Úvod > Šablony > HR > Dotazník pro analýzu vzdělávacích potřeb zaměstnanců (HRvzory.cz)

Dotazník pro analýzu vzdělávacích potřeb zaměstnanců (HRvzory.cz)

Kladete důraz na neustálý rozvoj a vzdělávání vašich zaměstnanců? Realizujete kurzy a školení?  Standardním nástrojem pro zjišťování kvality vzdělávání je zpětná vazba od zaměstnanců, která umožňuje zhodnotit přínos vzdělávacích programů. Získané podklady vám pomohou s tvorbou zpětnovazebního dotazníku v rámci systému vzdělávání ve vaší společnosti. 

Využijte jednoduchý dotazník jako připravenou šablonu od Marka Velase ve Freelu

Chcete jít ještě více do hloubky a zaměřit se ve vaší společnosti na komplexní rozvoj, vzdělávání a školení zaměstnanců? Na webu HRvzory.cz najdete podklady pro přípravu, realizaci i vyhodnocení vzdělávání.

Ukázka veřejné šablony ve Freelu

Použij tuto šablonu ve svém Freelu

= Dotazník pro analýzu vzdělávacích potřeb společnosti
1. Co pro vás znamená možnost dalšího vzdělávání ve společnosti? (vyberte jednu z následujících možností)
- Karierní postup
- Prohloubení kvalifikace, mojí expertizy
- Seberealizaci a spokojenost
- Zvýšení pracovní výkonnosti a efektivitu
- Zvýšení kvality práce
- Zvýšení flexibility a lepší připravenost na změny
- Vyšší platové ohodnocení
- Zvýšení postavení v týmu
- Udržet si pracovní místo nebo funkci
- Zvýšení vaší pozice na trhu práce
- Možnost uplatnění vlastního potenciálu ve společnosti
2. Napište, co byste rád/a na vzdělávání v rámci vaší společnosti změnil/a.
3. Jaké znalosti a dovednosti chcete rozvíjet v nejbližším období vzhledem ke stanoveným osobním cílům v níže uvedených oblastech?
- Expertiza, odborné znalosti a dovednosti, jaké konkrétně?
- Soft skills, jaké konkrétně?
- Jazykové vzdělávání, jaké konkrétně?
4. Jaká forma vzdělávání vám vyhovuje?
- Účast na otevřených kurzech
- Firemní kurzy na klíč
- Osobní mentor
- Osobní kouč
- E-learning, webináře – online
- Hybridní – kombinace online a prezenční školení
- Samostudium - odborná literatury, texty, webináře
- Vzdělávání praxí (on the job)
- Další…. (vypište)
5. V jakých oblastech jste se vzdělával/a v předchozím období a současně vám dávalo smysl?
6. Byla pro vás absolvovaná školení přínosem?
- Ano
- Spíše ano
- Spíše ne
- Ne
7. Motivuje vás nadřízený k dalšímu vzdělávání?
- Ano
- Spíše ano
- Spíše ne
- Ne
- Pokud ano (spíše ano), napište prosím, jakým způsobem vás motivuje…
8. Kolik času můžete v letošním roce vzdělávání věnovat (např. 2 dny v měsíci)?
- 1 den v měsíci
- 1 den za čtvrtletí
- 1 den půlrok
- 1 rok
- Jiné… (vypište)
9. Z jakých zdrojů získáváte informace o možnostech dalšího vzdělávání v naší společnosti?
- Firemní novinky (časopis, newsletter)
- Přímo od hr
- Od svého vedoucího
- Z jiných zdrojů, z jakých?

Line Copy 3 Created with Sketch.

Jak na to

Page 1 Created with Sketch.