Úvod > Šablony > HR > Adaptace nováčků v obchodním týmu

Adaptace nováčků v obchodním týmu

Začátek nového kolegy ve vaší firmě je důležitým obdobím, které není radno podcenit. S tímto checklistem bude začlenění snadné a na nic podstatného nezapomenete.

Ukázka veřejné šablony ve Freelu

Použij tuto šablonu ve svém Freelu

= Na pohovoru
Organizační
- Datum nástupu
- Způsob adaptace
- Sjednocení časové dotace
- Představení mantinelů spolupráce - představa firmy
Tým
- Představení vize firmy
- Doptání na osobní vizi obchodníka
Vzdělávání
- Sjednocení přístupu k vzdělávání obchodníka
Administrativa
- Zápis z pohovoru
= Po pohovoru
Organizační
- Potvrzení data nástupu
- Stanovení přípravy na 1. den
- Ohraničení času pro 1. den
Tým
- Představení lidem ve firmě
- Seznámení s klíčovými lidmi (majitel, vedoucí, školitel, ostatní angažované osoby) + krátký rozhovor
- Vysvětlení stylu komunikace ve firmě
Vzdělávání
- Předání prvních studijních materiálů pro seznámení s produktem / službou
Administrativa
- Příprava smlouvy - smlouvy, odměňovací model
- Příprava předávacích protokolů
- Odeslání a vzájemné podpisy - smlouvy, předávací protokoly
Technické
- Založení firemní složky - dokumentace, ...
= 1. den na pracovišti
Organizační
- Představení harmonogramu prvního týdne adaptace
- Domluva nad aktivitou obchodníka
- Domluvení očekávaných aktivit ze strany pracovníka
- Domluvení očekávaných aktivit ze strany vedoucího
- Mantinely spolupráce - firemní směrnice
- Dohoda v případě porušení očekávání (obou stran)
Tým
- Seznámení s ostatními členy týmu
Vzdělávání
- Bezpečnost práce a požární ochrana
- Stanovení termínů dalšího vzdělávání, pracovních akcí
- Myšlení/postoje/přístupy
- Technické vzdělávání - představení produktu/služby
- Technické vzdělávání - představení systému práce
- Prodejní dovednosti - představení cesty zákazníka
- Prodejní dovednosti - představení podpůrných prodejních materiálů - call scripty/sales script
- Prodejní dovednosti - představení podpůrných prodejních materiálů - case studies
- Prodejní dovednosti - představení podpůrných prodejních materiálů - prezentační materiály
Administrativa
- Předání podpůrných prodejních materiálů - call scripty/sales script
- Předání podpůrných prodejních materiálů - case studies
- Předání podpůrných prodejních materiálů - prezentační materiály
Technické
- Žádost o přístupy - e-mail
- Žádost o přístupy - CRM/ERP/nástěnka, ...
= 1. týden na pracovišti
Organizační
- Naplánování aktivit (ideálně systém POLKA)
- Odsouhlasení si cílů, vize (ideálně metoda SMART)
Tým
- Seznam kompetentních osob pro různé aktivity
Vzdělávání
- Technické vzdělávání - detail o produktu/službě
- Prodejní dovednosti - VPC
- Prodejní dovednosti - cesta zákazníka
- Prodejní dovednosti - práce s CS/SS
- Prodejní dovednosti - základní trénink prodejních situací
Administrativa
- Podpisy předávacích protokolů k hmotným věcem
Technické
- Předání přístupů - e-mail
- Předání hmotných věcí (klíče, karty, notebooky, ...)
- Přístupy - Firemní software nástroje, komunikace, ...
- Přístupy - Zkontrolování přístupů a základy fungování
- Předání přístupů - CRM/ERP/nástěnka, ...
Obchodní
- Naplánování aktivit (ideálně systém POLKA)
- Stínování kolegy
- První obchodní aktivity s manažerem
Ostatní
- S HR řešit zpětnou vazbu na začlenění do firmy
- Termíny kariérních setkání nastavit do kalendáře - možnost postupu, nápady, výsledky, zpětné vazby
= 1. měsíc na pracovišti
Organizační
Tým
Vzdělávání
- Technické vzdělávání - samostatné ovládání systémů
- Prodejní dovednosti - kompletní manuál prodeje
- Technické vzdělávání - přehled v produktu
- Prodejní dovednosti - základní psychologie konzultativního prodeje
Administrativa
Technické
- Kontrola - používání přístupů a základy fungování v systémech
Obchodní
- Kontrola aktivit (ideálně systém POLKA)
- Samostatné obchodní aktivity
- Konzultace obchodních aktivit a vyhodnocení
- Tvorba vlastní argumentace - námitkovník
- Tvorba vlastní argumentace - FAB
Ostatní
- Následné setkávání s HR - začlenění
- Následné setkávání s HR - používání
- Následné setkávání s HR - adaptace a její porozumění
- Následné setkávání s HR - spolupráce
- Následné setkávání s HR - nápady
- Následné setkávání s HR - potřebná podpora

Line Copy 3 Created with Sketch.

Jak na to

Page 1 Created with Sketch.