1. Home
  2. Práce s úkoly
  3. Vytváření úkolů přes URL s předvyplněnými informacemi

Vytváření úkolů přes URL s předvyplněnými informacemi

Pomocí speciální URL adresy můžeš nově svým kolegům předpřipravit úkol, který mají vytvořit s potřebnými náležitostmi.

URL s předvyplněnými informacemi

td – předvyplní termín úkolu

Praktické ukázky

Projekt, do kterého se úkol přidá

Předvyplň projekt, kam se nově vytvořený úkol přidá. Stačí, když za URL pro vytvoření úkolu přidáš pid=číslo projektu. Příklad URL adresy https://app.freelo.io/?createTask=true&pid=1024

Pozor, uživatel musí mít do projektu přístup, aby tam mohl úkol vytvořit.

Číslo projektu najdeš tady.
Číslo projektu najdeš tady.

Následně číslo projektu zkopíruj a s pid připoj k URL pro vytvoření úkolu.

Ukázka předvyplněného projektu.
Ukázka předvyplněného projektu.

To-Do list, do kterého se úkol přidá

Pozor, tato funkce funguje pouze v kombinaci s pid, oddělíš to pomocí &. Pro předvyplnění To-Do listu zadej tlid=číslo To-Do listu. Jdi na detail To-Do listu, tam zkopíruj číslo To-Do listu a přidej to k dané URL. Příklad takové URL https://app.freelo.io/dashboard?createTask=true&pid=1024&tlid=3299

Ukázka, kde najít číslo To-Do listu.
Ukázka, kde najít číslo To-Do listu.

Po zkopírování čísla To-Do listu ho přidej v podobě tlid=číslo To-Do listu k URL pro vytvoření úkolu.

Ukázka předvyplněného projektu a To-Do listu.
Ukázka předvyplněného projektu a To-Do listu.

Název úkolu

Předpřipravit může také název úkolu, stačí, když přidáš tt=název úkolu. Takto může vypadat příklad takové URL https://app.freelo.io?createTask=true&tt=název

Pokud se jedná o víceslovný název úkolu, tak jednotlivá slova oddělte pomocí %20, může to být například takto tt=víceslovný%20název%20úkolu

Ukázka předvyplněného názvu úkolu.
Ukázka předvyplněného názvu úkolu.

Obsah úkolu

Předpřipravit můžeš také první komentář u úkolu. Stačí, když k URL přidáš tc=text komentáře, může to vypadat například takto https://app.freelo.io?createTask=true&tc=obsah. Pokud se jedná o více slov, tak se opět oddělí pomocí %20, koukni na ukázku níže.

Ukázka, jak předpřipravit text k úkolu.
Ukázka, jak předpřipravit text k úkolu.

Chytré podúkoly

Další bod, který můžeš pro ostatní kolegy předpřipravit, je chytrý podúkol, případně více podúkolů. Podúkoly připravíš pomocí st[index]=podúkol, pokud jich chceš přidat více, tak využij toto zapisování: st[0]=podúkol&st[1]=podúkol2.

Ukázka, jak předpřipravit dva podúkoly pomocí URL.
Ukázka, jak předpřipravit dva podúkoly pomocí URL.

Termín úkolu

Pomocí td můžeš předvyplnit termín úkolu. Takto můžeš připravit pevné i plovoucí termíny.

Pevné termíny:

Ukázka předvyplněného termínu úkolu.
Ukázka předvyplněného termínu úkolu.

Pokud nemáš stanovené přesné datum pro splnění úkolu, ale využíváš spíše termín X dní po vytvoření úkolu, tak i toto je možné předpřipravit. Stačí zadat td= X dní po vytvoření (td=5 termín bude 5 dní od vytvoření úkolu). Případně můžeš nastavit termín od – do, v tomto případě využij td=X:Y (td=3:5 termín bude od 3. do 5. dnu od vytvoření úkolu).

Plovoucí termíny:

Ukázka, jak předpřipravit plovoucí termíny.
Ukázka, jak předpřipravit plovoucí termíny.

Přesměrování po vytvoření úkolu

Pokud nechceš po vytvoření úkolu zůstat na Dashboardu, jsou tu dvě možnosti přesměrování.

Přesměrování na detail To-Do listu

Pro přesměrování na detail To-Do listu, do kterého jsi nový úkol vytvořil, zadej na konec URL adresy &r=tl. Základní URL adresa pro toto přesměrování je https://app.freelo.io/?createTask=true&r=tl

Ukázka přesměrování na detail To-Do listu, do kterého jsi vytvořil úkol.
Ukázka přesměrování na detail To-Do listu, do kterého jsi vytvořil úkol.

Přesměrování na detail úkolu

Abys byl přesměrován na detail nově vytvořeného úkolu, použij na konec URL adresy &r=t. Základní URL adresa je https://app.freelo.io/?createTask=true&r=t

Ukázka přesměrování na detail úkolu po jeho vytvoření.
Ukázka přesměrování na detail úkolu po jeho vytvoření.

Přesměrování na detail projektu

Pokud chceš přesměrovat na stránku projektu po vytvoření úkolu, zadej na konec URL adresy &r=p. Základní URL adresa pro toto přesměrování je https://app.freelo.io/?createTask=true&r=p

Pro přesměrování do projektu po vytvoření úkolu zadej do URL adresy &r=p
Pro přesměrování do projektu po vytvoření úkolu zadej do URL adresy &r=p

Kompletně předpřipravený úkol

Všechny zmíněné parametry můžeš spojit dohromady a vytvořit tak URL adresu, který povede vytvoření úkolu s předpřipraveným projektem, To-Do listem, názvem, termínem atd. Stačí jednotlivé body oddělit pomocí &.

URL takto předvyplněného úkolu je například:

https://app.freelo.io/dashboard?createTask=true&pid=1024&tlid=187200&tt=Remarketing&tc=Prosím%20o%20zpracování&st[0]=články&st[1]=bannery&td=2021-01-01

Ukázka kompletně předvyplněného úkolu.
Ukázka kompletně předvyplněného úkolu.

K čemu je to dobré – příklady z praxe

Vytváření úkolu přes URL s předvyplněnými informacemi se může hodit například k propojení dalších administrací nebo systémů.

E-shop

Například na seznamu objednávek můžeš mít tlačítko pro založení úkolu do Freela, pokud je objednávka nějakým způsobem problémová. Při zakládání úkolu se automaticky vyplní jméno objednávajícího, číslo objednávky atp. Dalším příkladem může být zakládání úkolu s reklamací, tam už budou také předvyplněné informace a doplníš jen, co je potřeba.

Ukázka automaticky přidaného úkolu.
Ukázka automaticky přidaného úkolu.

Zákaznická podpora

Podobný doplněk si můžeš přidat také třeba do komunikačního nástroje s klienty (e-mail, chat…) Můžeš mít tlačítko e-mailu, které ti rovnou do úkolu předvyplní určité informace, například název úkolu bude stejný jako je předmět e-mailu, obsah úkolu (první komentář) bude text e-mailu, zároveň bude předvyplněný projekt a To-Do list.

Ukázka předpřipraveného úkolu s informacemi z e-mailu.
Ukázka předpřipraveného úkolu s informacemi z e-mailu.
Updated on 13.2.2023

Was this article helpful?