1. Home
  2. Souhrny a reporty
  3. Přehled výkazů

Přehled výkazů

Přehled výkazů je skvělým souhrnem, který ti ukáže vykázané částky nad projekty, na kterých jsi pracoval/a ty a tví kolegové. Pokud jsi vlastníkem (kapitánem) nebo Správcem projektu, uvidíš zde i výkazy všech osob, které se na projektu podílejí.

Jako přizvaný uživatel bez role Správce můžeš sledovat pouze své vlastní výkazy.

Klikni na Reporty > Výkazy > Denní v hlavním horním menu.

V horní liště klikni na Reporty > Denní v sekci Výkazy.
V horní liště klikni na Reporty > Denní v sekci Výkazy.
TIP:

Výkazy si lze také zobrazit formou týdenní nebo měsíční tabulky. Více se dozvíš tady.

Ve filtrech v sekci Denní si zvol měnu, uživatele, projekt a časové období, za které chceš souhrn všech výkazů vidět.

Ukázka filtrů v sekci Denní výkazy.
Ukázka filtrů v sekci Denní výkazy.
TIP: Chceš víc detailů?

Když klikneš na modrý název projektu, dostaneš se přímo na detail projektu. Pokud je u výkazu vyplněná poznámka, můžeš si zobrazit detail, za co daný výkaz přesně je.

Export přehledu

Výkazy je možné stáhnout do počítače jako CSV soubor a udělat z nich podklad pro fakturaci. Klikni na odkaz Stáhnout report a soubor se uloží do výchozího adresáře v tvém PC otevřít v jakémkoli tabulkovém editoru.

Jak stáhnout CSV tabulku vyfiltrovaných výkazů.
Jak stáhnout CSV tabulku vyfiltrovaných výkazů.
CSV soubor = Excel

CSV soubor není nic jiného než obyčejná tabulka. Umí jej přečíst Excel nebo ho můžeš importovat do Google Dokumentů. Exporty lze tak jednoduše přes Excel třeba uložit jako PDF. To pak můžeš třeba poslat klientovi k faktuře.

Sekce Fakturovat

Jednou z mnoha skvělých funkcí Freela je i možnost fakturace. Všechno potřebné k ní najdeš v sekci Fakturovat na stránce s Reporty, tedy na cestě Reporty > Fakturace > Fakturovat.

Na tomhle místě si můžeš jednoduše vyfiltrovat, které výkazy zrovna potřebuješ fakturovat, a to pomocí filtrů v bočním menu.

Ukázka filtrace výkazů k fakturaci.
Ukázka filtrace výkazů k fakturaci.

Užitečnou funkcí je potom i uložení těchto filtrů, které ti určitě ušetří do budoucna spoustu klikání.

Ukázka ukládání filtru k fakturaci.
Takhle si uložíš filtry na položky fakturace.

Vyfiltrované výkazy v této sekci si můžeš stáhnout i ve formátu CSV tabulky.

Updated on 26.4.2024
Was this article helpful?