1. Home
 2. Business panel a týmové funkce
 3. Správa uživatelů a Firemní kapitán

Správa uživatelů a Firemní kapitán

Díky ověření domény můžeš nově spravovat firemní uživatele a také týmy. Pro využívání editace osobních údajů uživatele a nastavení notifikačních e-mailů je nutné nejprve ověřit firemní doménu. Mrkni jak nastavit ověření domény.

Nastavení rolí, nahrazení a smazání uživatele, nebo přidání do projektů je možné i bez ověřené domény.

Na Správu uživatelů přejdi přes Business panel > Správa uživatelů.

Jak přejít na Správu uživatelů v Business panelu.
Jak přejít na Správu uživatelů v Business panelu.

Nejprve ověř firemní doménu. Do té doby neuvidíš uživatelské e-maily a nebude možné editovat uživatele (nastavit fotku, jméno, jazyk nebo notifikační e-maily).

Stačí kliknout na zelené tlačítko Ověřit doménu a postupovat podle nápovědy.

Ukázka uživatelů před ověřením firemní domény.
Ukázka uživatelů před ověřením firemní domény.

Úprava a nastavení uživatele

Editace osobních údajů a nastavení notifikačních e-mailů uživatele je možná pouze po ověření domény. U uživatele, který spadá pod tvou firemní doménu klikni přes trojtečkové menu na Upravit.

Jak upravit údaje uživatele s ověřenou firemní doménou.
Jak upravit údaje uživatele s ověřenou firemní doménou.

Změna osobních údajů

Díky ověřené firemní doméně můžeš spravovat jméno a příjmení uživatele, jeho avatar a nastavit mu výchozí jazyk Freela.

Pro změnu avatara (fotky) klikni na Vybrat fotku a zvol nejlépe čtvercový formát. Všechny změny potvrď kliknutím na Uložit.

Ukázka, jaké osobní údaje uživatele můžeš jako kapitán/Firemní kapitán editovat.
Ukázka, jaké osobní údaje uživatele můžeš jako kapitán/Firemní kapitán editovat.

Nelze změnit přihlašovací e-mail. Pro takovou úpravu je nutné, aby nám sám uživatel napsal na info@freelo.io žádost o změnu přihlašovacího e-mailu a to ze stávající e-mailové adresy, kterou se do Freela přihlašuje.

Přehled využitých licencí

Chceš jako kapitán nebo Firemní kapitán ověřit, kolik máte využitých licencí tarifu Business? Jednoduše přejdi přes Business panel > do Správy uživatelů. Uživatelé, kteří mají Business licenci najdeš v 1. sekci S licencí (viz ukázka níže).

Sekce Všichni obsahuje všechny uživatele včetně těch, se kterými sdílíte jen jejich projekt nebo projekt někoho jiného.

Ukázka, jak si ověřit, kolik licencí z tarifu Business máte ve firmě využito a pro koho.
Ukázka, jak si ověřit, kolik licencí z tarifu Business máte ve firmě využito a pro koho.

Nastavení notifikačních e-mailů

Uživateli můžeš nastavit, jaké notifikační e-maily bude dostávat nebo mu je zcela vypnout.

Ukázka nastavení notifikačních e-mailů pro firemního uživatele.
Ukázka nastavení notifikačních e-mailů pro firemního uživatele.

Hromadné nastavení Freela uživatelům

Přes Šablonu nastavení můžeš jednoduše nastavit sobě a vybraným uživatelům s ověřenou doménou:

 • e-mailové notifikace,
 • rozvržení detailu projektu,
 • zobrazení chatu na support Freela,
 • tmavý vzhled Freela.
Šablonu nastavení najdeš v Business panelu pod hlavní sekcí Uživatelé.
Šablonu nastavení najdeš v Business panelu pod hlavní sekcí Uživatelé.

Nastavenou šablonu si můžeš uložit do budoucna. Nebo ji s uložením rovnou použij na vybrané uživatele nebo celé týmy.

Tlačítka Uložit a Uložit & nastavit uživatelům... najdeš na konci šablony.
Tlačítka Uložit a Uložit & nastavit uživatelům… najdeš na konci šablony.

Role a Firemní kapitán

Firemní kapitán má přístup ke všem projektům kapitána – nelze zde mít například soukromé projekty. I do nich Firemní kapitán bude mít přístup.

V Business panelu v sekci Uživatelé roli nastavíš přes trojtečkové menu u uživatele najdeš funkci Nastavit role. Zde můžeš nastavit roli Projekťáka a Firemního kapitána.

Jak nastavit uživatelské role ve Správě uživatelů.
Jak nastavit uživatelské role ve Správě uživatelů.

Role Projekťák umožní uživateli pod tvým účtem zakládat nové projekty. Stačí kliknout na checkbox, který zezelená a poté potvrdit přes Uložit role.

Ukázka, jak nastavit uživateli roli Projekťáka.
Ukázka, jak nastavit uživateli roli Projekťáka.

Pokud máš ve svém nastavení zapnuté, že Projekťáci jsou zároveň správci v projektech, které vytvoří, bude toto nastavení pro nového Projekťáka platit také.

Co je Firemní kapitán

Firemní kapitán je role dostupná pouze v Business tarifu a Business panelu. Firemní kapitán má stejné možnosti jako kapitán, na kterého je placený Business tarif. Díky této roli může:

Funkci nastaví kapitán nebo jiní Firemní kapitáni už jmenovaní. Firemní kapitán se automaticky stává Projekťákem a Správcem všech projektů.

