Úvod > Šablony > Web > Uživatelské testování

Uživatelské testování

Uživatelské testování je jedna ze základních metod získávání zpětné vazby od uživatelů. Díky němu odhalíte způsob přemýšlení uživatelů během používání vašeho webu. Tato šablona vám pomůže projít všemi důležitými kroky. 

Ukázka veřejné šablony ve Freelu

Použij tuto šablonu ve svém Freelu

= Uživatelské testování
Stanovte si cíle testu
- co chcete zlepšit a jaký bude mít zlepšení význam
- jaké informace potřebuje klient zjistit
Projděte web a odstraňte zjevné chyby
Posbírejte hypotézy k testování
Definujte cílovou skupinu a specifika uživatelů
- řešil v poslední době právě zkoumanou situaci
- je to vhodný respondent (nemá profesionální zkušenosti s testováním apod.)
- další parametry dle konzultace s klientem
Upřesněte parametry pro recruiting respondentů
- počet respondentů
- forma a náročnost na recruiting
- výše/forma odměny
Vytvořte screeningový dotazník a naberte respondenty
- získaným kontaktům od klienta zavolejte a projděte dotazník po telefonu
- nové kontakty - umístěte výzvu a dotazník na vhodná místa (inzerce, komunity)
Sestavte si scénář testování
- připravte si testovací úkoly
- připravte si otázky pro doplňující rozhovor
Proveďte zkušební testování a opravte chyby
Zapište si respondenty do kalendáře a pošlete jim pozvánky
- mějte na respondenty kontaktní telefon
- pošlete respondentům e-mail s instrukcemi
- večer před testovacím dnem pošlete SMS notifikaci
Připravte se na testovací den
- připravte si testovací HW - mobil, notebook, PC
- kamera na nahrávání respondenta, disk, náhradní baterie, ...
- vyzkoušejte funkčnost SW pro nahrávání obrazovky
- zkontrolujte funkčnost prototypu k testování
- zajistěte si záložní verzi prototypu (offline, v případě výpadku proudu nebo internetu)
- vytiskněte si scénář a nechte si volné místo na poznámky
- zajistěte pozorovací stanoviště pro účastníky testování od klienta
- pošlete pozvánky pozorovatelům
- zajistěte si zapisovatele/asistenta (volitelně)
- zajistěte si čas/místo/rozvoz na oběd pro váš testovací tým
- předejte instrukce pozorovatelům
Proveďte testování
- uvítejte respondenta, vysvětlete průběh testování
- podepište potřebné dokumenty (smlouva/dohoda, souhlas s nahráváním)
- předejte odměnu na začátku testování
- zapněte nahrávání
- zahájení - uveďte uživatele do testování (například příběhem)
- postupujte podle úkolů ze scénáře
- položte otázky z doplňujícího rozhovoru
- dejte prostor na závěrečné dotazy respondentovi
- dejte prostor na závěrečné dotazy pozorovatelů
- vypněte nahrávání a zkontrolujte záznam
- připravte prototyp do původního stavu na další kolo
Zapište všechna zjištění z testování
- čas, kde se to stalo, co se stalo
- poznačte závažnost jednotlivých zjištění
Pošlete videa z testování klientovi
Vytvořte prezentaci klientovi se shrnutím nejzávažnějších zjištění
Nechte klientovi prostor na konzultaci

Line Copy 3 Created with Sketch.

Jak na to

Page 1 Created with Sketch.