Úvod > Šablony > Různé > 5 kroků, jak okamžitě zvýšit produktivitu ve výrobě

5 kroků, jak okamžitě zvýšit produktivitu ve výrobě

Všechny kroky činností vychází z  metod štíhlé výroby a jsou vzájemně provázané. Pro každý z nich platí, že nejdůležitější je realizace. Pokud budete o změně pouze mluvit, nic se nezmění.

Co je to štíhlá výroba? Jde o metodiku výrobních postupů, které vycházejí z poptávky a potřeby zákazníka tak, aby maximalizovaly požadavky zákazníka. Řídí se heslem „náš zákazník, náš pán“.

  • Výroba produktů v co nejkratší době za minimální náklady.
  • Dlouhodobé udržení kvality výrobků.
  • Minimalizace plýtvání (velké zásoby, prostoje a čekání během výroby, zbytečná manipulace s materiálem).

Kvalitu výroby pomůže zvýšit zavedení výrobních procesů. Jakub Myška pro vás sepsal checklist s body, jak vytvořit skvělou procesní mapu. Díky nim dosáhnete zvýšení produktivity a možná také zrevidujete aktuálnost výrobních postupů.

Ukázka veřejné šablony ve Freelu

Použij tuto šablonu ve svém Freelu

= 1. Měřte výkon
Proč to řešit?
- Když neplníte normy, nedosahujete očekávaného výkonu
- Pokud ve výrobě dochází k prostojům, nevyužíváte plánovaný čas efektivně a snižujete produktivitu
- Jestliže vyrábíte v pomalejších časech, nedosahujete požadovaného výkonu
Na co se ptát? Po čem se dívat?
- Vyrobili jsme vše podle stanoveného plánu a v plánovaných časech?
- Splnili jsme hodinovou výkonovou normu? Pokud normy nemáte nebo nejsou v pořádku, porovnejte očekávání / váš odhad s realitou
- Pracovali zaměstnanci, zařízení bez prostojů a přerušení?
- Využili jsme výkon strojů a zařízení v plné míře, nebo došlo k jeho omezení?
- Pořád to nevidíte? Naučit se dívat na Vzdělávání, Lean Industry
= 2. Sledujte a hodnoťte kvalitativní výtěžnost procesů
Proč to řešit?
- Vše, co nevyrobíte napoprvé správně, je plýtvání
- Žádný zákazník nezaplatí materiál, čas na výrobu a opravu zmetkového kusu
Na co se ptát? Po čem se dívat?
- Kolik jsme vyrobili zmetkových kusů? Co je na nich špatně?
- Kolik výrobků čeká na opravu, přepracování? Co na nich musíme opravovat a proč?
- Dělají pracovníci nějaké kroky mimo standardní postup práce na výrobku?
- Máme proces trvalého zlepšování, pokud ne tak zavedeme podle školení a workshopů Lean Industry
= 3. Analyzujte odchylky v plnění výkonnostních i kvalitativních norem
Proč to řešit?
- 20% příčin stojí za 80% problémů
- Eliminace musí být systematická
- Pokud neznáte příčiny odchylek, nemůžete je odstranit
- Pokud znáte chyby, můžete svůj čas i peníze investovat do změn, které výrobu pozitivně ovlivní
Na co se ptát? Po čem se dívat?
- Co způsobilo zpomalení výroby?
- Co narušilo plynulost procesu?
- Co vyvolalo prostoje?
- Jaká kvalitativní kritéria výrobky nesplňují?
- Vše sledujte v čase a vždy zjišťujte příčiny odchylek
= 4. Pravidelně konfrontujte zaměstnance s cíli a zjišťujte důvody rozdílů
Proč to řešit?
- Bez vizualizace a měření jedete naslepo
- Co neměříte a nehodnotíte, nikdy neřídíte
Na co se ptát? Po čem se dívat?
- Vizualizujeme výkony na pracovištích?
- Znají zaměstnanci na všech úrovních své výkonové a kvalitativní cíle?
- Vědí zaměstnanci, jak reagovat v případě neplnění?
- Jsou výkony pravidelně probírány v rámci řídící struktury firmy?
- Máte Shop Floor management, který s tím pomůže Vizuální řízení, Lean Industry
= 5. Přijměte nápravná opatření
Proč to řešit?
- Pokud nic neuděláte, problémy setrvají a nic se nikdy nezlepší
- Pouhé mluvení ještě žádný problém nevyřešilo
Na co se ptát? Po čem se dívat?
- Nehledejte viníky, hledejte příčiny
- Stanovujte jasná opatření
- Definujte zodpovědnosti za realizaci
- Postupujte dle Plan Do Check Act
- Máme kulturu, která chce zlepšování procesů jako zde Management, Lean Industry

Line Copy 3 Created with Sketch.

Jak na to

Page 1 Created with Sketch.