1. Home
  2. Práce s To-Do listy
  3. Editace To-Do listu

Editace To-Do listu

To-Do list se edituje přes ikonu tužky napravo od jeho názvu.

Upravit můžeš:

  • Název To-Do listu
  • Přiřadit všechny úkoly jednomu řešiteli
  • Nastavit termín
  • Nastavit rozpočet, pokud jsi kapitán nebo Správce projektu
Ukázka, jak editovat To-Do list.
Ukázka, jak editovat To-Do list.

V editaci můžeš u To-Do listu hromadně nastavit termín všem úkolům nebo přiřadit všechny úkoly jednomu řešiteli.

Upravovat můžete název To-Do listu nebo třeba jeho budget.
Upravovat můžete název To-Do listu nebo třeba jeho budget.
Updated on 25.11.2021

Was this article helpful?