Úvod > Šablony > Právo > Smlouvy s OSVČ

Smlouvy s OSVČ

Smlouvy jsou základ byznysu. Díky tomuto checklistu na nic podstatného u smlouvy s OSVČ nezapomenete.

Ukázka veřejné šablony ve Freelu

Použij tuto šablonu ve svém Freelu

= Smlouvy s OSVČ
účel spolupráce - když přijdou spory o výklad smlouvy, soudy se odpíchnou vždy od vymezeného účelu
rámcová smlouva/klasická smlouva?
způsob práce, předávání, komunikace, schůzky k provádění,a kontroly práce
dát důraz na akceptační řízení
etapy
cena (dát pozor, aby nebyla každý měsíc stejná), platební podmínky a rozdělení nákladů na práci
čí jsou prostředky, na kterých OSVČ pracuje (ideálně aby byly OSVČ)
místo výkonu práce - ideálně ne vaše kanceláře
sankce za pozdní nebo vadné dodání výstupů
mlčenlivost o know-how firmy
zákaz konkurence
trvání a ukončení smlouvy, možnost odstoupení
smluvní pokuty (za porušení mlčenlivosti, prodlení…)
úprava autorských práv, pokud IČař tvoří díla
cena licence
je předmětem plnění i servis?
záruka za jakost
předání zdrojových dat
předávání osobních údajů během spolupráce + zpracovatelská smlouva podle GDPR

Line Copy 3 Created with Sketch.

Jak na to

Page 1 Created with Sketch.