Úvod > Šablony > Různé > Pořádání krajských voleb

Pořádání krajských voleb

Pokud pořádáte krajské volby, tento checklist od Mgr. Zdeňka Opálky, tajemníka Úřadu městské části Brno-Černovice, vám pomůže s procesem organizace – od vyhlášení voleb až k finále, včetně příslušných paragrafů.

Ukázka veřejné šablony ve Freelu

Použij tuto šablonu ve svém Freelu

= Krajské volby
Od vyhlášení voleb
- začíná volební kampaň (§ 56a odst. 3 zákona),
- starosta obce nesmí provádět změny ve vymezení volebních okrsků,
- je možné podávat žádosti o vydání voličského průkazu (§ 26a odst. 2 zákona).
Voličské průkazy
Kandidátní listiny
- Krajský úřad zašle seznam zaregistrovaných kandidátních listin starostům obcí na území kraje [§ 22 odst. písm. a) zákona].
Zapisovatelé okrskové volební komise
- Starosta jmenuje zapisovatele okrskové volební komise (§ 17 odst. 6 zákona).
Delegování členů a náhradníků do okrskových volebních komisí
- Zaregistrované volební strany delegují členy a náhradníky do okrskových volebních komisí (§ 17 odst. 2 zákona).
- Starosta dojmenuje členy okrskových volebních komisí na neobsazená místa (§ 17 odst. 2 zákona).
- Volební strany zaregistrované na základě rozhodnutí soudu delegují členy a náhradníky do okrskových volebních komisí (§ 22 odst. 6 zákona). T: 22.9. 2020
Zasedání okrskových volebních komisí
- Nejzazší termín pro první zasedání okrskových volebních komisí [§ 15 odst. 1 písm. d) zákona]. 11.9. 2020
- Starosta informuje zapisovatele, předsedy a místopředsedy okrskové volební komise o termínech povinných školení [§ 15 odst. 1 písm. d) zákona].
Plochy pro volební plakáty
- Starosta může vyhradit plochy pro vylepení volebních plakátů pro volební kampaň (§ 56a odst. 6 zákona).
Oznámení o době a místě konání voleb v obci
- Starosta zveřejní oznámení o době a místě konání voleb v obci (§ 27 zákona).
Technicko-organizační zabezpečení
- Obecní úřad zajistí telefonní spojení do každé volební místnosti na území obce a nahlásí telefonních čísla pověřenému obecnímu úřadu [§ 14 písm. b) zákona].
- Pověřený obecní úřad zašle přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti ve svém obvodu krajskému úřadu a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup [§ 13 odst. 1 písm. c) zákona].
Seznam voličů
- Obecní úřad uzavře stálý seznam voličů a předá výpisy ze seznamu okrskovým volebním komisím (§ 26 zákona, § 28 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb.).
Hlasovací lístky
- Starosta zajistí dodání hlasovacích lístků voličům (§ 24 odst. 4 zákona).
- Starosta zajistí dodání hlasovacích lístků okrskovým volebním komisím (§ 24 odst. 4 zákona).
Průběh voleb
- Okrsková volební komise zajišťuje průběh hlasování [§ 16 písm. b) zákona].
- Krajský úřad a pověřený obecní úřad kontroluje průběh hlasování a sčítání hlasů ve volebních místnostech (§ 36 zákona).
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
- Starosta poskytne informace o počtu a sídlech volebních okrsků každé volební straně, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována [§ 15 odst. 1 písm. f) zákona].
Počet členů okrskové volební komise
- Starosta stanoví minimální počet členů okrskové volební komise [§ 15 odst. 1 písm. c) zákona].

Line Copy 3 Created with Sketch.

Jak na to

Page 1 Created with Sketch.