Úvod > Šablony > Budování značky > Checklisty pro zadávání specialistům (web, kampaň, logo, obsah) z pohledu značky

Checklisty pro zadávání specialistům (web, kampaň, logo, obsah) z pohledu značky

Seznam důležitých úkolů, které byste si měli jako firma ujasnit, než poptáte reklamní agenturu pro tvorbu vaší identity nebo kampaně.

Ukázka veřejné šablony ve Freelu

Použij tuto šablonu ve svém Freelu

= Příprava zadání pro tvorbu vizuální identity (z pohledu značky)
Sepsat poslání firmy - http://bit.ly/jak-sepsat-poslani
Vymyslet poslání v jedné větě - http://bit.ly/poslani-v-jedne-vete
Sepsat si ideální asociace se značkou - http://bit.ly/idealni-asociace
Uvést název značky a popsat jeho původ.
Vytvořit základní přehled log a firemní barevnosti konkurence.
Získat požadavky zadavatele.
Udělat seznam a popis požadovaných výstupů.
Sepsat místa, na kterých bude vizuální identita použita.
Vybrat šikovného grafika, studio nebo agenturu - http://bit.ly/jak-vybrat-grafika
= Příprava zadání pro tvorbu marketingové kampaně (z pohledu značky)
Sepsat poslání firmy - http://bit.ly/jak-sepsat-poslani
Vymyslet poslání v jedné větě - http://bit.ly/poslani-v-jedne-vete
Určit obsahové pilíře značky - http://bit.ly/obsahove-pilire
Sepsat si ideální asociace se značkou - http://bit.ly/idealni-asociace
Definovat tonalitu značky - http://bit.ly/tonalita-znacky
Sepsat si důvody pro vytvoření kampaně a očekávání zadavatele.
Shodnout se na hlavním poselství kampaně. (= co si mají lidé zapamatovat)
Vytvořit nabídku kampaně. (sleva / informace – jaká?)
Vytyčit cíl kampaně. (určitý počet konverzí / prokliků / zobrazení)
Místně ohraničit cílení kampaně. (celý svět / vybrané země / ČR / vybrané regiony)
Sepsat plánovaná média, kde se kampaň odehraje.
Uvést časové rozmezí kampaně, případně její gradaci.
Stanovit rozpočet na kampaň.
= Příprava zadání pro tvorbu nového webu (z pohledu značky)
Najít unikátní prodejní argument značky. (pokud některá část její nabídky unikátní je)
Zjistit výhody a nevýhody nabídky pro zákazníky i zaměstnance.
Určit obsahové pilíře značky. - http://bit.ly/obsahove-pilire
Sepsat si ideální asociace se značkou. - http://bit.ly/idealni-asociace
Přiložit logo a grafickou identitu značky.
Uvést popis cílové skupiny a jejích segmentů. - http://bit.ly/segmenty-cilovky
Vyhledat si další check-listy, které budou řešit projektovou a technickou část tvorby webu
= Příprava zadání pro tvorbu obsahové strategie
Definovat si hlavní odlišující myšlenku značky.
Určit obsahové pilíře značky. - http://bit.ly/obsahove-pilire
Sepsat si ideální asociace se značkou. - http://bit.ly/idealni-asociace
Uvést popis cílové skupiny a jejích segmentů. - http://bit.ly/segmenty-cilovky
Definovat tonalitu značky. - http://bit.ly/tonalita-znacky
Připravit analýzu toho, jaká témata komunikuje konkurence.

Line Copy 3 Created with Sketch.

Jak na to

Page 1 Created with Sketch.