Funkce Role

V Business panelu v sekci Role může jednotlivým uživatelům kapitán či Firemní kapitán nastavovat personalizované role a omezení. Tato funkce je součástí tarifu Business.

Business panel > Správa uživatelů > Role
Business panel > Správa uživatelů > Role

Role se ti můžou hodit například v momentě, kdy do projektu přizveš klienty a chceš mít jistotu, že v něm nebudou nic měnit nebo mazat.

Funkce Role v business panelu.
Funkce Role v business panelu.
Pozor: některé role jsou navzájem neslučitelné

Pokud má uživatel nastavenou hierarchicky vyšší roli (Firemní kapitán, Projekťák), nemůžeš mu nastavit roli omezující jeho pravomoce. Více se dozvíš níže v sekci Neslučitelné role.

Vytvoření rolí

Vedle Role klikni na ikonu zelené plus – tím se otevře modální okno s možností nastavit novou roli.

Přidání nové role.
Přidání nové role.

V horním řádku uveď název role. Dále vyber žádaná omezení (jen některá nebo všechna).

Můžeš využít možnost aplikovat omezení napříč všemi projekty tlačítkem Vybrat všechny, nebo zvolit jen nějaké. Nakonec můžeš rovnou nastavit uživatele, pro které bude toto omezení platit. Pokud se jedná o celý tým, jednoduše klikni na jeho název. Na závěr nezapomeň celé nastavení uložit zeleným tlačítkem dole.

Všechna tato nastavení můžeš kdykoliv v budoucnu měnit a upravovat.

Ukázka nastavení nové role.
Ukázka nastavení nové role.

Seznam úkonů, které můžeš uživatelům zakázat

  • Mazání úkolu
  • Dokončení úkolu
  • Vytvoření To-Do listu
  • Mazání To-Do listu
  • Archivace To-Do listu
  • Změna názvu úkolu
  • Změna termínu úkolu

Úprava rolí

Role můžeš kdykoliv upravit či smazat. Klikni na tři tečky po pravé straně u vytvořené role a vyber Upravit nebo Smazat.

Možnost úpravy a mazání rolí.
Možnost úpravy a mazání rolí.

Pokud vybereš možnost Upravit, otevře se ti modální okno podobné tomu při vytváření role, kde můžeš libovolně měnit název, omezení, vybrané projekty a uživatele.

Ukázka, jak upravit role.
Ukázka, jak upravit role.

Při pokusu o smazání se ti otevře okno, kde tuto akci můžeš zrušit či potvrdit a nenávratně roli smazat.

Potvrzení smazání role.
Potvrzení smazání role.

Neslučitelné role

Role můžeš kdykoliv upravovat i skrz sekci Správa uživatelů v Business panelu. Využij opět trojtečkové menu. Právě zde můžeš narazit na to, že nějaké role jsou neslučitelné.

Natavení rolí ve Správě uživatelů.
Nastavení rolí ve Správě uživatelů.

V případě, že je uživatel Firemní kapitán nebo Projekťák, nemůžeš mu přidat omezující roli. Platí to i naopak – člověka s rolí, která omezuje jeho pravomoci, nemůžeš jmenovat Firemním kapitánem či Projekťákem.

Ukázka rolí, které se navzájem vylučují.
Ukázka rolí, které se navzájem vylučují.

Pokus o provedení akce u uživatele s nastavenou omezující rolí

Pokud se uživatel pokusí provést akci, na kterou nemá skrz nastavenou roli pravomoce, systém ho nepustí a objeví se mu toto upozornění:

Zákaz provedení akce u uživatele s přidělenou rolí.
Zákaz provedení akce u uživatele s přidělenou rolí.

Uživatel musí kontaktovat vlastníka projektu (kapitána či firemního kapitána), aby mu práva upravil.

Updated on 11.10.2023
Was this article helpful?