Webhooky

Freelo umí posílat oznámení do jiné tvojí aplikace hned, když se v něm něco stane. Díky webhookům Freelo může zavolat tvůj program, jen co dojde u nás ke změně. Je možné například zapisovat všechny nově vzniklé úkoly nebo čas na nich strávený do vašeho firemního reportu.

Freelo vždy pošle notifikaci a potřebná data na zadané URL a to bez časové prodlevy.

Ukázka napojení Freela s vaší aplikací pomocí Webhooků.

Na co se webhooky hodí?

Možností je opravdu hodně. Pro inspiraci se podívej na pár příkladů:

 1. Zautomatizuj si nastavení štítků pro nové úkoly v konkrétních To-Do listech.
 2. Pošli upozornění, pokud někdo smaže úkol v projektu. Nebo třeba jen v případě externisty.
 3. Posílej upozornění na hotové úkoly do Slacku.
 4. Synchronizuj výkaz práce do druhého systému (např. Pohoda), třeba docházkového nebo rovnou do Google Spredsheetu. Nemusíš volat API. Nový výkaz se vždy hned poté, co vznikne, propíše.
TIP: Jsi vývojář?

Mrkni na propojení přes API dokumentaci, které může pomoci doplnit webhooky.

Typy webhooků

Webhook může vyvolat vytvoření, změny nebo smazání následujících položek:

 1. Úkolu
 2. Seznamu úkolů
 3. Poznámky
 4. Komentáře
 5. Výkazy/reporty

Můžeš ho zadat pro všechny projekty nebo jen pro některé.

Jak webhooky fungují

Freelo se pokusí vyvolat seznam URL až 10x předtím, než dojde k deaktivaci webhooku. Trvání mezi jednotlivými pokusy exponenciálně roste, aby tvá služba měla dostatečný čas se obnovit. Poslední vyvolání je po 5 hodinách. Freelo přijímá pouze HTTPS kód v rozsahu 2xx, aby došlo k úspěšné odpovědi. Nepřijme přesměrování 3xx.

Freelo vyvolá tvůj seznam URL adres, kdykoli se stane změna na kterémkoli typu webhooku. Všechny seznamy musí mít formát JSON. Pouze „data“ element je rozdílný pro jednotlivé typy události.

Po odeslání seznamu, Freelo pošle interakci do tvé aplikace/systému jako příkaz ke kontrole pro odstranění chyb. Příkaz zahrnuje odpověď, která nastane při specifickém přenosu události. Freelo zaznamenává posledních 5 pokusů.

Jak nastavit nový webhook

Nový webhook zadáš přímo v Nastavení Freela v sekci Webhooky. Stačí kliknout na Přidat Webhook. Dále doplníš URL adresu, na kterou máme data z Freela posílat, zvolíš jaké typy informací a z jakých projektů tě zajímají. Potom klikni na Uložit.

Vytvoření nového webhooku ve Freelu.
Vytvoření nového webhooku ve Freelu.

Po přidání webhooku se zobrazí na seznamu webhooků.

Ukázka aktivního webhooku ve Freelu.
Ukázka aktivního webhooku ve Freelu.

Jak otestovat nastavení webhooku

Jestli webhook správně funguje lze jednoduše otestovat. Pro otestování doporučujeme službu Webhook.site. Stránka ti vygeneruje unikátní URL adresu, která zaznamenává všechny požadavky, které na ni přijdou a následně ti je přehledně zobrazí.

Ukázka otestování funkčnosti webhooku přes externí službu Webhook.site.

V nástroji Webhook.site se poté přehledně zobrazí všechny požadavky a zaslaná data ve formátu JSON.

Ukázka získaných dat při odeslání formuláře z předchozího obrázku.

Následně když uděláš požadovanou akci, tak se o všem dozvíš ve Freelu. Tímto způsobem třeba při založení úkolu.

Ukázka vytváření úkolu ve Freelu, který následně získáš ve webhooku ihned po odeslání formuláře.
Ukázka vytváření úkolu ve Freelu, který následně získáš ve webhooku ihned po odeslání formuláře.

Připravili jsme pro tebe ukázkový PHP skript na zpracování webhooku, který najdeš u nás na Githubu. Tento příkladový skript odešle upozorňovací e-mail, když někdo smaže úkol v projektu.

