1. Home
 2. Napojení třetích stran
 3. Integrace Make a Freelo

Integrace Make a Freelo

Freelo nabízí propojení s Make – automatizační no-code platformou. Tahle integrace ti umožní prostřednictvím API napojit Freelo na další aplikace a vytvořit si tak vlastní automatizovaný proces. Chceš například, aby se ti vykázaný čas ve Freelu zapsal do Excelu? Nebo se vytvořil projekt poté, co v CRM dopadne zakázka? Tohle a daleko více umí právě Make. Je k tomu potřeba pouze vyklikat správně tzv. scénář, který bude požadované akce dělat 24 hodin denně bez tvého zásahu.

Vytvoření scénáře

Propojením, které v Make vytvoříš, se říká scénáře. Poté, co si vytvoříš v Make účet a projdeš úvodním seznámením, se můžeš pustit do toho. Přejdi do úvodní sekce Organizace nebo Scénáře a vpravo nahoře zvol Vytvořit nový scénář.

Ukázka, jak vytvořit nový scénář v aplikaci Make.
Ukázka, jak vytvořit nový scénář v aplikaci Make.

Zobrazí se stránka pro nový scénář. Pro svůj požadovaný proces vyber přes ikonu PLUS první aplikaci a akci, která v ní má probíhat. Každá aplikace nabízí spoustu specifických akcí (modulů), které v ní lze dělat.

Klikni na ikonu PLUS a začni vytvářet svůj scénář.
Klikni na ikonu PLUS a začni vytvářet svůj scénář.

Propojení Freelo účtu s Make

Jakmile do scénáře vybereš Freelo a akci v něm, je potřeba vybrat účet, který chceš s Make propojit.

 1. V části Connection klikni na Add.
 2. Zadej název nového spojení, které se ti bude v budoucnu v části Connection zobrazovat v nabídce.
 3. Klikni na Uložit.
 4. Vyskočí ti okno pro autentizaci Freelo účtu. (Pokud jsi již ve Freelu přihlášený, tento krok se přeskočí.)
 5. Poté proběhne autorizace – Make tě požádá o přístup k tvému účtu.

A je hotovo! Freelo máš s Make propojené a můžeš dovyklikat nastavení požadované akce.

Ukázka výběru Freela jako první aplikace v novém scénáři.
Ukázka výběru Freela jako první aplikace v novém scénáři.
TIP

K propojení je v Make k dispozici přes tisíc aplikací, které si můžeš prohlédnout tady. Pokud jsi nenašel požadovanou aplikaci v nabídce, můžeš využít moduly HTTP či View DNS (najdeš též v nabídce modulů při tvorbě scénáře), díky kterým je jakákoli aplikace s API napojitelná. V nabídce jsou také webhooky, které můžeš vytvořit například pro své webové stránky.

Seznam propojení dalších aplikací s Make, které jsi vytvořil, najdeš v sekci Spojení. Zde můžeš svá spojení odstranit, upravit jejich název, znovu vyžádat autorizaci nebo je ověřit.

Příklad výpisu propojení dalších aplikací s Make.
Příklad výpisu propojení dalších aplikací s Make.

Seznam všech vytvořených webhooků najdeš v sekci Webhooky.

Sekce Webhooky v aplikaci Make.
Sekce Webhooky v aplikaci Make.

Práce se scénářem

Pozor!

V integraci Freela a Make využíváme částky se dvěma desetinnými místy, ale kvůli zaokrouhlování bez desetinné čárky.

Při práci se scénářem je k dispozici řada funkcí v dolní části stránky:

 • Ikona PLAY pro jednorázové spuštění scénáře – hodí se pro otestování čerstvě vytvořeného scénáře.
 • Nastavení doby časového plánu, ikona pro jeho zapnutí/vypnutí.
 • Ovládání – v této části se nachází i volba uložit scénář, ale neboj, pokud bys scénář zapomněl uložit a přecházel v rozhraní Make jinam, vyskočí ti okno s upozorněním a nabídkou uložit změny.
 • Nástroje.
 • Oblíbené – zde se ukládají 4 aplikace, které ve scénáři použiješ nebo které si do téhle sekce přidáš přes ikonu PLUS, a můžeš je rovnou odsud přidat do plánu scénáře.
Ukázka panelu funkcí v dolní části každého scénáře.
Ukázka panelu funkcí v dolní části každého scénáře.

Úpravy můžeš provádět i přímo v poli scénáře. Když najedeš na konkrétní modul nebo spojení kurzorem myši a klikneš pravým tlačítkem, zobrazí se ti možnosti.

Ukázka možností akcí u modulů nebo spojení při kliknutí na pravé tlačítko myši.
Ukázka možností akcí na moduly nebo spojení při kliknutí na pravé tlačítko myši.

Kliknutím levého tlačítka myši můžeš upravit časový plán, nastavení modulu nebo spojení. Funkcí drag&drop můžeš jednotlivé moduly přesouvat, přetahovat napojení, pohybovat se ve scénáři apod. Kolečkem myši celou mapu propojení oddálit/přiblížit.

