokační vazbu na jiný úkol.

Meziprojektová Timeline

Ve Freelu si lze na Dashboardu zobrazit úkoly napříč projekty několika způsoby. Kromě řádků a tabulky i pomocí Timeline (v tarifu Business). To se hodí při plánování, ať už se jedná o přehled úkolů nebo jejich rozřazení do To-Do listů napříč projekty, či pro získání přehledu vyfiltrovaných úkolů z různých projektů na časové ose.

Pro toto zobrazení přejdi na Dashboard a v záložce Úkoly zvol zobrazení Timeline.

Jak si zobrazit meziprojektovou Timeline na Dashboardu.
Jak si zobrazit Timeline na Dashboardu.

Jednotlivé projekty (a úkoly v nich) jsou na Timeline odlišené barevně. Toto nastavení lze měnit dle potřeby.

Nastavení barvy projektů pro odlišení jednotlivých projektů a úkolů.
Nastavení barvy projektů pro odlišení jednotlivých projektů a úkolů.

Nastavení pohledů v meziprojektové Timeline na Dashboardu

Ať už se jedná o výběr zobrazeného období na Timeline či nastavení řazení, na Timeline na Dashboardu je možné tyto pohledy nastavit a upravit stejně jako na projektové.

Přes ikonu ozubeného kolečka si lze nastavit kontrolu konfliktů a zvolit si, co na Timeline chceš zobrazit. Co se týče kontroly konfliktů vazeb úkolů, ta funguje stejně, jako na Timeline projektové. Co se týče zobrazení, možnosti jsou následující:

 • Podúkoly.
 • Prázdné řádky – pokud je tato možnost povolená, na Timeline se zobrazí veškeré příslušné řádky v zobrazených projektech (všechny To-Do listy z projektu apod. dle nastavení řazení), i když nemají na Timeline žádný úkol.
 • Hierarchii – tato možnost ti umožní vidět přesné zařazení úkolu v konkrétním To-Do listu a projektu, zároveň díky ní uvidíš i všechny úkoly v seznamu, i když je zrovna nevidíš na konkrétním úseku Timeline, kde se nacházíš.
Možnosti rozšířeného nastavení Timeline na Dashboardu.
Možnosti rozšířeného nastavení meziprojektové Timeline na Dashboardu.

Práce s úkoly a podúkoly v Timeline na Dashboardu

V Timeline na Dashboardu je princip práce s úkoly a podúkoly stejný, jako v Timeline na úrovni jednoho projektu.

Lze v ní tedy přidávat úkoly, hromadně je posouvat a tím provádět úpravy, tvořit blokační vazby atd. Z používání meziprojektové Timeline pramení spousta výhod, jako například kombinace s vlastními filtry či možnost nastavení šířky bočního panelu.

Ukázka práce s úkoly v meziprojektové Timeline.
Ukázka práce s úkoly v meziprojektové Timeline.

Vazby na Timeline

Aby bylo evidentní, co spolu souvisí i nezasvěcenému člověku, existuje v Timeline funkce vazeb

Blokace dokončení úkolu brání úkol uzavřít, dokud nejsou hotové všechny předcházející kroky. Blokaci uvidí všichni i v jiných pohledech než v Timeline jako symbol zámečku.

Vazby v tarifech

Blokace je druh vazby dostupný pouze v tarifu Business. Kromě ní existují i další druhy vazeb, Související a Duplikace, které jsou dostupné už od tarifu Team.

Kontrola konfliktů úkolů a podúkolů

Funkce Kontrolovat konflikty úkolů hlídá korektnost vazeb úkolů a podúkolů na Timeline

Máš 3 možnosti:

 • Zachovat mezeru – mezera mezi blokujícím a blokovaným úkolem zůstane zachována tak, jak je tomu aktuálně v Timeline (např. pokud mám mezi úkoly mezeru 3 dní, při posunu termínu se tato mezera zachová).
 • Využít mezeru – posun termínu blokujícího úkolu sice posune automaticky termín úkolu blokovaného úkolu, ale nezachová se původní mezera.
 • Žádná kontrola – blokovaný úkol zůstane beze změny.

Kontrola konfliktů vazeb na Timeline.

Kontrola konfliktů vazeb na Timeline.
Kontrola konfliktů vazeb na Timeline.
Updated on 25.4.2024
Was this article helpful?