1. Home
  2. Práce s projekty
  3. Export / Stáhnout CSV
  1. Home
  2. Práce s úkoly
  3. Export / Stáhnout CSV

Export / Stáhnout CSV

Někdy je potřeba sdílet data s kolegy, klienty nebo nadřízenými jinak než ve Freelu. Občas se hodí poslat data v tradiční tabulkové podobě. Nebo si jen vytisknout některé řádky na offline poradu. Nyní lze exportovat buď samostatný To-Do list nebo celý projekt. Exporty najdeš v trojtečkovém menu.

Exporty

Export jednoho To-Do listu

Potřebuješ si zkopírovat existující strukturu To-Do listu? Nemusíš ji přepisovat, stačí si ji exportovat z Freela. Funkci Exportovat najdeš u každého To-Do listu vlevo od jeho názvu v trojtečkovém menu.

Klikni na trojtečkové menu u To-Do listu a vyber možnost Exportovat.
Klikni na trojtečkové menu u To-Do listu a vyber možnost Exportovat.

Export může i nemusí zahrnovat dokončené pod/úkoly, první komentáře pod/úkolů, řešitele nebo prioritu. Navol si složky exportu podle sebe a proveď jej přes Exportovat.

Zvol si, co všechno má export obsahovat.
Zvol si, co všechno má export obsahovat.

Exportovanou strukturu To-Do listu vlož jako šablonu přes funkci Přidat více prvků při tvorbě nového To-Do listu. Tohle je velký pomocník při vytváření typově podobných projektů a To-Do listů.

Ukázka přidání To-Do listu s předpřipravenou strukturou.
Ukázka přidání To-Do listu s předpřipravenou strukturou.

Export všech To-Do listů

Můžeš exportovat celý projekt najednou. Jdi na detail projektu a klikni na červený nadpis To-Do listy. V pravé části je trojtečkové menu > klikni na Exportovat.

Ukázka, jak exportovat všechny To-Do listy najednou.
Ukázka, jak exportovat všechny To-Do listy najednou.
Takhle můžeš exportovat všechny To-Do listy v projektu.
Takhle můžeš exportovat všechny To-Do listy v projektu.

Export úkolu

Potřebuješ exportovat strukturu jednoho úkolu? I tohle Freelo samozřejmě umí! Můžeš si dokonce zvolit ze dvou variant.

První variantou je rozkliknutí trojtečkového menu vedle názvu úkolu, kde následně vybereš možnost Exportovat.

Tady najdeš tlačítko, přes které exportuješ strukturu úkolu.
Tady najdeš tlačítko, přes které exportuješ strukturu úkolu.

Druhou možností je potom výběr možnosti Exportovat v pravém menu na detailu úkolu.

Exportovat strukturu úkolu můžeš i zde.
Exportovat strukturu úkolu můžeš i zde.

Ať už zvolíš kteroukoliv z výše nabízených možností, v dalším kroku zvolíš obdobně jako u exportu To-Do listu, jestli chceš zahrnout dokončené podúkoly, komentáře a další složky a export je na světě.

Vyexportovanou strukturu můžeš vložit do Freela a vytvořit snadno nový úkol podle této šablony. Podrobný popis tvorby úkolů z textové šablony najdeš tady.

Stáhni si CSV soubor (tabulka / excel)

CSV export To-Do listu

CSV soubor je vhodný pro přeposílání kolegům či nadřízeným. Jedná se o export v tabulkovém formátu. V reportu se zobrazí název projektu, To-Do listů, úkolů, počet podúkolů, odkaz na To-Do list a další informace o úkolech.  Po kliknutí na tlačítko Stáhnout (CSV) na daném To-Do listu se automaticky stáhne soubor CSV.

Ukázka, jak stáhnout CSV soubor k celému To-Do listu.
Ukázka, jak stáhnout CSV soubor k celému To-Do listu.
CSV formát obsahuje – název projektu, To-Do listu, úkolu, hypertextový odkaz, stav úkolu, řešitele, termíny, informace o vytvoření, autora, počet komentářů, počet podúkolů, počet dokončených podúkolů, atd…

CSV export celého projektu

Stejným způsobem lze stáhnout CSV soubor celého projektu. Přejdi do sekce Projekty v modré horní liště > Všechny projekty > trojtečkové menu > Stáhnout (CSV).

Začne stahování tabulky, která obsahuje název projektu, To-Do listů, úkolů, řešitele, termíny, zadavatele úkoly nebo počty podúkolů. Můžeš si údaje poté upravit podle vlastní potřeby v jakémkoli tabulkovém editoru.

Ukázka, jak stáhnou CSV soubor celého projektu.
Ukázka, jak stáhnou CSV soubor celého projektu.

Export dat z Freela

Komplexní export dat z Freela se ti může hodit, pokud ukončuješ placený tarif nebo chceš mít pravidelnou kompletní zálohu. Export zahrnuje vše od komentářů až po soubory. Data ti pošleme na e-mail v ZIP souboru a pravděpodobně to bude chvíli trvat (třeba i 1-2 dny).

Export dat z Freela:

Exportovaná data si můžeš za pomocí programátora vrátit zpět do Freela. Data jsou strukturovaná tak, aby se zachovaly hlavní údaje jako názvy projektů/úkolů a texty komentářů.

Přes avatar v pravém horním rohu přejdi do Nastavení. V horní liště najdi sekci Import & Export.

Níže na stránce klikni na Export dat z Freela a následně Vyžádat export dat.

Objeví se i upozornění, že příprava dat bude chvilku trvat. Jakmile bude export připravený, pošleme ho na tvůj registrační e-mail nebo ho najdeš přímo na stránce exportu ve Freelu.

Jak zažádat o export dat z Freela.
Jak zažádat o export dat z Freela.
Tipy na otevření JSON formátu

Export dat z Freela je ve formátu JSON. Tento formát můžeš otevřít pro čtení v textových editorech. Pro uživatele Windows je například vhodný NotePad++, pro MacOs uživatele poté TextEdit.

Otevřít exportovaný soubor lze i online, a to například přes JSON editor online nebo Online JSON viewer and Formatter.

Tip na export z aplikace do PDF

Na PDF export dat z Freela, můžeš využít Google Chrome doplněk Print friendly & PDF.

Jak přidat do Google Chrome doplněk PrintFriendly.
Jak přidat do Google Chrome doplněk PrintFriendly.

Před tím, než vytvoříš PDF export stránky si můžeš upravit, které informace chceš ponechat.

Máš na výběr máš ze tří možností:

1. Poslat soubor do Tisku

2. Vytvořit PDF soubor

3. Poslat soubor na e-mail

Úprava PDF souboru před exportem.
Úprava PDF souboru před exportem.
Updated on 4.3.2024

Was this article helpful?