Úvod > Šablony > Web > Jak na úspěšný webový projekt
Web developer pracuje

Jak na úspěšný webový projekt

Kdo se už při zadávání webového projektu spálil, tuší, že na vině byla:

  • nedostatečná komunikace,
  • chybně zvolená metoda vývoje,
  • špatně sestavený tým,
  • všechno výše uvedené dohromady.

Jak neopakovat stejné chyby?

Nastavte si očekávání i pravidla hned na začátku. Ať jste zadavatel nebo dodavatel webu, sedněte si a společně vyplňte chartu projektu. Až nastanou nejasnosti (a že nastanou), budete vědět, kam se podívat.

Celým procesem úspěšné tvorby webového projektu vás provede Vojtěch Peťovský ve svém článku

Ukázka veřejné šablony ve Freelu

Použij tuto šablonu ve svém Freelu

= Charta projektu
Základní definice projektu
- Cíle a přínosy::Definujte v bodech pomocí SMART metody: <a href="https://www.google.com/url?q=https://cs.wikipedia.org/wiki/SMART_metoda&amp;sa=D&amp;source=docs&amp;ust=1692123115899887&amp;usg=AOvVaw1M7_zznDX4AK350fpfhxKa" target="_blank">https://cs.wikipedia.org/wiki/SMART_metoda</a><br><br>Například: „Zvýšit konverzní poměr na mobilních zařízeních oproti roku 2019 alespoň o 1,5 %.“
- Ohraničení projektu::V ideálním případě definujte ohraničení všech bodů železného trojúhelníku: čas, peníze a rozsah/kvalitu. <br><br>Rozsah<ul><li>Odkaz na technickou specifikaci.</li><li>Popis toho, co jsou to vícepráce a jakým způsobem se budou zapracovávat.</li></ul><br>Čas<ul><li>Uveďte termíny jednotlivých etap, jsou-li nějaké.</li></ul>
-- Rozsah
-- Rozpočet
-- Termíny a milníky
- Řídící osa projektu::Určete, které z ohraničení projektu je pro klienta nejdůležitější dodržet: kvalitu, rozpočet nebo čas.<br><br>Zvolte pouze 1! 😊
- Způsob fakturace::Uveďte podmínky pro fakturaci – co ze strany dodavatele musí být hotovo, aby se mohlo fakturovat.
- Odkazy::Postupně přidávejte další verze odkazů, jak bude projekt postupovat.
-- Odkaz na dokumentaci a popis její tvorby
-- Odkaz na původní brief
-- Odkaz na původní grafiku
-- Testovací verze
Komunikační strategie
- Organizační struktura
-- Řídící výbor klienta
-- PM na straně klienta
-- Řídící výbor dodavatele
-- PM na straně dodavatele
- Definice rolí a odpovědností
-- PM klienta
-- PM dodavatele
- Forma komunikace a reportování

Line Copy 3 Created with Sketch.

Jak na to

Page 1 Created with Sketch.