Úvod > Šablony > HR > Dotazník pro sebehodnocení zaměstnance od Marka Velase

Dotazník pro sebehodnocení zaměstnance od Marka Velase

Systém hodnocení obvykle ve firmách zahrnuje zhodnocení výkonnosti, motivace nebo míru znalostí. Ve firmách se hodnotí různými způsoby zákaznický servis, výsledky práce, vztahy, komunikace a další parametry.

Zaměstnanec může být hodnocen nadřízeným, kolegou, zákazníkem, podřízeným. Některé společnosti využívají tzv. sebehodnocení zaměstnance, obvykle jako přípravu zaměstnance pro samotné hodnocení nadřízeným.

Následující hodnotící dotazník můžete dle libosti rozšiřovat a upravovat, když chcete zaměstnancům předat systematický scénář pro jejich individuální sebehodnocení. Pokud vás zajímají další vzory šablon na téma hodnocení zaměstnanců, mrkněte na stránku HRvzory do sekce Hodnocení zaměstnanců.

Ukázka veřejné šablony ve Freelu

Použij tuto šablonu ve svém Freelu

= Dotazník sebehodnocení zaměstnance
Úvod
1. Co se Vám v uplynulých 12ti měsících podařilo?
- Vypište minimálně 3 pracovní úspěchy v pořadí priorit, kdy 1 je nejvíce a 3 nejméně.
- 1.
- 2.
- 3.
2. V čem byste svůj pracovní výkon chtěl/a zlepšit?
- Vypište minimálně 3 oblasti nebo úkoly v pořadí priorit, kdy 1 je nejvíce a 3 nejméně.
- 1.
- 2.
- 3.
3. Na jakou formu podpory by se měl zaměstnavatel zaměřit, abyste mohl/a dosahovat co nejlepších pracovních výsledků? Seřaďte položky podle důležitosti od 1 (nejdůležitější) do 5 (nejméně důležité).
- Finanční ohodnocení
- Jasné a zřetelné zadávání úkolů
- Zvýšení počtu pracovníků
- Pravidelná zpětná vazba na Vaši práci
- Odebrání méně strategických úkolů
4. Které Vaše schopnosti a dovednosti nejsou v současnosti využity a proč? Vypište konkrétně.
5. Co se Vám za posledních 12 měsíců nepodařilo v plnění hlavních pracovních úkolů?
6. Ohodnoťte svůj pracovní výkon jako celek (oznámkujte prosím jako ve škole od 1 do 5).
7. Máte jasně stanovení pracovní cíle?
- Ano (rozepište cíle, prosím)
- Ne (popište, prosím, důvod)
8. Poskytl Vám přímý nadřízený potřebné zázemí pro dobrý pracovní výkon? Vypište minimálně jeden druh podpory.
9. Byly Vám přímým nadřízeným pracovní úkoly zadávány jasně a konkrétně?
- Ano (popište, prosím, důvod)
- Ne (popište, prosím, důvod)
10. Byly Vám přímým nadřízeným pracovní úkoly zadávány v dostatečném předstihu?
- Ano
- Ne (popište prosím situaci a důvod)
11. Při jakém úkolu byste potřeboval/a větší podporu přímého nadřízeného? (uveďte minimálně jednu situaci).
12. V jakých úkolech vidíte možnosti k vlastnímu zlepšení a k dalšímu rozvoji? (vypište minimálně tři úkoly - v pořadí priorit, kdy 1 je nejvíce a 3 nejméně).
- 1...
- 2...
- 3...
13. Jaké konkrétní cíle si ve své práci stanovíte pro následující období? Uveďte nejméně 3.
- Stanovené cíle musí být konkrétní a v souladu s cíli společnosti, oddělení a pracovní pozicí.
- 1...
- 2...
- 3...
14. Poskytuje Vám zaměstnavatel dostatečný prostor pro sebevzdělávání?
- Ano
- Ne (konkretizujte, prosím)
15. Vypište, jaké vzdělávací aktivity jste absolvoval/a v uplynulých 12ti měsících:
16. Jakou podporu ve smyslu vzdělávání či možnosti dalšího rozvoje (od svého přímého nadřízeného a také od zaměstnavatele) budete potřebovat pro svou práci? (vypište minimálně tři - v pořadí priorit, kdy 1 je nejvíce a 3 nejméně).
- 1...
- 2...
- 3...
17. Jak a kam chcete směřovat svou pracovní kariéru v rámci společnosti?
18. Prostor pro komentáře a připomínky…
Dotazník mám vyplněný a co dál?
- Otevřete si vyplněný To-Do list u pravidelného hodnotícího rozhovoru s nadřízeným.
- Vyplněné úkoly vám poslouží jako záznam a současně můžete společně porovnat vaše vnímání výsledků a provedení jednotlivých pracovních cílů.
- Popovídejte si o možném rozvoji a Vašich požadavcích na školení.

Line Copy 3 Created with Sketch.

Jak na to

Page 1 Created with Sketch.