1. Úvod
  2. Práce s To-Do listy
  3. Rozpočty u To-Do listů
  1. Úvod
  2. Finance & Faktury
  3. Rozpočty u To-Do listů

Rozpočty u To-Do listů

Rozpočet To-Do listu ti zpřehlední čerpání reálných finančních zdrojů. Od rozpočtu se postupně ukrajují výkazy úkolů, které jsou v daném To-Do listu.

Ukázka nastavení rozpočtů u To-Do listů.
Ukázka nastavení rozpočtů u To-Do listů.

U To-Do listu lze nastavit pouze finanční rozpočet. U projektu finanční i časový.

TIP:

Představ si To-Do list jako kampaň, na kterou máš 10 000 Kč. Aby kampaň proběhla, je potřeba vytvořit a vyřešit několik úkolů. Úkoly přiřadíš svým kolegům nebo i sobě. Nad úkoly si vykazujete strávený čas nebo finanční náklady. Během práce tak můžeš sledovat, jak se postupně z nastaveného rozpočtu ukrajuje a zda celá kampaň nemíří do červených čísel.

Možná zjistíš, že se blížíte k překročení částky a nebo můžete udělat něco navíc s čím se nepočítalo.

Jak nastavit rozpočet To-Do listu

Jsou dvě možnosti, kdy můžeš přidat k To-Do listu rozpočet/budget.

Budget To-Do listu nastavíš při vytváření To-Do listu nebo při jeho editaci, pokud jsi Kapitán nebo Správce projektu.

Přidání k existujícímu To-Do listu

Pokud máš už vytvořený To-Do list, můžeš k němu později přidat rozpočet přes ikonu tužky pro editaci.

Jak editovat To-Do list.
Jak editovat To-Do list.

V následujícím formuláři zadáš do Rozpočet To-Do listu částku budgetu a potvrdíš přes Uložit.

Jak nastavit rozpočet již existujícímu To-Do listu.
Jak nastavit rozpočet již existujícímu To-Do listu.

Podívej se jak vykazovat odpracovaný čas nebo náklady a jak si nastavit rozpočet celého projektu.

Přidání při vytváření To-Do listu

Rozpočet můžeš nastavit přímo při vytváření nového To-Do listu. V sekci To-Do listy na detailu daného projektu klikneš na zelené tlačítko plus. Ve formuláři je nutné zadat název To-Do listu a v pravo můžeš přidat rozpočet.

Jak vytvořit To-Do list rovnou s nastaveným rozpočtem.
Jak vytvořit To-Do list rovnou s nastaveným rozpočtem.

V tomto kroku lze k To-Do listu připnout i poznámku.

Aktualizováno 26.11.2021

Byl tento článek užitečný?