1. Home
  2. Práce s To-Do listy
  3. Rozpočty u To-Do listů
  1. Home
  2. Finance & Faktury
  3. Rozpočty u To-Do listů

Rozpočty u To-Do listů

Rozpočet To-Do listu ti zpřehlední čerpání reálných financích i času. Od rozpočtu se postupně ukrajují výkazy úkolů, které jsou v daném To-Do listu.

Ukázka rozpočtů u To-Do listu.
Ukázka rozpočtů u To-Do listu.
TIP:

Představ si To-Do list jako kampaň, na kterou máš 10 000 Kč. Aby kampaň proběhla, je potřeba vytvořit a vyřešit několik úkolů. Úkoly přiřadíš svým kolegům nebo i sobě. Nad úkoly si vykazujete finanční a časové náklady. Během práce tak můžeš sledovat, jak se postupně z nastaveného rozpočtu ukrajuje a zda celá kampaň nemíří do červených čísel.

Možná zjistíš, že se blížíte k překročení částky a nebo můžete udělat něco navíc s čím se nepočítalo.

Jak nastavit rozpočet To-Do listu

Jsou dvě možnosti, kdy můžeš přidat k To-Do listu rozpočet/budget.

Budget To-Do listu nastavíš při vytváření To-Do listu nebo při jeho editaci, pokud jsi Kapitán nebo Správce projektu.

Přidání k existujícímu To-Do listu

Pokud máš už vytvořený To-Do list, můžeš k němu později přidat rozpočet přes ikonu tužky pro editaci.

V následujícím formuláři zadáš do Rozpočet To-Do listu částku budgetu a potvrdíš přes Uložit.

Jak nastavit rozpočet již existujícímu To-Do listu.
Jak nastavit rozpočet již existujícímu To-Do listu.

Podívej se jak vykazovat odpracovaný čas nebo náklady, rozpočet nebo časový fond daného to-do listu.

Přidání při vytváření To-Do listu

Rozpočet můžeš nastavit přímo při vytváření nového To-Do listu. V sekci To-Do listy na detailu daného projektu klikneš na zelené tlačítko plus. Ve formuláři je nutné zadat název To-Do listu a v pravo můžeš přidat rozpočet.

Budget můžeš nastavit rovnou při vytváření To-Do listu.
Budget můžeš nastavit rovnou při vytváření To-Do listu.

V tomto kroku lze k To-Do listu připnout i poznámku.

Jak nastavit časový fond To-Do listu

Časový fond můžeš nastavit, pokud jsi Kapitán nebo Správce projektu. Stejně jako u rozpočtu To-Do listu ho můžeš nastavit při jeho vytváření nebo editaci.

Přidání k existujícímu To-Do listu

Vedle názvu To-Do listu se po najetí myší zobrazí ikona tužky. Po kliknutí na ikonu se otevřou parametry To-Do listu, ve kterých najdeš i časový fond.V poli časového fondu můžeš změnit hodnotu nuly na konkrétní časový rozpočet, který To-Do listu chceš nastavit. Změnu potvrdíš tlačítkem Uložit.

Nastavení časového fondu při editaci To-do listu.
Nastavení časového fondu při editaci To-do listu.

Zobrazení zbývajícího rozpočtu a časového fondu

Při najetí myší na ikonu hodin nebo financí se zobrazí informační okno. V něm najdeš, kolik ti u To-Do listu zbývá do přečerpaného rozpočtu a časového fondu.

Zobrazení zbývajícího rozpočtu a časového fondu
Zobrazení zbývajícího rozpočtu a časového fondu
Updated on 6.12.2023

Was this article helpful?