Úvod > Šablony > Projektové řízení > Jak vytvořit kvalitní procesní mapu

Jak vytvořit kvalitní procesní mapu

Jsou výrobní procesy ve vaší firmě aktuální? Odborník na štíhlou výrobu, Jakub Myška, sepsal postup k sestavení kvalitní procesní mapy. Její implementace povede ke zvýšení produktivity a zlepšení procesu.

Co je to procesní mapa/mapa procesů? Nejčastěji jde o schematické znázornění sledu určitých činností (postupů) v daném časovém období. Mapa procesů dělí procesy dle přidané hodnoty v organizaci na hlavní procesy, řídící procesy a podpůrné procesy.

Pilíře kvalitního procesu:

  • Stanovení cíle a očekávání
  • Seznámení s logikou a prioritami jednotlivých částí procesu
  • Jaké budou dopady procesu na zaměstnance, oddělení a celkový chod firmy
  • Způsoby kontroly procesu

Výsledkem bude jasný, snadno pochopitelný a logicky škálovatelný podnikový proces.

Ukázka veřejné šablony ve Freelu

Použij tuto šablonu ve svém Freelu

= 1. Jasné zadání procesu
Proč se má daný proces mapovat a jaká jsou očekávání
Existující dokumentace procesu
Je dokumentace aktuální?
- ANO x NE
- Poslední změna dokumentace
Začátek procesu
- Oddělení
Konec procesu
- Oddělení
Jaké je zaměření
- Hmotný produkt
- Zpracování informací / dokumentů
Mám jasno ve všem výše uvedeném
- ANO x NE
- Pokud NE – kontaktujte odborníka z Lean Industry s.r.o. Jakuba Myšku
= 2. Sestavení týmu
Zadavatel mapování
Kdo je sponzor akce
Kdo je vlastník procesu
Odborníci procesu (experti, kteří jej navrhli)
Určit uživatele procesu
Určit dodavatele vstupů
Určit lidi používající výstupy
Určit rozhodující lidi v procesu
Určit lidi neznalé procesu
= 3. Forma mapování
Směr mapování
- PO nebo PROTI směru toku informací nebo produktů
Metoda mapování
- Procesní diagram
- Swim line diagram
- Value Stream map
Nechat se proškolit na techniku mapování
Rozsah mapování
- Počet dní od-do
= 4. Kontrola mapování
Odpovídá začátek a konec mapy vstupu a výstupu
Každý procesní krok má svého předchůdce a následovníka
V mapě jsou popsány
- Odpovědnosti jednotlivých kroků
- Způsoby zpracování jednotlivých kroků
- Dokumentace k jednotlivým krokům
U rozhodovacích bodů procesu
- Máme jasná kritéria pro rozhodnutí
- Máme jasné kroky po rozhodnutí
Kolik jsme identifikovali míst pro zlepšení
Je vyhotovený akční plán pro zlepšení

Line Copy 3 Created with Sketch.

Jak na to

Page 1 Created with Sketch.