1. Home
  2. Tvůj účet a nastavení
  3. Nastavení plateb za Freelo

Nastavení plateb za Freelo

Pro změnu fakturačních údajů nebo údajů o kartě, kterou používáš pro platby Freela, klikni na avatar v pravém horním rohu > Platby a fakturační údaje.

Jak ve Freelu upravit fakturační údaje a platební kartu.
Jak ve Freelu upravit fakturační údaje a platební kartu.
Pozor!

Pokud neproběhne opakovaná platba (např. z důvodu expirace platební karty nebo nedostatku prostředků na platební kartě atp.), Freelo platbu zkusí opakovat 7× po sobě (7 dní po sobě).

Změna fakturačních údajů

Pro změnu fakturačních údajů stačí přepsat údaje ve formuláři. Změna se projeví na příští vystavené faktuře. V sekci Platby a fakturační údaje zvol Změnit údaje.

Změny potvrdíš tlačítkem Uložit.

Vyplň fakturační údaje nebo uprav ty stávající.
Vyplň fakturační údaje nebo uprav ty stávající.

Jak změnit platební kartu

Přes avatar v pravém horním rohu přejdi do sekce Platby a fakturační údaje.

Přejdi do sekce Platby a fakturační údaje.
Přejdi do sekce Platby a fakturační údaje.

V sekci Platby klikni na pole Změnit platební kartu. Poté tě přesměrujeme na platební bránu, kde uděláme blokaci 1 Kč, která se do 3 dnů automaticky zruší. Je to nutný krok pro autorizaci nové platby. Poté už následující platbu strhneme z nové karty. 

Ukázka jak změnit platební kartu.
Ukázka jak změnit platební kartu.

Faktury za Freelo

Ke každé platbě za Freelo ti vystavíme fakturu. Automaticky je posíláme na všechny e-maily, které zadáš ve fakturačních údajích. Zároveň je kapitán najde ve svém Freelu, v sekci Platby a fakturační údaje > Faktury.

Ukázka, kde najdeš seznam faktur za Freelo.
Ukázka, kde najdeš seznam faktur za Freelo.

Pokud potřebuješ, aby platby chodily na více e-mailů, třeba rovnou účetní, zadej všechny příjemce do E-mail/y pro zasílání faktur ve fakturačních údajích.

Jak přidat více příjemců pro zasílání faktur za Freelo.
Jak přidat více příjemců pro zasílání faktur za Freelo.

Stornování zálohové faktury

Kapitán si přímo ve svém účtu může zrušit vystavenou roční faktury za objednaný tarif. Zrušení můžeš provést přímo v sekci Platby, kde stačí kliknout na tlačítko stornovat. 

Storno faktury.
Storno faktury v sekci platby.

Zálohovou fakturu můžeš také stornovat v sekci Faktury

Storno faktury v přehledu všech faktur.
Storno faktury v přehledu všech faktur.
Updated on 12.4.2024

Was this article helpful?