1. Home
  2. Práce s projekty
  3. Nastavení projektu a připnuté informace

Nastavení projektu a připnuté informace

Chceš si uspořádat projekt podle svého? Řazení sekcí, které projekt má, můžeš nastavit jak pro sebe, tak pro přizvané uživatele k projektu.

Máš důležité odkazy, které souvisí s celým projektem? Na detailu projektu najdeš sekci Připnuté informace, kam můžeš připnout to, co by měl mít každý spolupracovník na očích.

Nastavení projektu

Uprav si detail projektu podle svého.

Zobrazení projektu můžeš změnit v jeho detailu. Přejdi do sekce O projektu > ikona ozubeného kolečka s nastavením. Vyber možnost Nastavení projektu.

Jak nastavit zobrazení projektu pro sebe a přizvané uživatele.
Jak nastavit zobrazení projektu pro sebe a přizvané uživatele.

Druhou možností, jak změnit nastavení projektu, je kliknout v zobrazení úkolů na trojtečkové menu vpravo nahoře > Změnit výpis, což rozbalí úpravu nastavení.

Ukázka, jak se dá upravit zobrazení projektu přes „Změnit výpis“.
Ukázka, jak se dá upravit zobrazení projektu přes „Změnit výpis“.

Pokud jsi vlastník nebo správce projektu, máš možnost nastavit zobrazení a sekce i pro ostatní uživatele. Ostatním můžeš nastavení upravit jinak než sobě – hodí se v případě, že chceš mít například na očích poslední aktivity u projektu. Pokud jsi přizvaný uživatel, můžeš zobrazení nastavit pouze pro sebe.

Tip: Šablona nastavení

Pokud má vaše firma ve Freelu ověřenou firemní doménu, může kapitán nebo Firemní kapitán(i) ostatním hromadně/i jednotlivě nastavit jak všechny projekty, tak třeba notifikační e-maily.

Takhle nastavíš projekt ostatním uživatelům.
Takhle nastavíš projekt ostatním uživatelům.

Sám pro sebe můžeš změnit nastavení pro jeden konkrétní projekt, ale i pro všechny své projekty.

Tady změníš svoje nastavení pro daný projekt nebo i všechny ostatní.
Tady změníš svoje nastavení pro daný projekt nebo i všechny ostatní.

Zobrazení projektu

V této části jsou na výběr způsoby zobrazení úkolů:

V případě že pracujete s úkoly podle metodologie Zadáno, Rozpracováno, Ke kontrole, Hotovo atp., rozhodně dává smysl přepnout na sloupcové zobrazení, tzv. kanban.

Sekce projektu

Na detailu projektu se defaultně zobrazují všechny jeho dostupné sekce, které jsou následující:

  • To-Do listy
  • Připnuté informace
  • Poznámky
  • Diskuze
  • Poslední aktivity u projektu
  • Soubory
  • Uživatelé

Zde opět platí, že jako vlastník nebo správce projektu pořadí sekcí můžeš nastavit ostatním. Jako přizvaný uživatel změníš sekce pouze sobě.

Sekce seřadíš tažením myší a potom už stačí jen uložit.

Takto jednoduše se dá změnit pořadí.
Takto jednoduše se dá změnit pořadí.

Připnuté informace k projektu

Jde o sekci s důležitými odkazy, které pomohou týmu zorientovat se v projektu. Hodí se zde připnout URL na stěžejní úkoly se zadáním, poznámku, odkazy na úložiště nebo třeba web klienta.

Zobrazení připnutých informací
Zobrazení připnutých informací

Aby byla sekce s připnutými informacemi na očích ještě víc, uprav řazení sekcí na detailu projektu.

Jak připnout nové odkazy

Odkaz připneš kliknutím na ikonu zeleného +. Potom stačí zadat URL adresu a pojmenovat připnutý odkaz > Uložit.

Zadej URL a název odkazu.
Zadej URL a název odkazu.
Viditelnost pro uživatele

Připnuté odkazy v sekci Připnuté informace uvidí všichni přizvaní uživatelé stejně za podmínky, že mají zapnuté zobrazení sekce na detailu projektu. Sekce si může každý seřadit podle své potřeby a nebo to ostatním nastaví kapitán.

Updated on 27.11.2023

Was this article helpful?