1. Home
  2. Práce s úkoly
  3. Přesun úkolu mezi projekty a To-Do listy

Přesun úkolu mezi projekty a To-Do listy

Úkol můžeš přesunout v jednom To-Do listu (upravit řazení), mezi To-do listy. V  rámci jednoho projektu stačí úkol jednoduše vzít myší a přetáhnout (drag & drop).

Přesouvat lze úkoly a chytré podúkoly z projektu na projekt. Můžeš pro přesun využít funkci Přesunout, kopírovat, …

TIP

Při přesunu úkolu s výkazy si budeš moct vybrat, jestli chceš výkazy zachovat v původním projektu nebo je přesunout do projektu nového.

Jak přesunout úkol v rámci jednoho projektu

Dej kurzor myši nad daný úkol a přetáhni úkol kam potřebuje – jak v rámci jednoho To-Do listu, tak i mezi ostatními To-Do listy v projektu.

Ukázka přesunu úkolů v rámci jednoho To-Do listu i mezi nimi.
Ukázka přesunu úkolů v rámci jednoho To-Do listu i mezi nimi.

Hodí se při přesouvání úkolů mezi To-Do listy v kanbanu (sloupcovém zobrazení).

Takhle můžeš přesouvat úkoly v kanbanu (sloupcovém zobrazení).
Takhle můžeš přesouvat úkoly v kanbanu (sloupcovém zobrazení).

Jak přesunout pod/úkol mezi projekty

Přesouvání mezi projekty se dělá přes kontextové menu (tři tečky) v levé části úkolu > Přesunout… a nebo na detailu pod/úkolu přes funkci Přesunout, kopírovat, … v pravém menu.

V následujícím okně vybereš projekt a To-Do list, kam chceš úkol přesunout.

Jak přesunout úkoly mezi projekty.
Jak přesunout úkoly mezi projekty.
Jak přesunout podúkol mezi projekty.
Jak přesunout podúkol mezi projekty.
Upozornění: Když přesouváš úkol z projektu někoho jiného…

Pokud přesouváš úkol z projektu, který vlastní někdo jiný, tak ti Freelo nabídne pouze projekty toho daného uživatele.

Jak přesunout podúkol mezi úkoly

Přesouvání mezi úkoly můžeš provést přes tlačítko Přesunout, kopírovat,… Podúkol tím jednoduše přesuneš do tebou zvoleného úkolu.

Jak přesunout podúkol z úkolu do jiného úkolu.
Jak přesunout podúkol z úkolu do jiného úkolu.

Změna úrovně To-do listů a pod/úkolu

Potřebuješ úkolu nebo podúkolu změnit úroveň? U dané úrovně klikni na trojtečkové tlačítko a klikni na možnost Přesunout, kopírovat, … Zobrazí se modální okno. Akci, kterou chceš provést, vyber v roletkovém menu. Poté je potřeba vybrat, kde se pod/úkolu změní úroveň.

  1. U úkolu se jedná o tyto akce:
Jak změnit úroveň u úkolu.
Jak změnit úroveň u úkolu.

2. U chytrého podúkolu máš tyto možnosti:

Jak změnit úroveň u chytrého podúkolu.
Jak změnit úroveň u chytrého podúkolu.
Upozornění: Pokud změníš úroveň úkolu na To-Do list …

Pokud změníš úroveň úkolu na To-Do list, neuloží se popis úkolu.

3. S hloupým podúkolem (checklist) můžeš manipulovat takto:

Jak na změnu úrovně v hloupém podúkolu.
Jak na změnu úrovně v hloupém podúkolu.

TIP: Mrkni také jak přesunout celý To-Do list.

Updated on 12.4.2024

Was this article helpful?