Pozor na přesměrování

Pokud tvoje stránka přesměrovává HTTP na HTTPS nebo subdoména www bez www, tak může webhook skončit jen přesměrováním namísto reálného vykonání akce.

Ukázka stavů, které už webhookem prošly.
Ukázka stavů, které už webhookem prošly.

Příklady

Mrkni na konkrétní příklady webhooků a klidně kód rovnou zkopíruj.

Úkol

{
 "type": "task_created",
 "created_at": "2020-06-29T15:47:52+02:00",
 "author": {
  "id": 1,
  "fullname": "Karel Dytrych"
 },
 "data": {
  "id": 11,
  "name": "Task Name",
  "priority enum": "m",
  "due_date": "2020-06-29T15:47:52+02:00",
  "due date end": null,
  "date_add": "2020-06-29T15:47:52+02:00",
  "author": {
   "id": 1,
   "fullname": "Karel Dytrych"
  },
  "worker": {
   "id": 546,
   "fullname": "Robert De Niro"
  },
  "task list": {
   "id": 1,
   "name": "to do list",
   "state": {
    "id": 1,
    "state": "active"
   }
  },
  "project": {
   "id": 1,
   "name": "Webhook example",
   "state": {
    "id": 1,
    "state": "active"
   }
  },
  "state": {
   "id": 1,
   "state": "active"
  }
 }
}

Seznam úkolů

{
 "type": "task list edited",
 "created_at": "2020-07-13T15:40:32+02:00",
 "author": {
  "id": 566,
  "fullname": "John Doe"
 },
 "data": {
  "id": 3136,
  "name": "Webhooks",
  "project": {
   "id": 1054,
   "name": "Project webhooks",
   "state": {
    "id": 1,
    "state": "active"
   }
  },
  "state": {
   "id": 1,
   "state": "active"
  }
 }
}

Poznámka

{
 "type": "document edited",
 "created_at": "2020-07-13T15:43:32+02:00",
 "author": {
  "id": 566,
  "fullname": "John Doe"
 },
 "data": {
  "id": 1546,
  "content": null,
  "name": "Webhook note",
  "date_add": "2020-07-13T15:43:25+02:00",
  "author": {
   "id": 566,
   "fullname": "John Doe"
  },
  "project": {
   "id": 1054,
   "name": "Project webhooks",
   "state": {
    "id": 1,
    "state": "active"
   }
  },
  "state": {
   "id": 1,
   "state": "active"
  }
 }
}

Komentář

{
 "type": "comment created",
 "created_at": "2020-07-13T15:41:37+02:00",
 "author": {
  "id": 566,
  "fullname": "John Doe"
 },
 "data": {
  "id": 266383,
  "content": "My comment content",
  "date_add": "2020-07-13T15:41:37+02:00",
  "author": {
   "id": 566,
   "fullname": "John Doe"
  },
  "project": {
   "id": 1054,
   "name": "Project webhooks"
  },
  "task list": {
   "id": 3136,
   "name": "Webhooks",
   "state": {
    "id": 1,
    "state": "active"
   }
  },
  "task": {
   "id": 25848,
   "name": "Example webhooks",
   "state": {
    "id": 1,
    "state": "active"
   }
  }
 }
}

Výkaz práce

{
 "type": "work report edited",
 "created_at": "2020-07-13T15:05:20+02:00",
 "author": {
  "id": 566,
  "fullname": "John Doe"
 },
 "data": {
  "id": 4652,
  "date_add": "2020-07-13T14:56:43+02:00",
  "date_reported": "2020-07-13T14:19:00+02:00",
  "minutes": 38,
  "cost": {
   "amount": "121",
   "currency": "CZK"
  },
  "note": "my work note",
  "author": {
   "id": 566,
   "fullname": "John Doe"
  },
  "project": {
   "id": 36,
   "name": "My project",
   "state": {
    "id": 1,
    "state": "active"
   }
  },
  "task list": {
   "id": 3066,
   "name": "John",
   "state": {
    "id": 1,
    "state": "active"
   }
  },
  "task": {
   "id": 26063,
   "name": "My task name",
   "state": {
    "id": 1,
    "state": "active"
   }
  }
 }
}
Updated on 23.1.2024

Was this article helpful?