1. Home
 2. Práce s To-Do listy
 3. Nastavení uživatelských práv
 1. Home
 2. Uživatelé & Práva
 3. Nastavení uživatelských práv

Nastavení uživatelských práv

Ve Freelu můžeš určovat, kdo na co u projektu uvidí. Uživatele přizveš v projektu a v tu chvíli vidí celý projekt – všechny To-Do listy, úkoly, poznámky, ostatní přizvané uživatele, štítky a priority úkolů.

Přizvaný uživatel nevidí výkazy ostatních ani rozpočet projektu/To-Do listu, pokud mu nepřiřadíš roli Správce projektu nebo roli Firemního kapitána.

Každému můžeš nastavit oprávnění na přístup pouze do konkrétních To-Do listů. V rámci To-Do listů uživatel uvidí všechny úkoly, jejich přiřazení ostatním, diskuze. Může přidávat úkoly, měnit řešitele, termíny, štítky a priority.

Uživatelská práva u To-Do listů

Hlavním obsahovým blokem jsou To-Do listy, seznamy úkolů, které spolu nějakým způsobem souvisí. Ty obsahují úkoly s diskuzí a soubory. Přístup může nastavit kapitán (vlastník projektu a nebo správce).

Oprávnění k To-Do listu nastavíš v sekci Uživatelé na konkrétním projektu.
Oprávnění k To-Do listu nastavíš v sekci Uživatelé na konkrétním projektu.

V sekci Uživatelé na detailu projektu nastavíš, kdo na který To-Do list uvidí. Tím zajistíš, že každý má přístup jen tam, kam chceš. Klikni na Vidí všechny To-Do listy a nastavuj.

Přes možnost Vidí všechny To-Do listy můžeš jako kapitán nebo správce projektu nastavit přístup ostatním.
Přes možnost Vidí všechny To-Do listy můžeš jako kapitán nebo správce projektu nastavit přístup ostatním.

Můžeš omezit viditelnost uživatelům nebo celým týmům přímo při přizvání do Projektu.

Jak omezit viditelnost To-do listu.
Jak omezit viditelnost To-do listu.
Zpřístupni alespoň 1 To-Do list

Je nutné, aby měl uživatel přístup alespoň k jednomu To-Do listu v projektu. Jinak uvidí defaultně na všechny.

Když vytvoříš nový To-Do list, je potřeba uživateli s omezenou viditelností To-Do listů nastavit přístup. Defaultně k němu nebude mít uživatel oprávnění.

Kdo bude mít k To-Do listu přístup můžeš nastavit také ihned při jeho vytváření.

Ukázka, jak nastavit přistup k To-Do listu uživatelům při jeho vytvoření.
Ukázka, jak nastavit přistup k To-Do listu uživatelům při jeho vytvoření.

Uživatelská práva u poznámek

Poznámky jsou textové dokumenty u projektů. Občas se hodí některé poznámky skrýt. Např. když ladíš s týmem zadání a nechceš, aby ho viděl klient. Podívej se na bližší informace o omezení přístupu k poznámce.

Nastavení přístupových práv k poznámce.
Nastavení přístupových práv k poznámce.

Uživatelská práva u výkazů

Kapitán i Správce projektu vidí výkazy všech přizvaných uživatelů automaticky. Žádný přizvaný uživatel jim svůj výkaz na projektu nemůže skrýt.

Každý uživatel se ale může rozhodnout, kterému dalšímu uživateli chce výkazy na konkrétním projektu ukázat.

V sekci Výkazy na detailu projektu nastavíš, kdo z přizvaných uživatelů uvidí všechny tvoje výkazy. Mrkni na detailní popis nastavení sdílení výkazů.

Ukázka, jak zapnout sdílení výkazů na daném projektu s dalšími uživateli.
Ukázka, jak zapnout sdílení výkazů na daném projektu s dalšími uživateli.

Role Správce projektu

Chceš, aby někdo další mohl k projektu zvát další uživatele nebo viděl finance a výkazy? Stačí, když uživateli nastavíš roli Správce v sekci Uživatelé na detailu projektu. Podívej se na video o roli Správce. Tato funkce je dostupná v testovacím Trialu a tarifech Tým a Business.

Jdi na detail konkrétního projektu a přejdi do sekce uživatelé. Pokud jsi kapitán nebo správce projektu, můžeš ostatním tuto roli přidělit.

Jak uživateli přiřadit roli Správce projektu.
Jak uživateli přiřadit roli Správce projektu.

Roli Správce nastavíš hromadně v sekci Všichni uživatelé přes trojtečkové menu v pravé části řádku u konkrétního uživatele.

Ukázka, jak nastavit uživatele jako Správce u několika projektů najednou.
Ukázka, jak nastavit uživatele jako Správce u několika projektů najednou.

Role Projekťák

Potřebuješ od někoho pomoc s řízením více projektů? Nastav mu roli Projekťák. Díky tomu pod tvým účtem může vytvářet nové projekty a je u takových rovnou nastavený jako Správce projektu.

Omezení pravomocí skrz role

Stejně tak, jako můžeš uživatelům poskytnout víc pravomocí skrz přidělení role (projekťák, správce, firemní kapitán), můžeš jim i role omezovat. Z toho vyplývá, že se tyto role navzájem vylučují – uživateli s rolí zvyšující jeho pravomoce nemůžeš udělit omezující roli a naopak.

Role permisivní x restriktivní

Role ve Freelu ti pomáhají řídit, do jaké míry bude mít který uživatel možnost zasahovat do tvých projektů. Tyto pravomoce můžeš zvyšovat (přes dané role: firemní kapitán, projekťák a správce) či naopak snižovat (přes své vlastní personalizované role).

Kdo vidí co?

Vlastník (kapitán), Firemní kapitán a správce projektu vidí:

 • Budget / Rozpočet projektu a To-Do listu.
 • Finanční výkazy všech uživatelů.
 • Naměřený čas všech uživatelů.
 • Všechny poznámky.
 • Všechny To-Do listy, úkoly a diskuze.
 • Svoje vlastní štítky u projektu (nikdo jiný je neuvidí).

Přizvaný uživatel vidí:

 • Vlastní finanční výkazy.
 • Vlastní naměřený čas.
 • Finanční a časové výkazy uživatele, který mu je sdílí.
 • Všechny poznámky u projektu, dokud vlastník/správce poznámku nezpřístupní pouze konkrétním osobám.
 • To-Do listy, úkoly a diskuze, kam mu dá vlastník/správce projektu přístup. Pokud není nastaveno, vidí po přizvání do projektu všechny To-Do listy.
 • Svoje vlastní štítky u projektu (nikdo jiný je neuvidí).
 • Všechny přizvané uživatele k projektu.
Updated on 21.6.2024
Was this article helpful?