Úvod > Šablony > Projektové řízení > Obecná šablona úspěšného projektu

Obecná šablona úspěšného projektu

Řízení projektu není žádná věda. Ať už stavíte dům, vyvíjíte software nebo plánujete marketingovou offline akci, s tímto checklistem na nic nezapomenete.

Ukázka veřejné šablony ve Freelu

Použij tuto šablonu ve svém Freelu

= Předprojektová fáze
Definovat cíle a účel (SMART metoda)
Ujasnit si očekávání všech zúčastněných stran
Sestavit tým
Vytvořit harmonogram
Stanovit rozpočet
Sestavit plán komunikace
- Zavést software na řízení projektu
Vytvořit myšlenkovou mapu projektu
Určit vhodnou metodu řízení projektu a seznámit s ní tým
Vytvořit analýzu příležitostí a rizik
- SWOT analýza
= Realizační fáze
Meetingy, sprinty (opakovaný úkol)
- Záznam z porad zapisovat do poznámek
Průběžná kontrola plnění harmonogramu (opakovaný úkol)
Průběžná kontrola dodržení rozpočtu (opakovaný úkol)
- Evidovat reálné náklady
Týmová retrospektiva (opakovaný úkol)
1-to-1 restrospektiva (opakovaný úkol)
Oficiálně ukončit projekt
- Týmová oslava úspěšně dokončeného projektu
= Poprojektová fáze
Celkové vyhodnocení řízení projektu
- Dodržení harmonogramu
- Dodržení rozpočtu
- Fungování týmu a komunikace
- Efektivita porad
Vyhodnotit dopad projektu na společnost
Vyhodnotit, zda projekt splnil cíl
Týdenní review, jestli projekt splňuje účel (opakovaný úkol)
Sepsat poučení pro příště

Line Copy 3 Created with Sketch.

Jak na to

Page 1 Created with Sketch.