1. Home
  2. Práce s úkoly
  3. Jak přiřadit úkol více uživatelům

Jak přiřadit úkol více uživatelům

Ve Freelu můžeš samotnému úkolu přiřadit jen jednoho řešitele, který se ale může v čase měnit. Myslíme si, že za úkol by měl být zodpovědný jeden hlavní řešitel, i když se na úkolu podílí více lidí. Ale možnost, jak dát více kolegům najevo, že mají pracovat na jednom úkolu, samozřejmě existuje.

Přehazování řešitelů

Hlavní řešitel úkolu se může v průběhu řešení měnit. Například řeším nějaký úkol, mám ho tedy přiřazený já. Dostanu se do bodu, kdy potřebuji od kolegy podklady, napíšu komentář a změním řešitele na kolegu. Kolega mi podklady dodá a vrátí mi úkol zpět, abych mohla pokračovat v řešení.

Ukázka změny řešitele v průběhu úkolu.
Ukázka změny řešitele v průběhu úkolu.

Více řešitelů pomocí podúkolů

K úkolu můžete přidat podúkoly a ty nadelegovat na konkrétní uživatele. Na Dashboardu se pak úkoly, kde mám přiřazený podúkol, také zobrazují mezi úkoly, které mám přiřazené celé. Pokud mezi úkoly s moji ikonkou ve filtru „Přiřazené mně“ je úkol, který má ikonku někoho jiného nebo ji vůbec nemá, znamená to, že v úkolu mám přiřazený podúkol. Díky tomu nezapomenu ani na svoje podúkoly.

Podúkoly jako osnova úkolu

Podúkoly můžou sloužit jako takový checklist – dílčí činnosti, na které se nemá při řešení úkolu zapomenout. Pokud chcete po každém uživateli nějakou konkrétní činnost, zaznamenejte jednotlivé činnosti jako podúkoly a přiřaďte příslušným uživatelům.

Ukázka rozdělení práce na úkolu několika uživatelům

Úkol řeší více lidí stejným způsobem

Pokud práci na úkolu nechcete rozdělovat na dílčí činnosti a chcete, aby zkrátka každý dělal to stejné, založte nějaké dva (či více) podúkolů – například se jmény uživatelů a podúkoly hromadně řešitelům přiřaďte (pro hromadné přiřazení lze využít i přednastavené týmy).

Ukázka přiřazení úkolu, který mají uživatelé řešit stejným způsobem
Hromadné vytvoření podúkolů pro každého člena týmu.
Hromadné vytvoření podúkolů pro každého člena týmu.

Šablona pro přiřazení týmu

Pokud často přiřazujete stejné uživatele k úkolu, už by stálo za to si na to udělat šablonu. Například šablonu „Přiřazování uživatelům“ a do To-Do listů a úkolů rozdělit například oddělení. Úkol se může jmenovat „Marketing“ a do podúkolů můžete přidat uživatele, kteří se starají o marketing a často řeší stejné úkoly.

Ukázka šablony pro přiřazení uživatelů.
Ukázka šablony pro přiřazení uživatelů.

Poté stačí podúkoly ze šablony vložit do konkrétního úkolu. Ušetříte si tím spoustu práce s opětovným zakládáním podúkolů a následným přiřazováním.

Updated on 24.11.2023

Was this article helpful?