Úvod > Šablony > Marketing > Checklist k realizaci online focus group

Checklist k realizaci online focus group

Toto je první verze checklistu, která vám pomůže realizovat výzkum metodou online focus group.

Více o metodě si můžete přečíst na webu výzkumné agentury Makevision.
 
Mrkněte i na podcast Z podpalubí o Lovebrandu a fungování firmy. 

Ukázka veřejné šablony ve Freelu

Použij tuto šablonu ve svém Freelu

= Příprava online focus group
Vytvořit zadání k výzkumu
- Stanovit si cíle výzkumu a změny, které chceme na základě poznatků realizovat
- Sepsat oblasti zájmu, na které se v online focus group zaměříme
- Rozhodnout se o vhodných respondentech a jejich charakteristikách
- Promyslet, co bude výstupem z online focus group
- Připravit si načasování hlavních kroků v projektu
- Rozhodněte se, kde budete rekrutovat
- Připravte si vhodné odměny pro účastníky diskuze
Sepsat scénář diskuze
- Rozhodnout se o vhodném pojmenování hlavního tématu diskuze
- Ke každému okruhu zájmu ze zadání promyslet vhodný způsob, jak se na něj zeptat
- Doplnit ke každému tématu, co u něj chcete zjistit
- Rozhodnout se o vhodném pořadí témat: obecná bývají na začátku, konkrétní později
- Zkontrolovat, zda se ptáte na otevřené otázky, zda nejsou otázky příliš složité, odborné nebo zavádějící
= Rekrutace účastníků do diskuze
Rozhodnout se, zda je potřeba realizovat screening
Připravit podklady pro screening
- Na základě zadání k výzkumu připravit popis diskuze, který zaujme respondenty
- Popsat, jak diskuze probíhá a jaká máte očekávání od účastníků diskuze
- Vytvořit si seznam otázek do dotazníku (nezapomeňte na otevřenou otázku ve vztahu k tématu)
- Vytvořit screeningový dotazník
Spustit screening
Vybrat vhodné respondenty do diskuze (a několik náhradníků)
= Realizace online focus group
Založit diskuzi v diskuzním prostředí a vložit první témata
Zkontrolovat, zda je diskuze připravena ke spuštění
- Máme vybraný odpovídající počet respondentů
- Úvodní téma je zveřejněné
- Máme připravené podmínky diskuze
Spustit diskuzi a pozvat respondenty do diskuze
Zaurgovat nezaregistrované respondenty a pozvat případné náhradníky
Moderovat diskuzi
Pochválit respondenty a vybídnout k přidání vlastního tématu
Připomenout konec výzkumu a neaktivním uživatelům, že musí zodpovědět všechny otázky
= Ukončení a vyhodnocení diskuze
Uzavřít diskuzi
Vyhodnotit odměny rozeslat je respondentům
Vyhodnotit diskuzi
- Vybrat nebo oštítkovat zajímavé příspěvky
- Pročíst roztříděné příspěvky a nalézt zajímavé poznatky a citace
- Zpracovat report s komentáře (proč je dané zjištění zajímavé a k čemu bude sloužit)
Zhodnotit, co by šlo v příští diskuzi udělat lépe
Naplánovat úkoly vyplývající ze zadání

Line Copy 3 Created with Sketch.

Jak na to

Page 1 Created with Sketch.