Úvod > Šablony > Web > A/B testování webových stránek

A/B testování webových stránek

A/B testování je základní metoda vytváření a následného vyhodnocování úspěšnosti provedených změn na webové stránce. Tento checklist vás navede na vše důležité, co byste při A/B testování neměli opomenout.

Ukázka veřejné šablony ve Freelu

Použij tuto šablonu ve svém Freelu

= A/B testování webových stránek
Udělejte si analýzu. Výsledky si roztřiďte na…
- Just F*ing Do It
- Nutno otestovat
- Je potřeba další analýza
Seřaďte si testy podle PIE/ICE/PXL modelu
Vytvořte si hypotézu pro testování
Vytvořte si alternativní verzi(e) testu
Zvolte si typ testu (A/B, multi-page, site-wide, MVT)
Umístěte do testovacích stránek testovací kód
V mousetrackingovacím nástroji nastavte heatmapy pro všechny varianty
Udělejte si A/A test a ověřte si implementaci, míru statistické odchylky, zpomalení atd.
Nastavte test a zvolte…
- Kde má test běžet
- Komu se má test ukazovat
- Jaké konverze budete sledovat
- Zkontrolujte, že test běží všude správně (prohlížeče, publikum, sledování cílů)
- A že se nelze z verze A dostat do verze B a vice versa
Získejte OK od klienta/šéfa
Podívejte se, zda spouštěný test nekoliduje s již běžícími testy (stejná stránka, stejná konverze)
Spočtěte si délku testu
Nastartujte test
Zkontrolujte, že vám obě verze testu konvertují.
Test kontrolujte jen po milnících a při předem spočítané délce testu.
Nastavte si stopping rules a test kontrolujte po milnících (většinou den, týden, týden)
Při dosažení statistické jistoty a délky testu nebo dosažení stopping pravidel test zastavte a…
- v Google Analytics začněte segmentovat (mobil/dablet/desktop, noví vs. stávající uživatelé, přihlášení/nepřihlášení, atd.)
- poučte se z výsledků (ať už jsou jakékoliv)
- implementujte vítěze
Podívejte se do testbooku a spusťte další test
V testbooku vyplňte data ze zastaveného testu

Line Copy 3 Created with Sketch.

Jak na to

Page 1 Created with Sketch.