1. Home
 2. Práce s úkoly
 3. Odhady času k úkolům

Odhady času k úkolům

Odhady k úkolům můžeš nastavit v případě, že chceš jednotlivým uživatelům rozdělit časové kapacity. Může se tato funkce využít například při plánování úkolů pro tým na týdenní, měsíční či kvartální bázi.

Tipy:

 • přizvaní uživatelé uvidí všechny odhady
 • jedná se o prémiovou funkci v tarifu Business
 • možnost editace odhadů přes API klíč

Jak nastavit odhady

U každého přizvaného uživatele do úkolu můžeš nastavit odhad času. Můžeš ho využít k tomu, abys měl lepší přehled nad Měřením času a výkazy.

Při zadávání odhadu k úkolu zadáš celkový odhad, který myslíš, že na úkolu kolegové celkově stráví času. Odhadovaný čas se může v průběhu plnění úkolu měnit.

Takto nastavíš celkový odhad nad úkolem.
Takto nastavíš celkový odhad času k úkolu.

Přiřazení odhadu jednotlivým uživatelům

Odhady pro jednotlivé uživatele vychází z celkové zadané časové kapacity. Po zadání celkového odhadu můžeš doplnit odhady k jednotlivým uživatelům, kteří na úkolu pracují.

Takto přiřadíš jednotlivým uživatelům časový odhad.
Takto přiřadíš jednotlivým uživatelům odhad času.

Přečerpaný časový odhad

Může se stát, že strávený čas bude vyšší, než celkové časové odhady u uživatele. Tento výkaz bude označen červenou barvou.

Zobrazení přečerpaného časového odhadu.
Zobrazení přečerpaného odhadu času.

Může také nastat situace, kdy si uživatel sám sobě změní časový odhad, tato hodnota bude poté zobrazen jako „nepřiřazeno“. Tento odhad můžeš schválit zelenou fajfkou, automaticky se poté přičte čas do celkového odhadu nad úkolem.

Jak schválit odhad úkolů.
Jak schválit odhad času k úkolům.

Zobrazení odhadu v Kanbanu

V případě, že raději využíváš Kanbanové zobrazení na Projektu, odhady úkolů si zobrazíš jednoduše v modálním okně po rozkliknutí tlačítka Parametry úkolu.

Zobrazení odhadů v Kanbanu.
Zobrazení odhadů času v Kanbanu.

Zobrazení odhadů a výkazů

Na Dashboardu

Celkový přehled nastavených a také naměřených výkazů si můžeš jednoduše zobrazit na Dashboardu v tabulkovém zobrazení. 

Zobrazení odhadů a výkazů na Dashboardu.
Zobrazení odhadů a výkazů na Dashboardu.

Na Detailu projektu

Pokud chceš zobrazit odhady pouze u daného projektu, může si je zobrazit v tabulkovém zobrazení na Detailu projektu.

Zobrazení odhadu.
Zobrazení odhadu na Detailu projektu.

Filtrování odhadů na Dashboardu

Na Dashboardu si můžeš vyfiltrovat jednotlivé odhady a výkazy.

Při filtrování je několik kritérií, která se dají filtrovat:

 1. Má odhad
 2. Nemá odhad
 3. Výkazy jsou nižší, než odhad
 4. Výkazy převyšují odhad
 5. Výkazy se blíží k odhadu (zbývá 10%)
 6. Výkazy se blíží k odhadu (zbývá 30%)
 7. Výkazy převyšují odhad do 5%
 8. Výkazy převyšují odhad do 10%
 9. Výkazy převyšují odhad nad 10%
Jak filtrovat odhady na Dashboardu.
Jak filtrovat odhady na Dashboardu.
Updated on 19.2.2024

Was this article helpful?