1. Home
  2. Finance & Faktury
  3. Finanční rozpočet a časový fond projektu

Finanční rozpočet a časový fond projektu

Pokud jsi Kapitán nebo Správce projektu, můžeš na každém projektu nastavit finanční rozpočet a časový fond.

Měna projektu

Při vytváření nového projektu si můžeš nastavit měnu, kterou chceš u projektu používat. Defaultně je nastavena měna v CZK. Ve vybrané měně bude rozpočet a všechny finanční výkazy.

Projekt může být v měně:

  • CZK – Česká koruna
  • EUR – Euro
  • USD – Americký dolar
  • RON – Rumunský lei
Nastavení měny při zakládání projektu.
Nastavení měny při zakládání projektu.
Změna měny projektu

Měnu v rozjetém projektu už nelze měnit. Vždy si předem při zakládání projektu rozmysli, v jaké měně chceš projekt po celou dobu vést.

Jak nastavit rozpočet projektu

První nastavení rozpočtu projektu uděláš přes ikonu ozubeného kola (nastavení) v pravé horní části na detailu projektu > Nastavení budgetu rozpočtu.

Na detailu projektu přes nastavení můžeš zadat rozpočet projektu.
Na detailu projektu přes nastavení můžeš zadat rozpočet projektu.

V následujícím okně můžeš zadat finanční rozpočet ve zvolené měně a časový fond v hodinách. Můžeš zadat jedno nebo druhé, případně obojí. Potvrdíš přes Uložit nastavení rozpočtu.

Jak nastavit rozpočet projektu.
Jak nastavit rozpočet projektu.

Rozpočet a jeho stav pak najdeš v pravém horním rohu na detailu projektu.

Ukázka nově nastaveného rozpočtu bez výkazů.
Ukázka nově nastaveného rozpočtu bez výkazů.

Součet všech výkazů na projektu se od rozpočtu odečte. Nastavená celková částka a čas (rozpočet projektu) se potom zabarvují do zelena nebo červena podle toho, kolik je aktuálně vykázáno.

Ukázka běžícího rozpočtu v kladných číslech.
Ukázka běžícího rozpočtu v kladných číslech.
Zpětné vykazování

K již uzavřenému budgetu projektu není možné zpětně vykazovat čas ani finance. Pro správné odečty rozpočtu mysli vždy na to, abys vše vykázal v příslušném období.

Pokud je čas nebo nastavená částka překročena, zabarví se do červena. Zelená barva značí nepřekročený rozpočet.

Ukázka přečerpaného finančního rozpočtu projektu.
Ukázka přečerpaného finančního rozpočtu projektu.

Opakovaný rozpočet

Na detailu projektu klikni na rozpočet a následně na Nastavení / opakování rozpočtu.

Jak nastavit opakování rozpočtu.
Jak nastavit opakování rozpočtu.
Nastavení pravidelného opakování / nulování rozpočtu projektu.
Nastavení pravidelného opakování / nulování rozpočtu projektu.

Následně si zvolíš datum, kdy se bude rozpočet nulovat a po kolika měsících. Potvrď přes Uložit nastavení rozpočtu.

Hodí se když:

  • Každý měsíc budeš pracovat pro klienta 10 hodin.
  • S klientem máš smluvenou fixní sazbu a chceš si kontrolovat, že neproděláváš a nepracuješ víc než máš.

Ukázka nastaveného opakovaného rozpočtu s nulováním 1. den každý měsíc.
Ukázka nastaveného opakovaného rozpočtu s nulováním 1. den každý měsíc.

Ruční nulování rozpočtu

Na detailu projektu můžeš ručně rozpočet a časový fond vynulovat. Veškeré výkazy a historie nulování zůstanou zachovány. Hodí se, pokud nenuluješ rozpočet pravidelně.

Klikni na rozpočet a následně na žluté Vynulovat rozpočet ručně. Resetuješ jak finanční rozpočet, tak i časový fond.

Jak ručně vynulovat rozpočet projektu.
Jak ručně vynulovat rozpočet projektu.

Vynulování potvrď v následujícím okně > Vynulovat.

Potvrzení vynulování rozpočtu projektu.
Potvrzení vynulování rozpočtu projektu.
TIP:

Kdo vidí rozpočet

Přístup k rozpočtu, výkazům a fakturaci má vždy pouze Kapitán projektu a jím určení Správci projektu. Vidí výkazy všech uživatelů, mohou nastavit hodinovku, zobrazit výkazy v Reportech.

Každý uživatel jinak vidí pouze své vlastní výkazy a hodinovou sazbu. Výkazy lze sdílet s ostatními pro transparentnost týmu.

Updated on 12.4.2024
Was this article helpful?