Přes trojtečkové menu u uživatele klikni na Nastavit role > u Firemního kapitána zaškrtni checkbox (automaticky se aktivuje checkbox u Projekťáka) > Uložit role.

Jak nastavit Firemního kapitána v Business panelu.
Jak nastavit Firemního kapitána v Business panelu.

V přehledu uživatelů uvidíš, kdo má roli Firemního kapitána nastavenou.

Přehled uživatelů a jejich nastavené role Firemního kapitána.
Přehled uživatelů a jejich nastavené role Firemního kapitána.

Další funkce na úrovni uživatele

Více funkcí, které může kapitán a Firemní kapitán na úrovni uživatele provádět, je ukrytých pod trojtečkovým menu vpravo na řádku uživatele.

Správu uživatele najdeš pod třemi tečkami vpravo na řádku uživatele.
Správu uživatele najdeš pod třemi tečkami vpravo na řádku uživatele.

Přidání nového uživatele

Přes tlačítko zelené + můžeš ke svým projektům přizvat nové uživatele. Zobrazí se formulář, kde může buď vybrat uživatele, se kterým už pracuješ na jiných projektech nebo zadat e-mailovou adresu uživatele/ů.

Přizvání nových uživatelů přes zelené tlačítko +.
Přizvání nových uživatelů přes zelené tlačítko +.

Vyber projekty, do kterých chceš uživateli dát přístup. Potvrď přes Přizvat uživatele.

Jak přizvat nové uživatele k tvým projektům.
Jak přizvat nové uživatele k tvým projektům.

Hromadné přidání do projektů

Přes trojtečkové menu vpravo u řádku uživatele klikni na Projekty kde… Zobrazí se všechny tvé projekty, do kterých ho můžeš zaškrtnutím checkboxu přidat nebo naopak odebrat.

U daných projektů můžeš uživateli nastavit roli Správce projektu. Zaškrtni checkbox > Jmenovat správcem projektu u projektu a nastavení potvrď > Uložit.

Ukázka jak hromadně přidat/odebrat uživatele z projektů.
Ukázka jak hromadně přidat/odebrat uživatele z projektů.
Kdo je Správce projektu?

Správce projektu je role, kterou může nastavit kapitán projektu, jiný správce projektu nebo firemní kapitán. Správce se vztahuje ke konkrétnímu projektu. Jakmile je uživatel v projektu správce, může k němu přizvat další uživatele, nastavit jim přístup do projektů a vidí na finanční stránku projektu (rozpočet, výkazy).

Nastavení hodinové sazby

Tahle funkce ti umožní nastavit uživateli hodinovku hromadně napříč projekty v různých měnách. Rovnou ji můžeš nastavit třeba dalším členům týmu. Jak nastavit hodinovou sazbu najdeš v sekci nápovědy Hromadné zadávání hodinové sazby. Pokud jsi kapitán, tak hodinovku můžeš nastavit i sám sobě a kdykoli ji změnit.

Přiřazení hodinové mzdy uživateli
Tady najdeš přiřazení hodinové mzdy uživateli.

Nahrazení uživatele

Skvělá funkce, která vám ušetří spoustu času s přeřazováním úkolů na nového řešitele. Hodí se například při odchodu zaměstnance nebo změně jeho pozice.

Najdeš ji v trojtečkovém menu na řádku uživatele > Nahradit.

Tady najdeš u uživatele funkci Nahradit.
Tady najdeš u uživatele funkci Nahradit.

Stávajícího uživatele můžeš v úkolech nahradit někým jiným. Je nutné mít uživatele nejprve přizvaného do Freela.

Co se stane?

 • Přiřazené úkoly uživatele A přiřadíš uživateli B
 • Uživatele B tak přizveš do všech vybraných projektů, kde je uživatel A
 • Můžeš zvolit zda:
  • Uživatel B bude sledujícím všech úkolů, které sleduje uživatel A a uživatel A bude mít v sledování zrušené. Možnost: zrušit sledování nahrazovaného uživatele a zapnout pro nového uživatele
  • Uživatel A bude odebraný z projektů. Možnost: odebrat nahrazovaného uživatele z projektu

Pro výše zmíněné možnost zaškrtni checkbox, aby byl zelený. Nastavení uložíš zeleným tlačítkem Nahradit uživatele.

Ukázka formuláře k nahrazení uživatele jiným uživatelem.
Ukázka formuláře k nahrazení uživatele jiným uživatelem.

Smazání uživatele

Poslední možností v trojtečkovém menu je smazání uživatele. Klikni na Smazat.

Jak smazat uživatele v Business panelu.
Jak smazat uživatele v Business panelu.

Zobrazí se výpis všech tvých projektů. Ze všech najednou daného uživatele odebereš. Dole klikni na červené tlačítko Odebrat uživatele.

Úplné odebrání uživatele ze všech tvých projektů.
Úplné odebrání uživatele ze všech tvých projektů.

Uživatel zmizí ze seznamu uživatelů v Business panelu. Pokud spolu sdílíte projekty jiného kapitána, najdeš ho stále na stránce Všichni uživatelé.

Co se stane po smazání uživatele s jeho úkoly?

Při smazání uživatele se u hotových i nedokončených úkolů nic nemění a uživatel zůstává nadále přiřazený. Přístup do projektu ovšem ztratí.

Updated on 7.6.2024
Was this article helpful?