Úvod > Šablony > HR > Dotazník vnímání personální politiky (2023)

Dotazník vnímání personální politiky (2023)

Personální politika firmy vychází z hodnot a norem společnosti a je v součástí DNA každé z nich. Pokud pravidelně sbíráte zpětnou vazbu od zaměstnanců a zajímáte se o jejich názory, tato šablona dotazníku vám pomůže zjistit, jak nastavenou politiku zaměstnanci vnímají.

Personální politika postihuje a zahrnuje docházku, pracovní dobu, vnitřní politiku náboru, hodnocení, odměňování, očekávání zaměstnanců, administrativní požadavky zaměstnavatele, zákonné povinnosti nebo i dobrovolné podmínky.

Bývá kodifikována v podobě příručky pro zaměstnance nebo jiných procedurálních materiálů. Některé firmy pravidelně sbírají zpětnou vazbu od svých zaměstnanců a zajímají se o názory, obvykle tak vlastní personální politiky upřesňují a mění dle nových požadavků a očekávání. 

Následující vzor dotazníku můžete využít pro inspiraci, dle libosti rozšiřovat a upravovat. Jestli vás zajímají další šablony na téma hodnocení zaměstnanců, mrkněte na stránku HRvzory.cz, kde je řada vzorů pro personalisty.

Ukázka veřejné šablony ve Freelu

Použij tuto šablonu ve svém Freelu

= Dotazník vnímání personální politiky
1. Jakými náborovými procesy jste prošel/a při nástupu do společnosti?
- Telefonickým rozhovorem
- Testem
- Rozhovorem s komisí
- Rozhovorem s pracovníkem HR/personálního oddělení
- Oběma – Testem a Rozhovorem s pracovníkem HR/personálního oddělení
2. Jak jste vnímal/a průběh náboru?
- Všechno v pořádku
- S drobnými nedostatky (prosím, konkretizujte)
- Velmi špatně (prosím, konkretizujte)
3. Jak proběhlo Vaše zaškolení?
- Všechno v pořádku
- S drobnými nedostatky (prosím, konkretizujte)
- Velmi špatně (prosím, konkretizujte)
4. Měl/a jsem přiděleného buddyho - parťáka pro zapracování na pracovním místě? Pomohla vám jeho/její podpora při vaší adaptaci ve firmě? Pokud ne, prosím popište...
5. Jak rozumíte systému odměňování v naší společnosti?
- Rozumím
- Víceméně rozumím
- Nerozumím (prosím, konkretizujte, čemu nerozumíte)
6. Jste dostatečně informován/a o odměnách a benefitech v naší společnosti?
- Ano
- Ne (prosím, konkretizujte, jaké informace Vám chybí)
7. Znáte personální politiku společnosti?
- Ano
- Částečně
- Ne
8. Z jakého dokumentu jste se dozvěděl/a o HR/personální politice ve společnosti?
9. Co chybí v politice společnosti vůči zaměstnancům? (nápad, prosím konkretizujte)

Line Copy 3 Created with Sketch.

Jak na to

Page 1 Created with Sketch.