Úvod > Šablony > HR > Kompletní checklist k offboardingu zaměstnance

Kompletní checklist k offboardingu zaměstnance

Nastavte proces propuštění zaměstnanců tak, abyste si zachovali svou tvář, neztratili lidský přístup a splnili všechny právní povinnosti. V rámci projektu Propousteni.cz pro vás Marek Velas a Michaela Tumpachová, zakladatelka #suHR, společně připravili následující šablonu. V checklistu je obsaženo vše, co potřebujete pro přípravu offboardingu a následně i pro jeho samotný proces.

Ukázka veřejné šablony ve Freelu

Použij tuto šablonu ve svém Freelu

= Příprava offboardingu
Schůzka ohledně odchodu (jaké jsou důvody, zvažoval/a jste interní změnu pozice, atd.)
Odsouhlasení nákladů na offboarding daného zaměstnance (odstupné, outplacement program, atd.)
Příprava dohody o ukončení pp/dpp
Příprava předávacích protokolů
Archivace dokumentů
Nahlášení odchodu na úp v případě cizince (nejpozději pak 10 dnů ode dne, kdy cizinec ukončil zaměstnání)
Vyřešení zbytkové dovolené (po dohodě lze vyčerpat či proplatit)
Oznámení o ukončení pp a termínu odchodu účetní/mu
Zazname nání termínu odchodu zaměstnance do kalendáře hr i vedení
Včasná komunikace odchodu zaměstnance a změny rolí celému týmu
Pojmenování zástupu, který po odcházejícím zaměstnanci převezme pracovní agendu, a jakým způsobem k předání dojde
Vytvoření outplacement programu (jak přesně budeme propouštěným zaměstnancům pomáhat)
= Proces offboardingu
Pracovně právní agenda
- Podpis Dohody o ukončení PP/DPP
- Archivace Dohody/Výpovědi
- Vystavení Zápočtového listu a Potvrzení o zdanitelných příjmech
- Nahlášení na ÚP v případě cizince
- Podpis předávacích protokolů
- Podpis Konkurenční doložky
Organizační záležitosti
- Odevzdání svěřených předmětů + přístupových karet do firmy
- Odebrání všech přístupů (email, využívané nástroje, sociální sítě společnosti, atd.)
- V personálním systému zaevidovat PP jako skončený
- Zaznamenání osobního kontaktu odcházejícího zaměstnance
- Přidání odcházejícího zaměstnance do Alumni komunity (může fungovat formou newsletteru, skupiny na Facebooku, Whatsappu, atp.)
Komunikace a tým
- Zaznamenání termínu odchodu do kalendáře HR a vedení (případně všech, kteří jsou do offboarding procesu daného zaměstnance zapojeni)
- Naplánování výstupní schůzky s vedením a HR
- Kontrola předání agendy nástupu (pokud je třeba)
- Sběr zpětné vazby (online dotazník či schůzka)
- Zorganizování rozloučení se zaměstnancem + předání dárku na rozloučenou (pokud je to vhodné)

Line Copy 3 Created with Sketch.

Jak na to

Page 1 Created with Sketch.