1. Home
  2. Práce s projekty
  3. Export / Stáhnout CSV
  1. Home
  2. Práce s úkoly
  3. Export / Stáhnout CSV

Export / Stáhnout CSV

Někdy je potřeba sdílet data s kolegy, klienty nebo nadřízenými jinak než ve Freelu. Občas se hodí poslat data v tradiční tabulkové podobě. Nebo si jen vytisknout některé řádky na offline poradu. Nyní lze exportovat buď samostatný To-Do list nebo celý projekt. Exporty najdeš v trojtečkovém menu.

Exporty

Export jednoho To-Do listu

Potřebuješ si zkopírovat existující strukturu To-Do listu? Nemusíš ji přepisovat, stačí si ji exportovat z Freela. Funkci Exportovat najdeš u každého To-Do listu vlevo od jeho názvu v trojtečkovém menu.

Klikni na trojtečkové menu u To-Do listu a vyber možnost Exportovat.
Klikni na trojtečkové menu u To-Do listu a vyber možnost Exportovat.

Export může i nemusí zahrnovat dokončené úkoly a podúkoly. Potvrdíš přes Exportovat.

Zvol si, co všechno má export obsahovat.

Exportovanou strukturu To-Do listu vlož jako šablonu přes funkci Přidat více prvků při tvorbě nového To-Do listu. Tohle je velký pomocník při vytváření typově podobných projektů a To-Do listů.

Hotový export To-Do listu.

Export všech To-Do listů

Můžeš exportovat celý projekt najednou. Jdi na detail projektu a klikni na červený nadpis To-Do listy. V pravé části je trojtečkové menu > klikni na Exportovat.

Ukázka, jak exportovat všechny To-Do listy najednou.
Ukázka, jak exportovat všechny To-Do listy najednou.
Ukázka jak exportovat celý projekt.
Ukázka jak exportovat celý projekt.

Stáhni si CSV soubor (tabulka / excel)

CSV export To-Do listu

CSV soubor je vhodný pro přeposílání kolegům či nadřízeným. Jedná se o export v tabulkovém formátu. V reportu se zobrazí název projektu, To-Do listů, úkolů, počet podúkolů, odkaz na To-Do list a další informace o úkolech.  Po kliknutí na tlačítko Stáhnout (CSV) na daném To-Do listu se automaticky stáhne soubor CSV.

Ukázka, jak stáhnout CSV soubor k celému To-Do listu.
Ukázka, jak stáhnout CSV soubor k celému To-Do listu.
CSV formát obsahuje – název projektu, To-Do listu, úkolu, hypertextový odkaz, stav úkolu, řešitele, termíny, informace o vytvoření, autora, počet komentářů, počet podúkolů, počet dokončených podúkolů, atd…

CSV export celého projektu

Stejným způsobem lze stáhnout CSV soubor celého projektu. Přejdi do sekce Projekty v modré horní liště > Všechny projekty > trojtečkové menu > Stáhnout (CSV).

Začne stahování tabulky, která obsahuje název projektu, To-Do listů, úkolů, řešitele, termíny, zadavatele úkoly nebo počty podúkolů. Můžeš si údaje poté upravit podle vlastní potřeby v jakémkoli tabulkovém editoru.

Ukázka, jak stáhnou CSV soubor celého projektu.
Ukázka, jak stáhnou CSV soubor celého projektu.
Updated on 29.11.2021

Was this article helpful?