Úvod > Šablony > Různé > Pořádání parlamentních voleb

Pořádání parlamentních voleb

Jestli se chystáte pořádat parlamentní volby, tak určitě mrkněte na tento checklist od Mgr. Zdeňka Opálky, tajemníka Úřadu městské části Brno-Černovice, který vám pomůže s procesem organizace – od vyhlášení voleb až k finále, včetně příslušných paragrafů.

Ukázka veřejné šablony ve Freelu

Použij tuto šablonu ve svém Freelu

= Volby do Poslanecké sněmovny
Od vyhlášení voleb
- je možné podávat žádosti o vydání voličského průkazu (§ 26a odst. 2 zákona).
- starosta obce nesmí provádět změny ve vymezení volebních okrsků,
- začíná volební kampaň (§ 56a odst. 3 zákona),
Kandidátní listiny
- Krajský úřad zašle seznam zaregistrovaných kandidátních listin starostům obcí na území kraje [§ 22 odst. písm. a) zákona].
Voličské průkazy
- Konec lhůty pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu poštou nebo datovou schránkou (§ 6a odst. 2 zákona)
- Konec lhůty pro osobní podání žádosti o vydání voličského průkazu (§ 6a odst. 2 zákona).
Zapisovatelé okrskové volební komise
- Starosta jmenuje zapisovatele okrskové volební komise (§ 14e odst. 7 zákona).
Delegování členů a náhradníků do okrskových volebních komisí
- Politická strana, politické hnutí nebo koalice, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována, delegují členy a náhradníky do okrskových volebních komisí (§ 14e odst. 3 zákona).
- Starosta dojmenuje členy okrskových volebních komisí na neobsazená místa (§ 14e odst. 3 zákona).
Zasedání okrskových volebních komisí
- Nejzazší termín pro první zasedání okrskových volebních komisí [§ 14c odst. 1 písm. d) zákona]. 17.9. 2021
- Starosta informuje zapisovatele, předsedy a místopředsedy okrskové volební komise o termínech povinných školení [§ 14c odst. 1 písm. d) zákona].
Plochy pro volební plakáty
- Starosta může vyhradit plochy pro vylepení volebních plakátů pro volební kampaň (§ 16 odst. 4 zákona).
Oznámení o době a místě konání voleb v obci
- Starosta zveřejní oznámení o době a místě konání voleb v obci (§ 15 odst. 1 zákona).
Technicko-organizační zabezpečení
- Pověřený obecní úřad zašle přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti ve svém obvodu krajskému úřadu a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup [§ 14a odst. 1 písm. c) zákona].
Seznam voličů
- Obecní úřad uzavře stálý a zvláštní seznam voličů a předá výpisy ze seznamu okrskovým volebním komisím (§ 5 zákona, § 1 odst. 6vyhlášky, §28 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb.).
Hlasovací lístky
- Starosta zajistí dodání hlasovacích lístků voličům (§ 38 odst. 4 zákona)
- Starosta zajistí dodání hlasovacích lístků okrskovým volebním komisím (§ 38 odst. 4 zákona).
Průběh voleb
- Okrsková volební komise zajišťuje průběh hlasování
- Krajský úřad a pověřený obecní úřad kontroluje průběh hlasování a sčítání hlasů ve volebních místnostech (§ 21a zákona).
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
- Starosta poskytne informace o počtu a sídlech volebních okrsků každé volební straně, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována [§ 14c odst. 1 písm. f) zákona].
Počet členů okrskové volební komise
- Starosta stanoví minimální počet členů okrskové volební komise [§ 14c odst. 1 písm. c) zákona].
Starosta jmenuje zapisovatele okrskové volební komise (§ 14e odst. 7 zákona).
Starosta stanoví minimální počet členů okrskové volební komise [§ 14c odst. 1 písm. c) zákona].
Konec lhůty pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu poštou nebo datovou schránkou (§ 6a odst. 2 zákona)
Konec lhůty pro osobní podání žádosti o vydání voličského průkazu (§ 6a odst. 2 zákona).
Starosta poskytne informace o počtu a sídlech volebních okrsků každé volební straně, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována [§ 14c odst. 1 písm. f) zákona].
Krajský úřad a pověřený obecní úřad kontroluje průběh hlasování a sčítání hlasů ve volebních místnostech (§ 21a zákona).
Okrsková volební komise zajišťuje průběh hlasování
Starosta zajistí dodání hlasovacích lístků okrskovým volebním komisím (§ 38 odst. 4 zákona).
Starosta zajistí dodání hlasovacích lístků voličům (§ 38 odst. 4 zákona)
Obecní úřad uzavře stálý a zvláštní seznam voličů a předá výpisy ze seznamu okrskovým volebním komisím (§ 5 zákona, § 1 odst. 6vyhlášky, §28 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb.).
Pověřený obecní úřad zašle přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti ve svém obvodu krajskému úřadu a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup [§ 14a odst. 1 písm. c) zákona].
Starosta zveřejní oznámení o době a místě konání voleb v obci (§ 15 odst. 1 zákona).
Starosta může vyhradit plochy pro vylepení volebních plakátů pro volební kampaň (§ 16 odst. 4 zákona).
Starosta informuje zapisovatele, předsedy a místopředsedy okrskové volební komise o termínech povinných školení [§ 14c odst. 1 písm. d) zákona].
Nejzazší termín pro první zasedání okrskových volebních komisí [§ 14c odst. 1 písm. d) zákona]. 17.9. 2021
Starosta dojmenuje členy okrskových volebních komisí na neobsazená místa (§ 14e odst. 3 zákona).
Politická strana, politické hnutí nebo koalice, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována, delegují členy a náhradníky do okrskových volebních komisí (§ 14e odst. 3 zákona).

Line Copy 3 Created with Sketch.

Jak na to

Page 1 Created with Sketch.