Úvod > Šablony > HR > Manuál nástupu zaměstnance na HPP

Manuál nástupu zaměstnance na HPP

S následujícím checklistem od Václava Jiráčka z neziskové organizace Salesiánské středisko mládeže – středisko volného času, o. p. s. proběhne začlenění nového kolegy do týmu hladce.
V šabloně najdete vše, co je potřeba zajistit ještě před samotným nástupem do zaměstnání, v den nástupu nebo třeba po skončení zkušební doby. Inspirujete se a ulehčete si proces nástupu nového zaměstnance. Držíme palce, ať to jde hladce. 

Ukázka veřejné šablony ve Freelu

Použij tuto šablonu ve svém Freelu

= Před nástupem
Zaměstnanec dodá vždy
- Osobní dotazník pro účely mzdové agendy
- Potvrzení o studiu doklad o nejvyšší dosažené kvalifikaci - prostá kopie.
- Doklad o zdravotní způsobilosti - na základě žádanky poskytne buď obvodní lékař, nebo náš závodní
- Výpis z rejstříku trestů
- Zápočtový list

Zaměstnanec dodá podle zařazení
- Zdravotník
- Hlavní vedoucí
- Animátor
- Sportovně zaměřené kurzy
Zaměstnavatel vysvětlí proces zaučování. Obsah jednotlivých dokumentů a kultura organizace bude jeho obsahem, zaměstnanec během zaučování má právo na všechny potřebné informace.
Zaměstnavatel představí
- Organizaci
- Pracovní náplň
- Povinnosti
- Vize a hodnoty střediska (rámcově)
- Výše odměny
Vždy se podepisuje
- Pracovní smlouva (vznik pracovního poměru ke dni…), rámcovou náplň práce obsahuje PS, specifikace pracovní náplně bude stanovena
- Informace pro zaměstnance (dovolená, zařazení do skupiny prací, vedoucí pracovník…)
- Mzdový výměr
- Dohoda o mlčenlivosti, GDPR dokumenty
Podle domluvy se podepisuje
- Kvalifikační dohoda
- Mzdové
- Souhlas se zasíláním výplatní pásky na email
- Prohlášení poplatníka daně z příjmu
- Potvrzení o studiu, pokud je student
- Potvrzení o invaliditě, pokud pobírá ID

Souhlas se zasíláním výplatní pásky na email
= První týden po nástupu
Základní informace o středisku
Organizační struktura
- Vize
- Poslání
- Hodnoty

Režim porad
Harmonogram školního roku, plánování, společné akce

IT
- Předání osobního dotazníku IT pracovníkovi
- Místo pro práci
- Pracovní počítač
- Přístup do Google Workspace
- Zpřístupnění disků, vysvětlení obsahu dle osobního dotazníku (pouze disky, které potřebuje)
- Ukázání manuálu kalendářů, co kdo a kam zapisuje.
- Zaškolení do používání, předání informace o možnosti účasti na školení Google workspace (externí).
- Zpřístupnění systému docházky, zaučení.
- Nastavení přístupu do kalendářů dle osobního dotazníku.
- 
Zaškolit do používání systému IS
BOZP, PO, dokumentace
- Seznámení s dokumenty, viz níže
- Podpis listiny o seznámení se s dokumenty, viz níže

- Proškolení podle osnovy BOZP, PO. (Lékárničky, postupy, hasičáky, komunikace s recepcí atd.)

Domluvení dalších školení podle vykonávané práce
- Řidiči
- Práce ve výškách
- Požární hlídka
- Osoba vykonávající činnost v mimopracovní době

Domeček dle osobního dotazníku nastavit přístup a oprávnění

Zaškolit do používání systému IS
Podpis listiny o seznámení se s dokumenty, viz níže

= Dům, provoz
Předání klíčů (systém střediska, domu)

Vysvětlení pohybu po domě, co je čí, kam se smí a kam ne

Fungování domluv akcí

Rezervace prostor
Rezervace aut

Vysvětlení objednávání obědů, komunikace s kuchyní
= První měsíc
Specifikace pracovní náplně
- Sepsání a podepsání popisu pracovní náplně, který je možné po období zácviku vyhodnotit
Sepsání a podepsání popisu pracovní náplně, který je možné po období zácviku vyhodnotit
= Před koncem zkušební doby
Společné setkání s ředitelem a přímým nadřízeným a vyhodnocení:
- Pracovní náplně
- Potkává se očekávání od pozice s odvedenou prací

- Proces zavádění do práce

- Souznění s posláním, hodnotami a vizí organizace
Vytvoření plánu rozvoje a vzdělávání
Doplnění kvalifikace podle pracovní pozice
- Pedagogická kvalifikace

- Vodácký kurz
- Lyžařský kurz
- Kurz pro instruktory lezení na umělých stěnách

- Kurz pro instruktory skalního lezení

- Zdravotník zotavovacích akcí
- Hlavní vedoucí zotavovacích akcí
Pracovní náplně
Potkává se očekávání od pozice s odvedenou prací

Proces zavádění do práce

Souznění s posláním, hodnotami a vizí organizace
= 6 měsíců po nástupu
Navštíveny ostatní sektory střediska
Může proběhnout zhodnocení na supervizi týmu s tématem: Jak proběhlo zaučení
= Před koncem platnosti smlouvy na dobu určitou
Společné setkání s ředitelem a přímým nadřízeným a vyhodnocení pracovní náplně
- Potkává se očekávání od pozice s odvedenou prací

- Souznění s posláním, hodnotami a vizí organizace

- Případné prodloužení smlouvy

Souznění s posláním, hodnotami a vizí organizace

Potkává se očekávání od pozice s odvedenou prací


Line Copy 3 Created with Sketch.

Jak na to

Page 1 Created with Sketch.