1. Home
  2. Práce s úkoly
  3. Jak na sledování procentuálního plnění úkolu

Jak na sledování procentuálního plnění úkolu

U typových projektů se může hodit sledování úkolů dle procentuálního stavu splnění. Funkci jako takovou Freelo nemá, je ale několik způsobu, jak míru splnění můžeš označit.

Štítky úkolů

Díky štítkování úkolů formou Hotovo 10 %, Hotovo 50 % nebo Hotovo 90% lze přehledně sledovat v jaké fázi dokončení úkol je. Úkoly můžeš podle daných štítků filtrovat napříč projekty.

Štítky budou zobrazené na Dashboardu, detailu projektu a úkolu. Stejným způsobem můžeš označit i podúkoly.

Označení procentuálního dokončení úkolu přes štítek.
Označení procentuálního dokončení úkolu přes štítek.
TIP: Uprav název úkolu

Další varianta je přepis názvu úkolu: 25 % hotovo – Název úkolu,  50 % HOTOVO – Název úkolu, Název úkolu – 50 % hotovo atp.

Procento splnění v podúkolech

Funkci pro značení ukazatele míry dokončení úkolu ve Freelu nemáme. Procentuální dokončení můžeš sledovat v rámci podúkolů.

Když máš úkolu s 4 podúkoly, postupně při jejich dokončování se bude plnit ukazatel s mírou splnění v procentech. Při dokončení jednoho podúkolu uvidíš úkol splněný z 25 %.

Procentuální plnění úkolu v podúkolech.
Procentuální plnění úkolu v podúkolech.
Ukázka plnění podúkolů na detailu projektu.
Ukázka plnění podúkolů na detailu projektu.

To-Do listy dle míry splnění úkolu

Poslední varianta, jak sledovat splnění úkolu z hlediska procent je rozdělení To-Do listů v projektu podle procenta. Možná znáš strukturu podle stavu úkolu z kanbanu (Zadáno, Rozpracováno, Hotovo) a tohle je podobná cesta.

To-Do listy pojmenuj podle míry procentuálního splnění úkolů. Pro lepší přehlednost můžeš přidat emotikony a barevně sloupce rozdělit.

To-Do listy podle procenta splnění úkolů.
To-Do listy podle procenta splnění úkolů.
Updated on 1.12.2021

Was this article helpful?