Práce ve scénáři.
Práce ve scénáři.

Úprava existujícího scénáře

Pro úpravu scénáře, který jsi již v minulosti vytvořil, přejdi do sekce Scénáře > vybraný scénář > Upravit v pravém horním rohu.

Pro úpravu existujícího scénáře zvol Upravit v jeho detailu.
Pro úpravu existujícího scénáře zvol Upravit v jeho detailu.

Jakmile potřebné změny provedeš, nezapomeň je uložit. Ikona pro uložení se nachází v dolní části scénáře.

Ukázka jak uložit scénář.
Ukázka jak uložit scénář.

Přehled scénářů

Seznam všech aktivních a neaktivních scénářů najdeš v sekci Scénáře. Zde můžeš scénáře například smazat, duplikovat nebo přesouvat do složek.

Přejdi na přehled všech scénářů přes sekci Scénáře ve fialovém sloupci.
Přejdi na přehled všech scénářů přes sekci Scénáře ve fialovém sloupci.

Defaultně jsou v této sekci 4 složky (Vše, Aktivní scénáře, Neaktivní scénáře, Koncepty). Pokud se chystáš mít scénářů více, nabízí se vytvořit si vlastní složky pro přehlednost. Složku vytvoříš pomocí ikony PLUS v šedém sloupci vlevo.

Vytvoř si přes ikonu PLUS vlastní složky pro scénáře.
Vytvoř si přes ikonu PLUS vlastní složky pro scénáře.

Scénáře do složek přesuneš buď tažením myši (drag&drop) nebo kliknutím na možnost Přesunout do složky… pod ikonou šipky v řádku scénáře viz ukázka níže.

Příklad přesunu scénářů do vlastních složek.
Příklad přesunu scénářů do vlastních složek.

Freelo moduly

Seznam modulů, které lze při vytváření vlastního procesu (scénáře) z Freela nastavit, je vypsaný tady.

Při zadávání Freelo modulu do scénáře je seznam pro lepší orientaci rozdělený podle struktury Freela. Daný modul můžeš vyhledat i přes pole pro vyhledávání.

Ukázka vyhledávání Freelo modulu do scénáře.
Ukázka vyhledávání Freelo modulu do scénáře.

Typy modulů

 • Spouštěče – to jsou moduly s okamžitým efektem. Při použití spouštěče na začátku scénáře se u něj objeví místo bubliny hodin bublina s bleskem. Spouštěče jsou také odlišeny ve vyhledávání modulů štítkem OKAMŽITÝ.
 • Akce
 • Vyhledávání
Druhy modulů Freelo při výběru do scénáře: 1. Vyhledávání, 2. Akce, 3. Spouštěč
Druhy modulů Freelo při výběru do scénáře: 1. Vyhledávání, 2. Akce, 3. Spouštěč

Může se vám také hodit rozsáhlá nápověda od Make.

Praktické příklady

Freelo a Slack

Díky propojení Freela a Slacku můžeš dostávat do vámi vybraného kanálu zprávy na různé události ve Freelu – nově vytvořený úkol, upravený výkaz nebo třeba nový komentář u úkolu.

Ukázka propojení Freela a Slacku.
Ukázka propojení Freela a Slacku.

Freelo a Google Sheets

Výkazy z Freela můžeš posílat rovnou do Google Sheetu, můžeš tak s těmito daty rovnou pracovat v tabulkovém editoru.

Ukázka propojení Freela a Google Sheets.
Ukázka propojení Freela a Google Sheets.

Kombinace Freelo, Slack a Google Sheets

Můžeš to ale různě kombinovat, informace např. o změně výkazu, novém úkolu apt. může přijít tako zpráva do Slacku, zároveň i jako informace do tabulky.

Ukázka propojení Freela, Slacku a Google Sheets.
Ukázka propojení Freela, Slacku a Google Sheets.

Automatizace kroků ve Freelu

Pomocí Maku můžeš automatizovat i určité kroky ve Freelu. Například si můžeš nastavit, že dokončení jednoho úkolu v určité projetu vyvolá vytvoření úkolu dalšího.

Automatizace kroků ve Freelu.
Automatizace kroků ve Freelu.

Freelo a GitLab/GitHub

Můžeš udělat úkol přímo z GitLabu do Freela. Pokud máš v GitLabu issue, ze kterého potřebuješ mít následně ještě úkol ve Freelu, vytvoř toto propojení:

Ukázka propojení GitLabu a Freela.
Ukázka propojení GitLabu a Freela.

A naopak – pokud ti někdo zadal úkol nebo komentář do Freela, můžeš z toho naopak vytvořit issue v GitLabu takto:

Ukázka propojení Freela a GitLabu.
Ukázka propojení Freela a GitLabu.
Updated on 12.12.2023

Was this article helpful?