1. Home
  2. Práce s úkoly
  3. Vytváření úkolů přes URL s předvyplněnými informacemi

Vytváření úkolů přes URL s předvyplněnými informacemi

Pomocí speciální URL adresy můžeš nově svým kolegům předpřipravit úkol, který mají vytvořit s potřebnými náležitostmi.

URL s předvyplněnými informacemi

Praktické ukázky

Projekt, do kterého se úkol přidá

Předvyplň projekt, kam se nově vytvořený úkol přidá. Stačí, když za URL pro vytvoření úkolu přidáš pid=číslo projektu. Příklad URL adresy https://app.freelo.cz/?createTask=true&pid=1024

Pozor, uživatel musí mít do projektu přístup, aby tam mohl úkol vytvořit.

Ukázka, kde najdeš číslo projektu.
Ukázka, kde najdeš číslo projektu.

Následně číslo projektu zkopíruj a s pid připoj k URL pro vytvoření úkolu.

Ukázka předvyplněného projektu.
Ukázka předvyplněného projektu.

To-Do list, do kterého se úkol přidá

Pozor, tato funkce funguje pouze v kombinaci s pid, oddělíš to pomocí &. Pro předvyplnění To-Do listu zadej tlid=číslo To-Do listu. Jdi na detail To-Do listu, tam zkopíruj číslo To-Do listu a přidej to k dané URL. Příklad takové URL https://app.freelo.cz/dashboard?createTask=true&pid=1024&tlid=3299

Ukázka, kde najít číslo To-Do listu.
Ukázka, kde najít číslo To-Do listu.

Po zkopírování čísla To-Do listu ho přidej v podobě tlid=číslo To-Do listu k URL pro vytvoření úkolu.

Ukázka předvyplněného projektu a To-Do listu.
Ukázka předvyplněného projektu a To-Do listu.

Název úkolu

Předpřipravit může také název úkolu, stačí, když přidáš tt=název úkolu. Takto může vypadat příklad takové URL https://app.freelo.cz?createTask=true&tt=název

Pokud se jedná o víceslovný název úkolu, tak jednotlivá slova oddělte pomocí %20, může to být například takto tt=víceslovný%20název%20úkolu

Ukázka předvyplněného názvu úkolu.
Ukázka předvyplněného názvu úkolu.

Obsah úkolu

Předpřipravit můžeš také první komentář u úkolu. Stačí, když k URL přidáš tc=text komentáře, může to vypadat například takto https://app.freelo.cz?createTask=true&tc=obsah. Pokud se jedná o více slov, tak se opět oddělí pomocí %20, koukni na ukázku níže.

Ukázka, jak předpřipravit text k úkolu.
Ukázka, jak předpřipravit text k úkolu.

Chytré podúkoly

Další bod, který můžeš pro ostatní kolegy předpřipravit, je chytrý podúkol, případně více podúkolů. Podúkoly připravíš pomocí st[index]=podúkol, pokud jich chceš přidat více, tak využij toto zapisování: st[0]=podúkol&st[1]=podúkol2.

Ukázka, jak předpřipravit dva podúkoly pomocí URL.
Ukázka, jak předpřipravit dva podúkoly pomocí URL.

Termín úkolu

Pomocí td můžeš předvyplnit termín úkolu. Takto můžeš připravit pevné i plovoucí termíny.

Pevné termíny:

Ukázka předvyplněného termínu úkolu.
Ukázka předvyplněného termínu úkolu.

Pokud nemáš stanovené přesné datum pro splnění úkolu, ale využíváš spíše termín X dní po vytvoření úkolu, tak i toto je možné předpřipravit. Stačí zadat td= X dní po vytvoření (td=5 termín bude 5 dní od vytvoření úkolu). Případně můžeš nastavit termín od – do, v tomto případě využij td=X:Y (td=3:5 termín bude od 3. do 5. dnu od vytvoření úkolu).

Plovoucí termíny:

Ukázka, jak předpřipravit plovoucí termíny.
Ukázka, jak předpřipravit plovoucí termíny.

Kompletně předpřipravený úkol

Všechny zmíněné parametry můžeš spojit dohromady a vytvořit tak URL adresu, který povede vytvoření úkolu s předpřipraveným projektem, To-Do listem, názvem, termínem atd. Stačí jednotlivé body oddělit pomocí &.

URL takto předvyplněného úkolu je například:

https://app.freelo.cz/dashboard?createTask=true&pid=1024&tlid=187200&tt=Remarketing&tc=Prosím%20o%20zpracování&st[0]=články&st[1]=bannery&td=2021-01-01

Ukázka kompletně předvyplněného úkolu.
Ukázka kompletně předvyplněného úkolu.
Updated on 2.11.2021

Was this article helpful?