1. Home
  2. Práce s To-Do listy
  3. Přidání To-Do listu

Přidání To-Do listu

To-Do list je jedním ze základních kamenů Freela. Do něj budeš přidávat všechny úkoly. To-Do listy jsou tedy seznamy/kategorie úkolů, které spolu nějakým způsobem souvisí.

Přidávají se na stránce úkolů v projektu. Klikni na zelené tlačítko Přidat To-Do list napravo u červeného názvu Úkoly.

Přidej nový To-Do list přes zelené tlačítko Přidat To-Do list.
Přidej nový To-Do list přes zelené tlačítko Přidat To-Do list.

Zobrazí se formulář, kam zadáš název To-Do listu. Nastavit můžeš i rozpočet To-Do listu, časový fond To-Do listu, výchozího řešitele, oprávnění přístupu k To-Do listu, nebo přidat poznámku. Potvrď přes Uložit.

Jak přidat nový To-Do list do projektu.
Jak přidat nový To-Do list do projektu.

Hromadné přidání To-Do listů

Pokud už víš, jaké bude mít To-Do list úkoly a podúkoly, tak je můžeš zadat už při vytváření To-Do listu. Klikni na šipku hned vedle zeleného plus a zvol Přidat více prvků.

Jak přidat hromadně To-Do list s úkoly a podúkoly.
Jak přidat hromadně To-Do list s úkoly a podúkoly.

Drž se pevně uvedené struktury a jedním kliknutím vytvoř všechny To-Do listy s úkoly a podúkoly. V následujícím okně je nutné napsat název To-Do listu. Můžeš přidat několik To-Do listů najednou, před jejich název přidej „=“.  Potvrď přes zelené Uložit.

= Název To-Do listu
Název úkolu
– Název podúkolu

Ukázka, jak hromadně přidat To-Do listy.
Ukázka, jak hromadně přidat To-Do listy s úkoly.
TIP:

Textové šablony si můžete s kolegy sdílet třeba v Google dokumentech nebo souborech ve Freelu. Díky tomu budou mít k šablonám všichni přístup a možnost je aktualizovat.

Jak přidat To-Do list ze šablony

Na pár kliknutí lze vytvořit To-Do list s úkoly nebo úkoly s podúkoly ze šablony projektu.

Klikni na šipku hned vedle zeleného plus a zvol Přidat ze šablony…

Tímto způsobem přidáte To-Do list ze šablony.
Tímto způsobem přidáte To-Do list ze šablony.

V následujícím okně vybereš To-Do list nebo i několik najednou. Přidáš je potvrzením přes Vložit vybrané úkoly.

Takhle jednoduše přidáš To-Do list s úkoly a podúkoly ze šablony.
Takhle jednoduše přidáš To-Do list s úkoly a podúkoly ze šablony.

Všechny zajímavé šablony nám můžeš poslat na info@freelo.io a my je zařadíme do veřejné databáze šablon.

Updated on 3.5.2024
Was this article helpful?