Úvod > Šablony > Zákaznická péče > Uživatelský výzkum

Uživatelský výzkum

Uživatelské výzkum může být velmi důležitý pro validaci vašeho produktu nebo služby. Tento checklist vás navede na nejdůležitější body, na které byste při výzkumu neměli zapomenout.

Ukázka veřejné šablony ve Freelu

Použij tuto šablonu ve svém Freelu

= Plánování
Určit cíle a hypotézy pro výzkum
Provést nejprve online dotazníky pro získání více vstupních dat
- Využít Google forms / Survio
- Rozeslat relevantním osobám
Sestavit vhodné otázky pro výzkum
- Zeptat se obecně na řešený problém?
- Zeptat se jak by normálně řešili daný problém?
- Prodiskutovat nejpalčivější body problému?
- Jaké relevantní řešení účastník preferuje?
- Co by účastník doporučil v ideálním světě?
Určit kritéria pro účastníky výzkumu
- Definovat persony
- Definovat možné demografické údaje
- Popsat jejich motivaci
- Popsat jak interagují se stávající službou nebo produktem
Najít vhodné účastníky
Poslat pozvánky účastníkům
Sestavit plán pro účastníky (datumy, odměny, poděkování, sdílení výsledků, ...)
= Výzkum
Rezervovat vhodné prostory
Testovací běh výzkumu s kolegou
Vedení výzkumu a zaznamenání dat / průběhu
= Výstupy
Zdokumentovat výsledky
Sdílet nové znalosti do týmu

Line Copy 3 Created with Sketch.

Jak na to

Page 1 Created with Sketch.